KOMPLETNA LISTA WYDALEŃ ŻYDÓW

Reklama

KOMPLETNA LISTA WYDALEŃ ŻYDÓW (1030) (z objaśnieniami i
źródłami):

~ 1200 pne - Egipt - Żydzi Wygnani z powodu trądu i powodujący rozmaite
bunty / rebelie w całym Egipcie, w tym pomoc w zdobyciu i utrzymaniu
władzy przez Hyksosów ; Żydzi jadowicie temu zaprzeczają, ponieważ obala mitologię w Starym
Testamencie; Egipski historyk Apion (I w. Pne), którego żydowski Józef napisał całą książkę ("Przeciw Apionowi"), próbując obalić, ponieważ powiedział złe rzeczy o Żydach i ich doskonałości (Tacyt za pośrednictwem Apiona przez Manetho, "Judaizm w akcji")
( ten pierwszy wpis może w rzeczywistości zostać pominięty ze względu na fakt, że jest on w dużej mierze mitologiczny
a także, że odnosi się do Hebrajczyków, którzy nie są dokładnie tymi samymi ludźmi co naród
żydowski)
733 pne - Samaria - Żydzi wydaleni przez króla Tiglatha-Pilesera III (Samuele Artom, "The Book of
Kings and Chronicles", 1981)
722 pne - Samaria - Żydzi wypędzeni przez Sargona II (Samuele Artom, 1981)
586 LUB 597 pne - Babilon / Juda - Żydzi wypędzeni przez Nabuchodonozora II z Babilonu za
odmowę złożenia hołdu (Michael Coogan, "Krótkie wprowadzenie do Starego Testamentu" , 2009)
356 pne - Persja - Żydzi Wydalenie / Zabójstwo spisku Hamana (apokryficzna "Księga Estery",
mit mityczna)
139 pne - Rzym - Żydzi wydaleni przez Gnaeusa Corneliusa Hispanusa za próbę skorumpowania
Rzymianie w kulty religijne, oszukują ludzi z pieniędzy. (E. Mary Smallwood, "Żydzi
pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 128,
http://semiticcontroversies.blogspot.co.uk/2013/03/valerius-maximus-on-expulsion-ofjews.html )
115 pne - Cyrenajka, Cypr - Żydzi wydaleni / zabici
( http://www.jewishencyclopedia.com/articles/4825-cyprus )
87-86 pne - Cyrena, Grecja - Żydzi wyrzuceni / zabici po powstaniu żydowskim (E. Mary Smallwood ,
„Żydzi pod rzymską zasadę: Od Pompejusza Dioklecjana”, str 141).
66-63 pne - Jerozolima - Żydzi Wydalony po Pompejusz Wielki aneksy Judeę / zaczyna Żydów jako
niewolnicy do Rzymu (E. Mary Smallwood, „Żydów pod Reguła rzymska: od Pompejusza do
Dioklecjana ", s. 21)

63 pne - toparchie samarytańskie (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od
Pompejusza do Dioklecjana", s. 40)
61 pne - Ramathaim, Syria - Żydzi wygnani (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim
: Od Pompejusza do Dioklecjana ", s. 28)
61 pne - Efraim, Syria - Żydzi wydaleni (E. Mary Smallwood," Żydzi pod panowaniem rzymskim:
od Pompejusza do Dioklecjana ", s. 28)
61 pne - Lydda, Syria - Żydzi Wydalony (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim:
od Pompejusza do Dioklecjana", s. 28)
53 pne - Palestyna - Żydzi Wyrzuceni / sprzedani w niewolę przez C. Cassiusa Longinusa (E. Mary
Smallwood, "Żydzi pod Reguła rzymska: od Pompejusza do Dioklecjana ", s. 36)
37 pne - Palestyna - Żydzi dokonali masakry po zdobyciu Jerozolimy przez Rzymian (E. Mary Smallwood,
"Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 113)
30 p.n.e - Aleksandria, Egipt - Żydzi masakrowali (50 000+) w zamieszkach rozpoczęty przez Physcon
specjalnie przeciwko Żydom (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do
Dioklecjana", s. 224-225)
12 pne - Galowie - Żydzi masakrowali po buntu / oporze przeciwko wprowadzeniu rzymskiego
spisu / podatków ( E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do
Dioklecjana", s. 152)
5 pne - Palestyna - Żydzi masakrowali / wydaleni częściowo przez Żyda Archelausa, rzymskiego
marionetkę-władcę i następcę Heroda Wielkiego (E Mary Littlewood, "Żydzi pod
Reguła rzymska: od Pompejusza do Dioklecjana ", s. 106)
4 pne - Palestyna - Żydzi masakrowali (2000 ukrzyżowanych) / wyrzuconych / sprzedanych w niewolę przez
legata syryjskiego Publiusza Quinctiliusa Warusa i Syryjskiego prokuratora Sabinusa (który obrabował
skarb świątyni ) po nieudanej żydowskiej rewolcie przeciwko Rzymowi w tradycji żydowskiej zwanej "wojną" z
Varus”(E. Mary Smallwood 'Żydzi pod rzymską zasadę: od Pompejusza do Dioklecjana', s.
110-115; E. Sidney Dean. 'Wojna Varus: Judea wznosi się w Rzymie 4 pne', s 1 Josephus,
"Antiguitates Judaicae", XVII, 273-277)
3 BC - Egipt - Żydzi wypędzeni
19 AD - Rzym, Włochy - Żydzi Wygnani przez cesarza Tyberiusza za korupcję i agresję
taktyka misjonarska (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do
Dioklecjana", s. 130, 387)
30 AD - Babilonia - Żydzi wygnani do buntu przeciwko Rzymowi (E. Mary Smallwood, "
Żydzi pod panowaniem rzymskim" : Od Pompejusza do Dioklecjana ", s. 415)
30 AD - Adiaben - Żydzi wydaleni; Żydzi poparli Władcę Artabanusa III finansowo i militarnie,
a po jego śmierci, ludobójstwo ludobójstwa Żydów (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim
: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 415)
30 AD - Armenia - Żydzi Wygnani; Żydzi poparli władcę Artabanusa III finansowo i militarnie,
a po jego śmierci ludobójstwo ludobójstwa żydowskiego (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim
: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 415)
30 AD - Batanaea - Żydzi wydaleni; Żydzi poparli Władcę Artabanusa III finansowo i militarnie,
a po jego śmierci ludobójstwa ludobójstwa Żydów (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim
: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 415)
30 AD - Ktezyfon - Żydzi Wygnani; Żydzi poparli Władcę Artabanusa III finansowo i militarnie,
a po jego śmierci ludobójstwa ludobójstwa Żydów (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim
: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 415)
36 AD - Nisibis - Żydzi Wygnani; (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od
Pompejusza do Dioklecjana", s. 415)

36 AD - Cylicja, Włochy - Żydzi masakrowali po buntu / oporze przeciwko wprowadzeniu Rzymian
spis ludności / podatków (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do
Dioklecjana", s. 152)
39 AD - Jamnia - Żydzi masakrowali / wydalani po "żydowskiej prowokacji" (E. Mary Smallwood,
"Żydzi pod Zasada rzymska: od Pompejusza do Dioklecjana ", s. 195)
39-40 ne - Antiochia, Syria - Żydzi wydaleni / zabici po zamieszkach, które rozpoczęły się pomiędzy incydentami cyrkowymi,
a zakończyły się całkowitym atakiem na społeczność żydowską (E. Mary Smallwood," The
Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana ", s. 176)
38-40 AD - Aleksandria, Egipt - Żydzi masakrowani / wydalani pod Kaligulą po wielu
popularnych atakach na lud żydowski; jest to pierwsze znane "getto" na świecie (E. Mary
Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", str. 195, 237-242,
360, 364)
40 AD - Nehardea - Żydzi Wygnani; Żydzi poparli Władcę Artabanusa III finansowo i militarnie,
a po jego śmierci ludobójstwa ludobójstwa Żydów (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim
: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 415, 420)
41 AD - Rzym, Włochy - Żydzi odmówili prawa zgromadzeń publicznych przez cesarza Klaudiusza (E. Mary
Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 210)
44 AD - Dora (miasto grecko-syryjskie) - Żydzi Wyrzuceni / żydowscy bunt za Grekami wystawił posąg
cesarza Klaudiusza w jednej z synagog (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim
: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 196, 247)
45 AD - Judea - Żydzi masakrowani przez rzymskiego prokuratora Fadusa po żydowskim "mesjaszu" imieniem
Theudas próbują powtórzyć rozstanie Mojżesza z Morzem Czerwonym (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem
rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", str. 259-260)
49 AD - Rzym, Włochy - Żydzi wydaleni przez cesarza Klaudiusza za "zawsze zamieszki" (E. Mary
Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 210)
50 AD - Jerozolima - Rzymianin żołnierz "naraża się", Żydzi rozpoczynają rozruchy, Żydzi zaczynają kamienować
wojska rzymskie, 20 000-30 000 Żydów (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim:
od Pompejusza do Dioklecjana", s. 263-264)
51 AD - Samaritis, Judei - Żydzi (Samarytanie) rozpoczynają powstanie przeciwko Rzymowi, Rzymianinowi
prokurator Cumanus zabija tysiące Żydów i spala wiele wiosek żydowskich, wydalono
nakaz wydalenia , a następnie wycofano, gdy Żydzi zaciągnęli się do cesarzowej Agrypiny i Agryppy (
najlepszego przyjaciela cesarza Klaudiusza), aby "zaciekawili się" na dworze w Rzymie, aby skłonić Klaudiusza do odwrócenia
wydalenia za bunt żydowski (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza
do Dioklecjana", s. 265-267)
56-57 ne - Jerozolima - Żydzi zostali wydaleni (200) w wyniku rewolty, w której rzymski prokurator Feliks
zabił 400 Żydów są terrorystami "Sicari" i wyznawcami żydowskiego mesjasza z Egiptu (E. Mary
Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 275-276)
62 AD - Armenia - Żydzi wygnani po śmierci żydowskiego księcia wasala a mieszkańcy buntują się i zabijają
setki Żydów (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do
Dioklecjana", s. 417)
63 AD - Pompeje (wyspa grecka) - Żydzi wygnani
66 AD - Aleksandria, Egipt - Żydzi wydaleni / zmasakrowani (50 000 ) po tym jak Żydzi próbują podpalić
grecki amfiteatr (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza
do Dioklecjana", s. 365-366)
66 AD - Ceasarea - Żydzi wydaleni / 20 000 Żydów zabitych przez rzymskiego prokuratora Felix po Żydach
próbuje fizycznie przejąć miasto krzycząc: "Żydzi mają pierwszeństwo przed Grekami" i
"miasto należy do nas" (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do
Dioklecjana", s. 285-286, 295, 357)
66 AD - Scythopolis, Grecja - Żydzi Wyrzuceni / zmasakrowani po buntach Żydów; miejscowi Żydzi
wraz z Grekami przeciwko Żydom palestyńskim; miejscowi Żydzi zostają przyłapani na "podwójnym rozdaniu" (E. Mary
Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 309)
67 AD - Ascalon, Syria - Żydzi wydaleni / zmasakrowani za bunt przeciwko Rzymowi, zabijając Greków
(E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 358)
67 AD - Damaszek, Syria - Żydzi Wyrzuceni / zmasakrowani za bunt przeciwko Rzymowi, zabijając
Greków (E. Mary Smallwood, "Żydzi Zgodnie z regułą rzymską: od Pompejusza do Dioklecjana ", s.
358)


67 AD - Bethoron, Syria - Żydzi wydaleni / masakrowani za bunt przeciwko Rzymowi, zabijanie
Grecy (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", s.
358)
67 AD - Antiochia, Egipt - Żydzi wydaleni / masakrowani przez cesarza Wespazjana za bunt
przeciwko Rzymowi, zabijając Greków; spiskując, by podpalić miasto (E. Mary Smallwood, "Żydzi
pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 358-364)
70 AD - Jerozolima - Żydzi wydaleni / zmasakrowani przez cesarza Tytusa za powstanie w buncie;
Józef podaje 1100 000 śmierci i 97 000 więźniów zabranych do Rzymu w celu
triumfu Tytusa (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", s.
293-330)
71 AD - Antiochia, Egipt - Żydzi Wydalony / odwołany przez cesarza Tytusa (bez powodu) za ustawienie
ogień do miasta (ponownie) (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do
Dioklecjana", s. 363)
72 AD - Aleksandria, Egipt - Żydzi Wyrzuceni / zmasakrowani (600) za sprzymierzenie się z Sicarim z
Palestyny ​​w bunt przeciwko Aleksandryjczykowi, prefektowi Tiberiuszowi Juliuszowi Lupusowi (E. Mary Smallwood,
"Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", str. 366)
73 AD - Cyrenajka - Żydzi wygnani / zabici (3000) po Sicarim z Palestyny, pozyskują zamożnych
Żydów Cyrena buntuje się przeciwko Rzymowi (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim:
od Pompejusza do Dioklecjana", s. 369-370)
85 AD - Jerozolima - Żydzi wyrzuceni / zabici pod panowaniem cesarza Domicjana podczas powstania żydowskiego
przeciwko Rzymowi (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do
Dioklecjana", s. 353)
95-96 AD - Rzym, Włochy - Żydzi Wyrzuceni / odwołani po tym, jak Żydzi zdołali "odbić jego
atak (cesarza Domicjana) do Kościoła "; Domicjan też wygodnie zamordowany, co
oznacza , że nie udało się prześladować / oskarżyć Żydów (E. Mary Smallwood, "Żydzi
pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 383-384)
109 AD - Aricia, Włochy - Żydzi zostali wydaleni (E Mary Littlewood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim:
od Pompejusza do Dioklecjana", s. 216)
115 AD - Cyrenajka - Żydzi wygnani przez cesarza Trajana po wielkim buntu żydowskim (Wojna
o Quietus), który rozpoczął się w Cyrenajce; 40 000 do 50 000 Żydów zabitych w całej społeczności żydowskiej
Bunt 115-117; Łącznie zginęło 220 000 pogan (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem
rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 371, 393)
115 AD - Palestyna - Żydzi Wygnani częściowo za bunt przeciwko Rzymowi pod panowaniem cesarza
Trajana (E. Mary Smallwood "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", s.
393)
115 AD - Egipt - Żydzi wyrzuceni po nieudanej rewolcie przeciwko Rzymowi (Euzebiusz, (E. Mary
Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana ", s. 399)
115 AD - Aleksandria, Egipt - Żydzi wygnani / zabici pod panowaniem Trajana za bunt
przeciwko Rzymowi, znany w żydowskiej tradycji jako" Wojna o Quietus "(E. Mary Smallwood,"
Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusz do Dioklecjana ", s. 389-427)
115 AD - Afryka Północna - Żydzi Wygnani do buntu przeciwko Rzymowi pod panowaniem cesarza Trajana (E.
Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 389, 393)
116 AD - Oxyrhynchus, Egipt - Żydzi prefekt Apollonios i rzymski generał Q.
Marcius Turbo po powstaniu w buncie / zabijaniu gojowskich farmerów; nawet ponad sto lat później to
miasto obchodziło rocznicę zwycięstwa nad Żydami jako święta (E. Mary
Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 402)
116 AD - Cypr (grecki wyspa) - Żydzi wygnani do buntu przeciwko Rzymowi pod panowaniem cesarza
Trajana; zmasakrowano dziesiątki tysięcy Żydów; Żydzi wciąż wyrzucani przez ponad półtora wieku
później (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", s.
389, 393, 404, 412-415)
116 AD - Mezopotamia - Żydzi wygnani do buntu przeciwko Rzymowi (E. Mary Smallwood,
" Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana ", s. 393)
116 AD - Seleuceia - Żydzi Wyrzuceni z powodu buntu (Orosius, Euzebiusz, E. Mary Smallwood,
" Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana ", s 418)
116 AD - Media - Żydzi Wygnani po powstaniu (Orosius, Euzebiusz, E. Mary
Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 418)
132 AD - Syria - Żydzi wygnani przez cesarza Hadrian ("The Bar-Kokhba Revolt", żydowska
wirtualna biblioteka)

132-135 ne - Palestyna - Żydzi wydaleni / zmasakrowani (setki tysięcy) pod panowaniem cesarza
Hadriana po powstaniu Bar Cochba (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od
Pompejusza do Dioklecjana", s. 439-466)
139 AD - Rzym, Włochy - Żydzi wygnani przez cesarza Antonina Piusa za korupcję moralności i
oszustwa pieniężnego (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do
Dioklecjana", s. 205)
155-156 AD - Judea (zmieniona nazwa "Aelia Capitolina" pod dowództwem cesarza Hadriana) - Żydzi wydaleni
(ostatecznie unieważnieni) przez cesarza Antonina Piusa po nieudanym buntu w sprawie
obrzezania (Żydzi są ostatecznie zwolnieni z zakazu obejmującego całe imperium) (E. Mary
Smallwood, "Żydzi w czasach rzymskich") Reguła: Od Pompejusza do Dioklecjana ", s. 467-469)
175 AD - Syria - Żydzi wydaleni / masakrowani przez cesarza Marka Aureliusza za wspieranie
rewolty rzymskiego uzurpatora o imieniu Avidius Cassius, który był legatem Syrii (E. Mary
Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", str. 482-483)
194 AD - Judea - Żydzi Wydaleni / uwięzieni przez cesarza Septimiusa Severusa za wspieranie
utraty strony (Pescenyus Niger) w rzymskiej wojnie domowej (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem
rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", str. 487-490)
250 AD - Kartagina, Afryka Północna - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm:
przyczyny i skutki", 1978)
251-252 AD - Gaul - Żydzi deportują się po wyborze chrztu lub Śmierć
przez królów Merowingów (Solomon Katz, "Żydzi w wizgotyckich i frankońskich królestwach
Hiszpanii i Galii", s. 22)
255 AD - Kapadocja - Żydzi wydaleni / 12.000 Żydów masakrowanych przez perskiego króla Shapura za
spisek z Rzymem przeciwko Persji (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim:
od Pompejusza do Dioklecjana", s. 509)
325 ne - Jerozolima - Żydzi wyrzuceni (PE Grosser / EG Halperin, 1978)
400-410 AD - Tella, Cesarstwo Bizantyjskie - Żydzi wymordowani po Żydowska próba
zdradzenia miasta Persom została odkryta podczas wojny rzymsko-peryzyjskiej; Żydzi wykopali
tunel zaczynający się w synagodze pod murami miejskimi, z których Persowie włamywali się
miasto Tella, w pobliżu Edessy (James Parkes, "Konflikt kościoła i synagogi", s.
257-258)
415 AD - Aleksandria, Egipt - Żydzi wygnani przez Świętego Cyryla z Aleksandrii (Sokrates
Scholasticus, Jan z Nikiu)
418 AD - Minorka, Hiszpania - Żydzi Wygnani lub poproszeni o nawrócenie (Scott Bradbury, "Severus z
Minorki: List o nawróceniu Żydów", 1996, s. 154)
468 AD - Babilon / Judea - Żydzi wypędzeni
470 AD - Babilon / Judea - Żydzi wydaleni (ponownie)
527-565 AD - Imperium Bizantyjskie - Żydzi wydaleni / zmasakrowani przez tysiące po
zbuntowaniu się Samarytanckich Żydów i próbie założenia własnego państwa i króla; wszystkie synagogi i
domy żydowskie są spalone na ziemi przez bizantyjskiego Empirę Justyniana I (James Parkes,
"Konflikt Kościoła i synagogi", str. 258-259)
567-578 AD - Ceasarea, Cesarstwo Bizantyjskie - Żydzi masakrują chrześcijan i niszczą
kościoły; Bizantyjski Empir Justin II odrzuca bunt i wypędza żydowskich przywódców
powstania (James Parkes, "Konflikt Kościoła i synagogi", s. 259)
554 AD - Klemens, Francja - Żydzi wydaleni (Bruce R. Booker, " Kłamstwo: Odsłanianie satanistycznego
spisku za antysemityzmem ", rozdz. 4)
558 (lub 561) AD - Uzzes, Galii - Żydzi wypędzeni przez świętego Ferreola (Ferreolus) po odmowie
chrztu; wybór chrztu lub wyrzucenia nastąpił dopiero po tym, jak Żydzi spiskowali z
Saracenami, aby obalić króla Childeberta (Solomon Katz, "Żydzi w wizgotyku i
Franków Królestw Hiszpanii i Galii, str. 24)
576 (lub 582) AD - Clermont, Gaul - Żydzi wydaleni lub zmuszeni do chrztu przez Króla Chilperica
(Solomon Katz, "Żydzi w Visigothic i Franków Królestwach Hiszpanii i Galii", s.
24, 84)
590 AD - Antiochia, Syria - Żydzi wydaleni przez Bizantyjczyków za obrażający wizerunek Maryi (Salo
Baron, "Społeczna i religijna historia Żydów, Tom 2: starożytne czasy do początków
chrześcijańskiej ery: pierwsze pięć wieków", 1952)
602-610 AD - Mezopotamia - Żydzi częściowo wydaleni za spiskowanie na wielką masakrę
chrześcijan i niszczenie kościołów; spisek został zdradzony; Chrześcijanie padli na Żydów
zamiast tego zabił wielu (James Parkes, "Konflikt Kościoła i synagogi", s.
259)
610 AD - Cypr (grecka wyspa) - Żydzi zostali wydaleni
614 AD - Palestyna - Żydzi zostali wydaleni przez Persów / zmasakrowani przez Rzymian jako najeźdźcy Persów
i schwytajcie Galileę; Żydzi dołączyli do armii atakujących Persów przeciwko Rzymowi; Żydzi kupują
od Persów 90 000 chrześcijańskich jeńców za przyjemność okrutnego ich
zabijania; Żydzi zostali następnie wypędzeni, ponieważ nalegali na założenie
własnego niepodległego państwa pod ochroną Persji, a Persowie na to nie
zezwolili (James Parkes, "Konflikt Kościoła i synagogi", str. 260, pierwotnie
przez Michaela Syryjczyka)
616 AD - Visigothic Spain - Żydzi wydaleni / masowo nawróceni przez króla Sisebuta z inicjatywy
cesarza bizantyńskiego Herakliusza; Żydzi nazywają to "pierwszym złem"; niektórzy Żydzi deportowani
w 613 do Galii również (Bernard S. Bachrach, "Wczesna średniowieczna polityka żydowska w
Europie Zachodniej ", s. 7-8, C. Roth, "Historia Marranosa", s. 7; (Solomon Katz "Żydzi w
wizgotyckich i frankońskich królestwach Hiszpanii i Galii", s. 25))
622 AD - Medina - Żydzi wydaleni / zabici; nadzorowany przez Mahometa ( http: //www.jewish
virtuallibrary.org/the-treatment-of-jews-in-arab-islamic-countries )
627 AD - Medina - Żydzi wyrzuceni / zabici (ponownie); nadzorowany przez Mohammeda
( http: //www.jewish virtuallibrary.org/the-treatment-of-jews-in-arab-islamic-countries )
629 AD - Jerozolima - Żydzi Wydaleni częściowo przez cesarza bizantyjskiego Herakliusza I po odbiorze
Jerozolimy; po zbliżeniu się Żydzi przekupili go, aby zagwarantować mu bezpieczeństwo, ale po wejściu
do miasta i zobaczeniu liczby chrześcijan zabitych przez Żydów, wycofał swoją
obietnicę, dokonał wielu z nich i wydalił pozostałych Żydów (James Parkes, "
Konflikt Kościoła i synagogi ", s. 261)
629 AD - Austrasia / Francia - Żydzi wydaleni / masowo nawróceni przez króla Dagobert I na polecenie
kościoła; chrztem lub wydaleniem był wybór (Bernard S. Bachrach, "Wczesne średniowiecze"
Polityka żydowska w Europie Zachodniej ", s. 60-64; (Solomon Katz, "Żydzi w visigotyckich i
frankońskich królestwach Hiszpanii i Galii", s. 25, 84)
629 ne - Lombardia, Włochy - Żydzi wydaleni / masowo nawróceni przez króla Dagobert I (C. Roth, "
Historia Marranos ", s. 3)
640 AD - Arabia - Żydzi
zostali wydaleni 642 AD - Wizygotmowe Imperium - Żydzi wygnani za pomoc wpływowych gotów zbuntowanych
(Bernard S. Bachrach," Wczesnośredniowieczna polityka żydowska w Europie Zachodniej ", s. 14)
650 AD - Rzym, Włochy - cesarz Domicjan morduje wszystkich rzekomych "potomków Dawida"
(Bernard S. Bachrach, "Wczesna średniowieczna polityka żydowska w Europie Zachodniej", s. 63)
653 AD - Toledo, Hiszpania - Żydzi wydaleni przez króla Reccesuintha za "Zanieczyszczając glebę Hiszpanii"
po ósmej Radzie Toledo (Bernard S. Bachrach, "Wczesna średniowieczna polityka żydowska w
Europie Zachodniej", s. 15)
672 AD - Hiszpania - Żydzi Wydalony przez króla Wambę po tym, jak Żydzi rozpoczęli rewoltę we Septimanii
(Bernard S. Bachrach, "Wczesne średniowiecze Polityka żydowska w Europie Zachodniej ", s. 18)
673 AD - Narbonne, Francja - Żydzi Wygnani na bocznicę u Żydów z Septimanii w buncie
(Bernard S. Bachrach," Wczesna średniowieczna polityka żydowska w Europie Zachodniej ", s. 18)
682 AD - Visigothic Empire - Żydzi wypędzeni po XII Radzie Toledo przez króla / hrabiego
Erwiga (Bernard S. Bachrach, "Wczesna średniowieczna polityka żydowska w Europie Zachodniej", s. 19)
692 AD - Lombardia, Włochy - Żydzi zostali wyrzuceni / zmuszeni do przejścia na Chrześcijaństwo według Longobardów
(Solomon Katz, "Żydzi w wizgotyckich i frankońskich królestwach Hiszpanii i Galii", s.
26)
693 AD - imperium Wizygotów - Żydzi wyrzuceni / sprowadzeni do niewoli po szesnastym soborze w
Toledo przez króla Egicę po spiskowaniu w celu "dostarczenia Hiszpanii Bardziej tolerancyjni Maurowie "(Solomon
Katz," Żydzi w visigotyckich i frankońskich królestwach Hiszpanii i Galii ", s. 21)
723 ne - Cesarstwo Bizantyjskie - Żydzi wyrzuceni / masa nawrócona pod lwem Leona Isaura (C.
Roth," A Historia Marranosa ", s. 3)
820 AD - Lyon, Francja - Żydzi wydaleni / zabici przez świętego Agobarda za posiadanie / sprzedaż chrześcijańskich
niewolników (Bernard S. Bachrach," Wczesna średniowieczna polityka żydowska w Europie Zachodniej ", s. 98- 102)
855 ne - Włochy - Żydzi wygnani przez Świętego Cesarza Rzymskiego Ludwiga II
( http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12816-rome )
875 LUB 845 AD - Kanton, Chiny - Żydzi wydaleni / zabici
876 AD - Sens - Żydzi zostali wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, 1978)
931 AD - Bari, Włochy - Żydzi wydaleni / zabici (Bruce R. Booker, "Kłamstwo: demaskowanie szatańskiej
działki za antysemityzmem", rozdz. 4)
985 AD - Sparta, Grecja - Żydzi wydaleni
( http://www.jewishhistory.org.il/history.php?search=expelled&dosearch.x=12&dosearch.y=
6 & dosearch = Search)

976 AD - Imola, Włochy - Żydzi Wygnani po ataku Rawenny (C Roth, "Historia
Żydów Włoch", s. 72)
1012 AD ń Mainz, Niemcy - Żydzi wypędzeni przez cesarza Henryka II (Rebecca Rist, "Papieże i
Żydzi, 1095-1291)
1013 AD - CÛrdoba, Hiszpania - Żydzi Wygnani
1016 AD - Kairuan, Tunezja - Żydzi wygnani / zmuszeni do nawrócenia (George F. Nafziger / Mark W.
Walton, "Islam at War: A History", s. 230)
1026 AD - Limoges i inne francuskie miasta - Żydzi wydaleni przez biskupa Limoges
("papieże i Żydzi")
1062 AD - Atero, Włochy - Żydzi Wygnani po wybraniu wypędzenia / nawrócenia (C. Roth, "
Historia Żydów Włoch", s. 72)
1066 AD - Granada, Hiszpania - Żydzi wydaleni / zabici przez muzułmanów
( http: //www.jewishvirtuallibrary .org / the-treatment-of-jews-in-arab-islamskich-krajach )
1066 AD - Mentz, Niemcy - Żydzi wygnani / zabici / zmuszeni do konwersji (E. Gibbon, "
Upadek i upadek cesarstwa rzymskiego", t. II, s.1008)
1066 AD - Worms, Niemcy - Żydzi wygnani / zabici / Forced to Convert (E. Gibbon, "
Upadek i upadek Cesarstwa Rzymskiego", t. II, s.1008)
1066 AD - Spire, Niemcy - Żydzi wygnani / zabici / zmuszeni do konwersji (E. Gibbon, "The
Upadek i upadek Cesarstwa Rzymskiego ", t. II, s.1008)
1066 AD - Treves, Niemcy - Żydzi wygnani / zabici / zmuszeni do konwersji (E. Gibbon,"
Upadek i upadek Cesarstwa Rzymskiego ", t. II, p.1008)
1066 AD - Verdon, Niemcy - Żydzi wygnani / zabici / zmuszeni do konwersji (E. Gibbon, "
Upadek i upadek Cesarstwa Rzymskiego", t. II, s.1008)
1066 AD - Toledo, Hiszpania - Żydzi wydaleni / zabici przez krzyżowców (C. Roth, "Historia
Marranosa", s. 13)
1107 AD - Maroko - Żydzi wygnani / zmuszeni do nawrócenia (C. Roth, "Historia Żydzi
Włochów ", s. 82)
1113 AD - Rosja - Żydzi Wygnani przez księcia Władimira Monomacha ( www.rusjournal.org/wpcontent/uploads/2016/02/Monomax_Jews.pdf )
1113 AD - Syrakuzy, Włochy - Żydzi Wygnani po ukrzyżowanie barana w szyderstwie Chrystusa (C.
Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 83)
1125 AD - Ghent, Belgia - Żydzi wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo", rozdział 4)
1125 AD - Flandria, Belgia - Żydzi wydaleni (B. Booker, "The Lie", rozdział 4)
1130-1135 AD - Genua, Włochy - Żydzi wydaleni z powodu żydowskiej działalności kupieckiej (C. Roth, "
Historia Żydów Włoch", s. 74)
1144 AD - Hiszpania - Żydzi wygnani po prześladowaniach Almorawide (C. Roth, "Historia
Żydów Włoch", s. 80)
1147 AD - Toledo, Hiszpania - Żydzi wydaleni przez muzułmanów
( http://www.jewishencyclopedia.com/articles/14435-toledo )
1147 AD - Teby, Bizancjum - Żydzi Wydalony przez Rogera II po jego wyprawie (C. Roth, "
Historia Żydów we Włoszech", s. 82)
1147 AD - Bawaria, Niemcy - Żydzi Wygnani po pogromach (James F. Harris, "The People
Speak: Anti- Semityzm i emancypacja w XIX-wiecznej Bawarii ", s. 13)
1156 AD - Bari, Włochy - Żydzi Wyrzuceni po jego całkowitym worku przez Williama Bada z Sycylii (C. Roth,
"Historia Żydów Włoch", s. 80)
1156 AD - Lanciano, Abruzja, Włochy - Żydzi wydaleni przez przywódcę udanej rewolty
(C. Roth, "The History of the Jews of Italy", str. 81)
1171 AD - Bolonia, Włochy (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 126 )
1180 AD - Francja - Żydzi wydaleni przez króla Filipa II (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI w. Niemcy", s. 33)
1182 AD - małe miasta we Francji - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w Niemczech w XVI wieku", s. 33)
1182 AD - Niemcy - Żyd wydalony
1189-1190 AD - Burry St. Edmunds, Anglia - Żydzi Wypędzeni przez Williama Scararat za
mord rytualny (C. Roth, "Historia Marranosa", s. 16)
1205 AD - Wioski w Hiszpanii - Żydzi wyrzuceni przez Muzułmanie (R. Rist, "Papieże i Żydzi")
1206 AD - Halle, Niemcy - Żydzi wydaleni / zabici (B. Booker, "Kłamstwo", rozdział 4)
1212 AD - Toledo, Hiszpania - Żydzi wydaleni / zabici (PE Grosser / EG Halperin, "
prześladowanie Żydów ")
1223 AD - Normandia, Francja - Żydzi Wygnani przez króla Ludwika VIII (R. Rist, "Papieże i Żydzi")
1225 rne - Mediolan, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "The Historia Żydów we Włoszech ", s. 77)
1225 AD - Cremona, Włochy (B. Booker," The Lie ", rozdział 4)
1225 AD - Pavia, Włochy (B. Booker," The Lie ", rozdz. 4)
1225 ne - High Wycombe, Anglia - Żydzi wydaleni (R. Mundill, "Rozwiązanie żydowskie Anglii")
1231 AD - Leicester, Anglia - Żydzi wypędzeni przez Simona de Montfort (Robin R. Mundill,
"Angielskie rozwiązanie żydowskie: eksperyment i wydalenie, 1262 -1290, s. 13)
1234 ne - Warwick, Anglia - Żydzi zostali wydaleni (R. Mundill, "rozwiązanie żydowskie Anglii")
1236 AD - Southhampton, Anglia - Żydzi zostali wydaleni (R. Rist, "Papieże i Żydzi, 1095-1291" )
1237 AD - Northamptonshire, England - Jews Expelled
( http://www.jewishvirtuallibrary.org/northampton )
1240 AD - Bretania, Francja - Żydzi Wydalony przez księcia Jeana le Roux (R. Rist, "Papieże i Żydzi,
1095-1291 ")
1240 AD - Austria - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: przyczyny i
skutki")
1242 AD - Berkhamstead, Anglia - Żydzi wydaleni (R. Rist, "Papieże i Żydzi, 1095-1291")
1244 AD - Newbury, Anglia - Żydzi wydaleni (R. Mundill, "Rozwiązanie żydowskie w Anglii")
1244 AD - Speenhamland, Anglia - Żydzi zostali wydaleni (R. Mundill, "Rozwiązanie żydowskie w Anglii")
1247 AD - Trani, Włochy - Żydzi zostali wyrzuceni / zmuszeni do konwersji (C. Roth, "The History of the Jews
of Italy", s. 101)
1247 AD - S. Anna, Włochy - Żydzi wygnani / zmuszeni do konwersji (C. Roth, "Historia
Żydów Włoch", s. 101)
1247 ne - Neapol, Włochy - Żydzi wygnani / zmuszeni do konwersji (C. Roth, "Historia Żydów
we Włoszech", s. 101)
1253 AD - Vienne, Francja - Żydzi wydaleni przez Arcybiskupa (R. Rist, "Papieże i Żydzi,
1095-1291")
1254 AD - Francja - Żydzi wypędzeni przez Ludwika IX (R. Rist, "Papieże i Żydzi, 1095-1291 ')
1261 AD - Derby, Anglia - Żydzi wydaleni (R. Mundill, "Rozwiązanie żydowskie w Anglii")
1261 AD - Brabant, Holandia - Żydzi Wydalony przez księcia Henryka II w jego testamencie
( http://www.jewishvirtuallibrary.org/belgium -wirtualna-żydowska-historia-wycieczka )
1263 AD - Derby, Anglia - Żydzi wydaleni (R. Rist, "Popes and Jews, 1095-1291")
1266 AD - Romsey, England - Jews Expelled (R. Mundill, "England's Jewish Rozwiązanie ")
1267 AD - Wrocław, Polska - Żydzi Wygnani do podzielonego kwartału
1274 AD - Winchelsea, Anglia - Żydzi wydaleni (R. Mundill, "Rozwiązanie żydowskie Anglii")
1275 AD - Cambridge, Anglia - Żydzi Wypędzeni przez Królową Matkę, Eleanor z Prowansji
(J. Hillaby, "Słownik Palgrave średniowiecznego Anglo Historia żydowska ")
1275 AD - Gloucester, Anglia - Żydzi Wygnani przez Królową Matkę, Eleonora z Prowansji
(J. Hillaby," Palgraveski słownik średniowiecznej historii anglo-żydowskiej ")
1275 AD - Marlborough, Anglia - Żydzi wydaleni przez królową Matka, Eleonora z
Prowansji (J. Hillaby, "Palgraveski słownik średniowiecznej historii anglo-żydowskiej")
1275 AD - Worcester, Anglia - Żydzi Wypędzeni przez matkę królową, Eleonora z Prowansji
(J. Hillaby, "Słownik średniowieczny Palgrave'a" Historia anglo-żydowska ")
1275 AD - Andover, England - Żydzi wydaleni (R. Mundill, "England Jewish Solution")
1276 AD - Górna Bawaria, Niemcy - Żydzi wydaleni
( http://www.jewishvirtuallibrary.org/bavaria-mermany )

1279? AD - Sycylia, Włochy - Żydzi Wyrzuceni po Abrahamie Abulafii ogłasza się
"Mesjaszem" (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 151)
1278 AD - Cremona, Włochy - Żydzi Wyrzuceni po złożeniu petycji przez Biancę Sforza przez obywateli (C.
Roth, "The History of the Jews of Italy", s. 126)
1278 AD - Małe miasta w Anglii - Żydzi wydaleni za monety-Clipping (Zefira Entin Rokeah,
"Medieval English Jews and Royal Officials: Entries of Żydowskie zainteresowanie w angielskich
paczkach z pamiątkami, 1266-1293 ")
1279 AD - Perugia, Włochy - Żydzi wypędzeni przez Podestę (C. Roth, "Historia Żydów
Włoch", s. 120)
1283 AD - Windsor, Anglia - Żydzi wydaleni (R. Mundill, "Rozwiązanie żydowskie Anglii" )
1287 AD - Bacharach, Niemcy - Żydzi Wygnani po wielkich pogromach za mord rytualny (Bell
i Burnett, "Żydzi, judaizm i reformacja w XVI w. Niemcy", s. 34)
1287-1288 AD - Gaskonia, Anglia - Żydzi wydaleni King Edward I (R. Rist, "Papieże i
Żydzi, 1095-1291)
1288 AD - Neapol, Włochy - Żydzi wydaleni ( http://www.jewishvirtuallibrary.org/timeline-ofjewish-history-initaly )
1288- 1289 AD - Bawaria, Niemcy - Żydzi Wygnani po pogromach (James F. Harris, "The
Ludzie mówią: antysemityzm i emancypacja w XIX-wiecznej Bawarii, str. 13)
1289 AD - Anjou, Francja - Żydzi Wygnani przez króla Karola Anjou (R. Rist, "Papieże i Żydzi,
1095-1291")
1289 AD - Maine, Francja - Żydzi Wygnani przez króla Karola Anjou (R. Rist, "Papieże i Żydzi,
1095-1291")
1290 AD - Anglia - Żydzi wydaleni przez króla Edwarda I (Robin R. Mundill, "
Problem żydowski w Anglii : eksperyment i wygnanie, 1262-1290", s. 1)
1290 ne - Neapol, Włochy - Żydzi wyrzuceni / przymuszeni nawróceni (C. Roth, "Historia
Żydów Włoch", s. 118)
1290-1292 AD - Apulia, Włochy (i inne miasta) - Żydzi usunięci / nawrócenie; rytualne morderstwo
chrześcijańskiego dziecka (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 100)
1291 AD - Niort, Francja - Żydzi wydaleni (R. Rist, "Papieże i Żydzi, 1095-1291")
1291 AD - Paryż, Francja - Żydzi Wygnani w celu ochrony przed chrześcijanami, którzy chcą zabić Żydów
za zabijanie chrześcijan (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: przyczyny i skutki"
1292 AD - Włochy - Żydzi zostali wyrzuceni / zmuszeni do konwersji (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm:
przyczyny i skutki")
1293-1294 AD - Berno, Szwajcaria - Żydzi zostali wydaleni za mord rytualny
( http://www.jewishvirtuallibrary.org/berne )
1294 ne - Nevers, Francja - Żydzi wydaleni (R. Rist, "papieże i żydzi, 1095-1291)
1298 AD - Rindfleisch, Niemcy - Żydzi wyrzuceni po buncie występuje po morderstwie rytualnym
oskarżenia (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku
Niemcy", s. 34)
1306 AD - Francja - Żydzi wypędzeni przez króla Filipa IV (William C. Jordan, "Francuska
monarchia i Żydzi: z Philip Augustus do "Ostatnich kapetów", s. 31, Bell i Burnett,
"Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku", s. 33)
1310 AD - Prowansja, Francja - prośby o wygnanie Żydów z eklezjastów odrzucone przez króla
Roberta z powodu żydowskiej łapówki ( http://www.jewishvirtuallibrary.org/provence
1310 AD - Gerace, Włochy - Żydzi wygnani po pogromie (C. Roth, "Historia Żydów
Włoch", s. 271)
1319 AD - Breslau , Niemcy - Żydzi wydaleni (www.jewishvirtuallibrary.org/breslau )
1320 AD - Mediolan, Włochy - Żydzi wypędzeni przez Podestę (C. Roth, "Historia Żydów
Włoch", s. 127, 142)
1320 AD - Państwa papieskie, Włochy - Żydzi wypędzeni przez królową Sancia, ale wkrótce ponownie przyjęci ze względu
na przekupstwo (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 142)
1321 AD - Francja - Żydzi wypędzeni przez króla Karola IV (R. Rist, "Papieże i Żydzi , 1095-1291)
1321 rne - małe miasteczko we Francji - Żydzi wypędzeni przez króla Filipa V z rytualnego morderstwa
chrześcijańskiego dziecka (Joshua Johnson, "The Evil Bible")
1322 AD - małe miasteczka we Francji - Żydzi wydaleni (ponownie) (William C. Jordan, "Francuzi
Monarchia i Żydzi: od Filipa Augusta do Ostatnich Kapetów, str. 32; Bell and Burnett,
"Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku", s. 33)
1325 AD - Brindisi, Włochy - Żydzi wydaleni / zmuszeni do chrztu (C. Roth, "Historia
Żydów Włoch", s. 271)
1326 AD - Pressburg, Niemcy - Żydzi Wyrzuceni na prośbę rady miasta
(http. // www.jewishhistory.org.il/history/php )
1327 AD - Iglasias, Italy - Jews Wydalony z powodu błędów medycznych / finansowych (C. Roth, "The
History of the Jews of Italy", s. 263)
1328 AD - Savoy, Germany - Jews Wydalony / "eksterminowany" C. Roth, "A History of the
Marranos", s. 13)
1328 AD - Nawarra, Hiszpania - Żydzi Wygnani / "eksterminowani" (C. Roth, "Historia
Marranosa", s. 13)
1329 AD - Neapol, Włochy - Żydzi Wygnani (bez podania przyczyny) (C. Roth, " Historia Żydów
Włoch ", s. 100)
1336 AD - Cividale, Włochy - Żydzi Wygnani do rytualnych nadużyć wobec chrześcijańskich przedmiotów / religii
(C. Roth," Historia Żydów Włoch ", s. 142)
1336 -1338 AD - Armleder, Niemcy - Żydzi Wygnani po rewolcie, która rozpoczęła się po
oskarżeniach o mord rytualny (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i reformacja w XVI w.
Niemcy", s. 34)
1337 AD - Deggendorf, Niemcy - Żydzi Wydalony po pogromach za mord rytualny (Bell and
Burnett, "Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku", s. 34)
1338 AD - Pulkau, Niemcy - Żydzi Wygnani po pogromach za mord rytualny (Bell i
Burnett, "Żydzi, judaizm i reformacja w XVI w. Niemcy", s. 34)
1347 AD - Messina, Włochy - Żydzi Wygnani / Put na śmierć za mord rytualny (C. Roth, "
Historia Żydów we Włoszech", s. 247)
1348 AD - Szwajcaria - Żydzi wyrzuceni
1348 AD - Małe miasta w Hiszpanii - Żydzi wydaleni (Czarna śmierć) (Irwin W. Sherman, "The
Power of Plagues, 2006)
1348 AD - Małe miasta we Francji - Żydzi wydaleni (Czarna śmierć) (Irwin W. Sherman," The
Power of Plagues, 2006)
1348 AD - Małe miasta w Niemczech - Żydzi wydaleni (Czarna śmierć) (C. Roth, "Historia
Żydów we Włoszech", s. 118)
1348 AD - Małe miasta w Austrii - Żydzi wydaleni (Czarna śmierć) ( Irwin W. Sherman, "The
Power of Plagues, 2006)
1348 AD - Toskania, Włochy - Żydzi wydaleni (Czarna śmierć) (C. Roth," Historia Żydów
Włoch ", s. 132)
1348 AD - Mantua , Włochy - Żydzi wydaleni (Czarna śmierć) (C. Roth, "Historia Żydów
Włoch", s. 130)
1348 AD - Parma, Włochy - Żydzi wydaleni (Czarna śmierć) (C. Historia Żydów
we Włoszech ", s. 131)
1349 AD - Strasburg, Niemcy - Żydzi zmasakrowani (2000) / Wydaleni na wiek przez
mieszkańców w Walentynki, ponieważ Żydzi manipulowali ceną kukurydzy, a
Żydzi byli chronieni przed wszelkimi oskarżeniami o ich zbrodnię przez radę miejską (Cecil Roth,
The Jewish Book of Days)
1349 AD - Hielbronn, Niemcy - Żydzi zostali wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm:
przyczyny i skutki, 1978)
1349 AD - Breslau, Niemcy - Żydzi wydaleni ( www.jewishviturallibrary.org/breslau )
1349 AD - Saksonia, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 33)
1349 AD - Bawaria, Niemcy - Żydzi wygnani po pogromach (James F. Harris, "Ludzie
Mów: antysemityzm i emancypacja w XIX-wiecznej Bawarii ", str. 13)
1349 AD - Moguncja, Niemcy - Żydzi wydaleni / zabici (Barbara W. Tuchman, "Odległe lustro",
s. 113)
1349 AD - Wurzburg, Dolna Frankonia, Niemcy - Żydzi Wygnani po pogromach (James F.
Harris, " The People Speak ", s. 13)
1349 AD - Węgry - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin," Antysemityzm: przyczyny i
skutki, 1978)
1349 AD - Bazylea, Szwajcaria - Żydzi zostali wydaleni ( http: // www. jewishhistory.org.il/history.php )
1352 AD - Bułgaria - Żydzi wygnani do działalności heretyckiej

( http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Bulgaria#Bulgarian_Empire )
1360 AD - Węgry - Żydzi ponownie wydaleni
1360 AD - Bolonia, Włochy - Żydzi Wydalony przez kardynała Albornoza (C. Roth, "Historia
Żydów Włoch", s. 126)
1360 AD - Breslau, Niemcy - Żydzi Ponownie wypędzeni ( www.jewishvirtuallibrary.org/breslau )
1370 AD - Bruksela,
Belgia - Żydzi wypędzeni z Hostii Desecration 1375 AD - Palermo, Włochy - Żydzi wydaleni / wymuszeni poza murami miasta (C. Roth. "Historia
Żydów Włoch", s. 246)
1380 ne - Słowacja - Żydzi wyrzuceni
1386-1388 AD - Strasburg, Niemcy - Żydzi Wygnani przez Wacława
( http://www.jewishhistory.org.il/history.php )
1390-1391 AD - Palatynat, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm
i reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 35)
1391 AD - Baden, Niemcy - Żydzi wydaleni ( http: // www .jewishvirtuallibrary.org / baden )
1391 AD - Sewilla, Hiszpania - Żydzi Wygnani po pogromach zabijanie 4000; władze lokalne
chciały, aby zostały wyrzucone na długi czas, ale Papież i król zawsze temu zapobiegali
; gdy umiera Król Jaun I Kastylijski, Królowa Matka, Leonora, wyrzuca ich i niszczy
ich 23 synagogi (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 137, 247, C. Roth, "
Historia the Marranos ', s. 14-15))
1391 AD - Aragonia, Hiszpania - Żydzi wygnani po pogromach (C. Roth, "Historia Żydów
Włoch", s. 248)
1391 AD - Ecija, Hiszpania - Żydzi wydaleni / eksterminowani (C. Roth, "Historia Marranos ',
s. 15)
1391 AD - Carmona, Hiszpania - Żydzi wydaleni / eksterminowani (C. Roth, "Historia
Marranosa", s. 15)
1391 AD - Kastylia, Hiszpania - Żydzi wydaleni / eksterminowani (C. Roth, "Historia Marranosa",
s. 15)
1391 AD - Aragonia, Hiszpania - Żydzi wydaleni / eksterminowani (C. Roth, "Historia
Marranosa", s. 15)
1391 AD - Walencja, Hiszpania - Żydzi Wydalony / eksterminowany (C. Roth, "A History of the
Marranos", s. 15)
1391 AD - Barcelona, ​​Hiszpania - Żydzi wydaleni / eksterminowani (C. Roth, "Historia
Marranosa", s. 15)
1391 AD - Katalonia, Hiszpania - Żydzi wydaleni / eksterminowani (C. Roth, "A History of the
Marranos ", s. 15)
1391 AD - Baleary, Hiszpania - Żydzi wydaleni / eksterminowani (C. Roth," A History of the
Marranos ", s. 15)
1391 AD - Palma, Hiszpania - Żydzi wydaleni / eksterminowani (C. Roth , "Historia Marranosa",
s. 15)
1391 AD - Toledo, Hiszpania - Żydzi pogromowani / masowo nawróceni (R. Maryks, "Zakon Jezuitów jako
synagoga Żydów", s. 2; C. Roth, " A History of the Marranos ', s. 15)
1391 AD - Palermo, Włochy - Żydzi Wygnani do szerzenia herezji (C. Roth, "Historia
Żydów we Włoszech", s. 248)
1392 ne - Monte S. Giuliano, Włochy - Żydzi usunięci / wymuszony chrzest (C. Roth, "Historia
Żydów Włoch", s. 248)
1392 AD - Katania, Włochy - Żydzi Wyrzuceni za "zsuwanie się" Marannos (C Roth, "Historia
Żydów we Włoszech, s. 248)
1392 AD - Trapani, Włochy - Żydzi Wygnani do" odwrotnego "Marannosa (C. Roth," Historia
Żydów we Włoszech, s. 248)
1392 AD - Syrakuzy, Włochy - Żydzi wydaleni za "odwrót" Marannosa (C. Roth, "Historia
Żydów we Włoszech, s. 248)
1392 AD - Palermo, Włochy - Żydzi ponownie usunięci (C. Roth," Historia Żydzi Włoch ", s.
248)
1392 AD - Berno, Szwajcaria - Żydzi wydaleni ( http://www.jewishvirtuallibrary.org/berne )
1393 AD - Piza, Włochy - Żydzi Wygnani; domy zwolnione za lichwę (C. Roth, "The History of the
Jews of Italy", s. 132)
1394 AD - Niemcy - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: przyczyny i
skutki, 1978)
1394 AD - Wenecja, Włochy - Żydzi wydaleni ( http://www.jewishvirtuallibrary.org/venice-italyjewish-history-tour )
1394 AD - Mestre, Włochy - Żydzi wydaleni z powodu skarg bankowych (C. Roth, "Historia
Żydów Włoch ", s. 185)
1394 ne - Francja - Żydzi Wygnani przez króla Karola VI (William C. Jordan," Francuska
monarchia i Żydzi: od Filipa Augusta do Ostatnich Kapetów ", s. 180;
Burnett, "Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku", str. 33)
1396 AD - Fermo, Włochy - Żydzi Wygnani, gdy Gibelinowie splądrowali miasto (C. Roth, "
Historia Żydów Włoch", s. 142)
1397 AD - Bazylea, Szwajcaria - Żydzi wydaleni (B. Booker, " Kłamstwo: Odsłanianie szatańskiej fabuły
za antysemityzmem, rozdz. 4)
1403 ne - Marsala, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech, s. 248)
1411 AD - Taranto, Włochy - Żydzi wygnani po pogromie (C. Roth, "Historia Żydów
Włoch", s. 271)
1413 AD - Polizzi, Włochy - Żydzi zostali wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech, s. 248)
1414 AD - Goslar, Dolna Saksonia, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi,
Judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku, str. 433)
1415 AD - Vizini, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch, s. 248)
1416 AD - Mineo, Włochy - Żydzi wydaleni / osadzeni w więzieniu za" spisek przeciwko królewskiemu
interesowi "( C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech, s. 248)
1418-1419 AD - Trewir, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett," Żydzi, judaizm i
reformacja w Niemczech w XVI wieku ", s. 35 )
1419 AD - Padwa, Włochy - Żydzi Wyrzuceni za bycie "pariasami społecznymi" i "prostytutkami" (C. Roth,
"Historia Żydów we Włoszech", s. 161)
1420 AD - Lyons, Francja - Żydzi wygnani
1420 AD - Wiedeń, Austria - Żydzi wydaleni (https://en.wikipedia.org/wiki/vienna )
1420 AD - Austria - Żydzi wydaleni przez Albrechta V (Bell and Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 35)
1421 AD - Regensberg, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 36)
1422 AD - Wurzgurg, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
Reformacja w XVI wieku Niemcy ", s. 35)
1422 AD - Bamberg, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett," Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI wieku Niemcy ", s. 35)
1422 AD - Brandenburgia, Niemcy - Żydzi wyrzuceni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
Reformacja w XVI wieku Niemcy ", str. 35)
1422 AD - Ansbach, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI w. Niemcy", s. 35)
1422 AD - Kulmbach, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi , Judaizm i
reformacja w XVI wieku Niemcy ", s. 35)
1422 AD - Austria - Żydzi ponownie wydaleni (PE Grosser / EG Halperin," Antysemityzm:
przyczyny i skutki ")
1424 AD - Fribourg, Niemcy - Żydzi wydaleni ( PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm:
przyczyny i skutki"
1424 AD - Zurych, Szwajcaria - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm:
przyczyny i skutki")
1424 AD - Kolonia, Niemcy - Żydzi wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo: wystawianie szatańskiej fabuły
za antysemityzm", rozdz. 4)
1426 AD - Girgenti, Włochy - Żydzi Wyrzuceni / nieudani b / c "Koronnej interwencji "(C. Roth,
" Historia Żydów we Włoszech, s. 248)
1426 AD - Czechy - Żydzi wygnani przez margrabiego Albrechta V
( http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx )
1426 AD - Morovia - Żydzi wypędzeni przez margrabiego Albrechta V
( http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx )

1426 AD - Iglau, Bohemia - Żydzi wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo: wystawianie szatańskiej działki
za antysemityzmem, rozdz. 4)
1427 AD - Berno, Szwajcaria - Żydzi wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo: wystawianie szatańskiej fabuły
za antysemityzm, rozdz. 4)
1427 AD - Lanciano, Włochy - Żydzi Wydalony przez Fra Giovanniego da Capistrano (C. Roth, "
Historia Żydów Włoch", s. 274)
1428 AD - Fribourg, Szwajcaria - Żydzi wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo: eksponowanie szatańskiej
fabuły za antysemityzmem, rozdział 4)
1429 AD - Moguncja, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 35)
1429 AD - Jerozolima, Palestyna - Żydzi Wyrzuceni częściowo za zbezczeszczenie / podpalenie kościoła
(C. Roth, " Historia Żydów Włoch ", s. 275)
1430 AD - Saksonia, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 35)
1430 AD - Lindau, Niemcy - Żydzi wydaleni / eksterminowani (Bell i Burnett, "Żydzi , Judaizm
i reformacja w XVI w. Niemcy ", s. 478)
1430 ne - Palermo, Włochy - Żydzi zostali wyrzuceni do żydowskiego lekarza, który planuje śmierć
pacjentów chrześcijańskich (C. Roth," Historia Żydów Włoch ", s. 239)
1430 AD - Piemont, Savoy, Włochy - Żydzi Wygnani poza miasto w getcie (C. Roth, "
Historia Żydów Włoch", s. 312)
1431 AD - Pesaro, Włochy - Żydzi Wygnani po pogromach (C. Roth, "The History of the Jews of
Italy", s. 162)
1432 AD - Savoy, Niemcy - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm:
przyczyny i skutki")
1435 AD - Speyer, Niemcy - Żydzi zostali wydaleni "Forever"
( http://www.jewishhistory.org.il/ history.php )
1436 AD - Zurych, Szwajcaria - Żydzi wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo: eksponowanie szatańskiej fabuły
za antysemityzmem, rozdział 4)
1438 AD - Bawaria, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett", Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI w. Niemcy ", s. 35)
1438 AD - Moguncja, Niemcy - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin," Antysemityzm:
przyczyny i skutki ")
1438-1439 AD - Augsburg, Niemcy - Żydzi wydaleni
(https://en.wikipedia.org/wiki/Frankfurter_Judengasse )
1442 AD - Bamberg, Upper Baveria, Niemcy - Żydzi wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo: wystawianie
szatańskiej fabuły za antysemityzm, rozdział 4)
1442 AD - Holandia - Żydzi usunięci
1442 AD - Państwa papieskie, Włochy - Żydzi wydaleni po licznych pogromach (C. Roth, "
Historia Żydów we Włoszech", s. 165)
1442 AD - San Marino, Włochy - Żydzi Wydaleni przez Podesta za zorganizowanie konspiracji
przeciwko republice (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 122)
1442 AD - Bawaria, Niemcy - Żydzi wyrzuceni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja") w XVI wieku Niemcy ", s. 35)
1444 AD - Atrecht, Holandia - Żydzi wydaleni
( http://www.jewishencyclopedia.com/articles/11450-netherlands )
1444 AD - Austria wewnętrzna - Żydzi częściowo wydaleni za przysięgę przez Fryderyka III (Gerhard
Benecke, "Maksymilian I: 1459 -1519: Biografia analityczna ", s. 71)
1444 AD - Giessen, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett," Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI wieku Niemcy ", s. 442)
1446 AD - Bawaria, Niemcy - Żydzi wypędzeni
1446 r. - Brandenburgia, Niemcy - Żydzi zostali wydaleni
( http://www.jewishvirtuallibrary.org/brandenburg )
1446 AD - Berlin, Niemcy - Żydzi zostali wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo: eksponowanie satanistycznej fabuły
Za antysemityzmem, Ch. 4)
1449 AD - Toledo, Hiszpania - Żydzi i Marranos masakrowani przez Starych Chrześcijan po
buntu przeciwko królowi Juanowi II z Trastamara; było to po tym, jak Żydzi Marrano już
od dziesięcioleci wprowadzili finansowo Starych Chrześcijan Toledo (R. Maryks, "Zakon jezuitów jako
synagoga Żydów", s. 2-3, C. Roth, "Historia Marranosa", s. 3). 32-33)
1449 AD - Ciudad Real - Konfuccy Żydzi zostali wydaleni, a ich kwatera zwolniona przez Zakon
Calatravy po przejęciu zarządzania finansami (C. Roth, "Historia Marranosa", s.
32-33)
1449 AD - Lizbona , Portugalia - Żydzi masakrujący / deportowani (C. Roth, "Historia
Marranosa", s. 54)
1450 rne - Dolna Bawaria, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI w. Niemcy", s. 35)
1451 AD - Messina, Włochy - Żydzi Wygnani z powodu ekscesów w bankowości, handlu, pośrednictwie ,
moneylending (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech, s. 250)
1452 AD - Cuneo, Włochy - Żydzi wydaleni przez franciszkanów (C. Roth," Historia Żydów
we Włoszech ", s. 165 )
1452 AD - Lombarty, Włochy - Żydzi wydaleni za lichwę (C. Roth, "Historia
Żydów Włoch", s. 166)
1453 AD - Śląsk, Niemcy -
1453 ne - Vicenza, Włochy - Żydzi wydaleni bez powodzenia
( http : //www.jewishvirtuallibrary.org/vicenza )

1453 AD - Padwa, Włochy - Żydzi wydaleni za lichwę (C. Roth, "The History of Jews of
Italy", s. 166)
1453 AD - Marsala, Włochy - Żydzi Wygnani po pogromie (C. Roth, "The History of the Żydzi
Włoch, s. 250)
1453 ne - Francja - Żydzi wygnani
1453 r. - Breslau, Niemcy - Żydzi zostali wyrzuceni przez Jana z Capistrano za poświęcenie hostii
(Bell and Burnett, "Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku", s.
35)
1453 AD - Schweidnitz-Jauer, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm
i reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 35)
1453 AD - Frankonia, Niemcy - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm:
przyczyny i skutki"
1453 rne - Konstantynopol, Cesarstwo Bizantyjskie - Żydzi częściowo wygnani i zmasakrowani przez
Greków za umożliwienie inwazji tureckich Turków wjeżdżających do miasta bezpośrednio przez dzielnicę żydowską
przy pomocy Żydów (SJ Shaw, "Żydzi Imperium Osmańskiego i
Turcy Republic ', s. 26)
1453 AD - Liegnitz-Brieg - Żydzi wydaleni (Bell and Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 35)
1454 AD - Wurzburg, Niemcy - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm:
przyczyny i skutki"
1454 AD - Piemont, Włochy - Żydzi Wyrzuceni (i wspominani przez Shorty'ego) (C. Roth, "Historia
Żydów we Włoszech", s. 165)
1454 AD - Genua, Włochy - Żydzi wydaleni za wyłudzenie (C. Roth, "Historia Żydów
Włoch", s. 136)
1455 AD - Rzym, Włochy - Żydzi Wygnani po zamieszkach, ponieważ Żydzi próbowali przekupić papieża (C .
Roth, 'Historia Żydów Włoszech', str 166).
1456 AD - Polizzi, Włochy - Żydzi usuwany po Easter rozruchów (C Roth, „Historia Żydów
Włochy, str 250).
1456 AD - Taormina, Włochy - Żydzi wydaleni przez Dominikanów po dorocznych targach (C. Roth, "
Historia Żydów Włoch, s. 250)
1456 AD - Marsala, Włochy - Żydzi Wygnani w dzień św. Szczepana po zamieszkach (C. Roth, "
Historia Żydów we Włoszech, s. 250)
1456 AD - Bawaria, Niemcy - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin," Antysemityzm:
Przyczyny i skutki
1457 AD - Hildesheim, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI w. Niemcy", s. 35, 433)
1458 AD - Erfurt, Niemcy - Żydzi wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo: Odsłanianie satanistycznego spisku
za antysemityzmem, rozdz. 4)
1458 AD - Kalabria, Włochy - Żydzi Wygnani po powstaniu baronów i chłopów (C. Roth,
" Historia Żydów we Włoszech ", s. 277)
1460 AD - Getynga, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI w. Niemcy", s. 433)
1460 AD - Moguncja, Niemcy - Żydzi wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo: eksponowanie szatańskiej fabuły
za antysemityzmem, rozdz. 4)
1460 ne - Czechy - Żydzi wygnani po tym, jak John Capistrano głosi im (C. Roth,
"Historia Żydów Włoch", s. 166)
1460 AD - Faenza, Włochy - Żydzi częściowo wydalony przez Fra Bernardino da Feltre (C. Roth, "
Historia Żydów Włoch", s. 202)
1461 AD - Julich, Niemcy - Żydzi wyrzuceni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI w. Niemcy", s. 35)
1461 AD - Berg, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell and Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 35)
1462 AD - Włochy - Żydzi wydaleni ( http://www.jewishvirtuallibrary.org/timeline- of-jewishhistory-in-italy )
1462 AD - Moguncja, Niemcy - Żydzi ponownie wydaleni (Barbara W. Tuchman, "Odległy zwierciadło",
s. 113)
1463 AD - Kalabria, Włochy - Żydzi Ponownie wydalony (C. Roth, "Historia Żydów Włoch" , s.
277)
1463 AD - Bari, Włochy - Żydzi Wyrzuceni / ponownie przyjęci przez Alfonsa I (C. Roth, "The History of the
Jews of Italy", s. 277)
1463 AD - Acri, Włochy - Żydzi wydaleni ( C. Roth, "The History of the Jews of Italy", s. 277)
1463 AD - Lecce, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 277)
1465 AD - Fes , Maroko - Żydzi wydaleni ( http://www.jewishvirtuallibrary.org/thetreatment-of-jews-in-arab-islamic-countries )
1466 AD - Arnstadt, Niemcy - Żydzi wydaleni / zabici (B. Booker, "Kłamstwo: eksponowanie
szatańskiej fabuły za antysemityzmem, rozdział 4)
1466 AD - Sycylia, Włochy - Żydzi wydaleni przez królową Izabelę I
( http: // /www.jewishhistory.org.il/history.php )
1468 AD - Gaeta, Neapol - Żydzi Wygnani przez mieszkańców miast, ale odrzuceni przez króla Ferranta I
( http://www.jewishvirtuallibrary.org/gaeta )
1468 AD - Egipt - Żydzi zostali wydaleni przez Sultan Qa'it Bay
( http://www.jewishhistory.org.il/history.php )
1469 AD - Sycylia, Włochy - Żydzi Wygnani ponownie, gdy jealosy z 400 bogato ubranych Żydów maszerują
w paradzie (C. Roth, " Historia Żydów we Włoszech ", s. 253)
1470 AD - Baden, Niemcy - Żydzi wydaleni / zabici za mord rytualny (B. Booker, "Kłamstwo:
eksponowanie szatańskiej fabuły za antysemityzmem, rozdział 4)
1470 AD - Florencja, Włochy - Żydzi wydaleni (E. Michael Jones , "Barren Metal: Historia
kapitalizmu jako konfliktu między pracą a lichwą", s. 196)
1472 AD - Schaffhausen, Szwajcaria - Żydzi wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo: wystawianie
szatańskiej działki za antysemityzmem, Ch. 4)
1473 AD - Cordoba, Hiszpania - Żydzi i Marranos wydaleni przez Chrześcijańskie Bractwo
działające pod rządami króla Henryka Impotenta po oskarżeniu go o przekupienie jednego z
najpotężniejszych generałów, Alonso Fernandeza de Aguilara (C. Roth, "Historia Marranos ', s. 35-36
)
1473 AD - Jaen, Hiszpania - Żydzi Wygnani po oskarżeniu o zamordowanie konstabla
Castilla (C. Roth, "Historia Marranosa", s. 36)
1473 AD - Trapani, Włochy - Żydzi Wygnani po pogromie (C. Roth , "Historia Żydów we
Włoszech, s. 250)
1474 AD - Palermo, Włochy - Żydzi wyrzuceni za herezję / bluźnierstwo (C. Roth," The History of the
Jews of Italy, s. 250)
1474 AD - Termini, Włochy - Żydzi Wygnani do "lese majeste" i bluźnierstwa (C. Roth, "
Historia Żydów we Włoszech, s. 250)
1474 AD - Sciacca, Włochy - Żydzi Wygnani do" lese majeste "i bluźnierstwa (C. Roth, "
Historia Żydów we Włoszech, s. 250)
1474 AD - Modica, Włochy - Żydzi Wygnani po zamachu na dzielnicę żydowską (C. Roth, "
Historia Żydów we Włoszech, s. 250)
1474 AD - Moguncja, Niemcy - Wygnani Żydzi (Barbara W. Tuchman," Distant Mirror ", s.
113)
1474 AD - Serovia, Hiszpania - Żydzi wydaleni / Massacred (C. Roth," A History of the Marranos ",
s. 36)
1475 AD - Tirol, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell and Burnett , "Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 35)
1475 AD - Noto, Włochy - Żydzi Wygnani po zamieszkach (C. Roth, "The History of the Jews of Italy, s.
252)
1475 AD - Monte S. Giuliano, Włochy - Żydzi wygnani po zamieszkach (C. Roth, "The History of the
Jews of Italy, s. 252)
1475 AD - Sciassa, Włochy - Żydzi Wygnani po zamieszkach (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech,
s. 252)
1475 AD - Palermo, Włochy - Żydzi Wygnani po zamieszkach (C. Roth," The History of the Żydzi
Włoch, s. 252)
1475 ne - Naro, Włochy - Żydzi wygnani po zamieszkach (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech, s.
252)
1475 AD - Castrogiovanni, Włochy - Żydzi Wygnani po zamieszkach (C Roth, "Historia Żydów
we Włoszech, s. 252)
1475 AD - Messina, Włochy - Żydzi Wygnani po zamieszkach (C. Roth," The History of the Jews of
Italy, s. 252)
1475 AD - Trent, Włochy - Żydzi wydaleni za rytuał Zabójstwo chrześcijańskiego dziecka "Przez 300 lat"
(R. Po-Chia Hsia, "Trent 1475: Opowieści o morderstwie rytualnym")
1475 AD - Bamberg, Austria - Żydzi wydaleni za rytuał Morderstwo chrześcijańskiego dziecka
( http://www.jewishvirtuallibrary.org/carinthia )

1476 AD - Berg, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI w. Niemcy ", s. 35)
1476 AD - Caltagirone, Włochy - Żydzi Wygnani po zamieszkach (C. Roth," Historia Żydów we
Włoszech, s. 252)
1476 AD - Agosta, Włochy - Żydzi Wygnani po zamieszkach (C. Roth, "The History of the Jews of Italy,
s. 252)
1477 AD - Tubingen, Niemcy - Żydzi wydaleni (B. Booker," Kłamstwo: wystawianie szatana
za antysemityzm, rozdział 4)
1477 AD - Lorraine, Francja - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 35)
1478 AD - Wenecja, Włochy - Żydzi wydaleni przez ludność / odrzuceni przez Medici (C. Roth, "Historia
Żydów Włoch", s. 173)
1478 AD - Brescia, Włochy - Żydzi zostali wydaleni, ponieważ chrześcijanie uczęszczali na żydowskie wesela
(C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 173)
1478 AD - Mantua - Włochy - Żydzi wydaleni za mord rytualny (C. Roth, "The History of the
Jews of Italy", s. 173)
1478 AD - Reggio, Włochy - Żydzi wydaleni za mord rytualny (C. Historia Żydów
we Włoszech ", s. 173)
1478 AD - Pasawa, Bawaria - Żydzi wydaleni / zabici za poświęcenie Hostii (B. Booker, "Kłamstwo:
wystawianie szatańskiej fabuły za antysemityzm, rozdział 4)
1478 AD - Bamberg, wyższa Bawaria, Niemcy - Żydzi wydaleni"
( http : //www.jewishencyclopedia.com/articles/2422-bamberg )
1478 AD - Styria, Niemcy - Żydzi częściowo wydaleni przez Fryderyka III po licznych pogromach
dla żydowskich lichwiarzy (Gerhard Benecke, "Maximilian I: 1459-1519: An Analytical
Biography" , str. 71)
1479 AD - Strasburg, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 436)
1479 AD - Mediolan, Włochy - Żydzi wydaleni za mord rytualny ( C. Roth, "Historia Żydów
Włochy ", str. 173)
1479 AD - Arena, Włochy - Żydzi wydaleni za mord rytualny (C. Roth, "Historia Żydów
Włoch", s. 173)
1479 AD - Pawia, Włochy - Żydzi Wygnani po żydowskiej dzielnicy zwalnianej z miasta (C Roth, "The
History of the Jews of Italy", s. 173)
1479 AD - Portobuffole, Treviso, Włochy - Żydzi wydaleni za mord rytualny (C. Roth, "
Historia Żydów we Włoszech", s. 173)
1479 ne - Helmstadt, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 433)
1480 AD - Kolonia, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell and Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w Niemczech w XVI wieku ", s. 35)
1480 ne - Brescia, Włochy - Żydzi ponownie usunięci przez władze kościelne (C. Roth, "The History of
the Jews of Italy", s. 173)
1483 AD - Andaluzja, Hiszpania - Żydzi Wydalony przez króla Ferdynanda II z Aragonii
( http: //www.jewishhistory.org.il/history.php )
1483 AD - Sewilla, Hiszpania - Żydzi Wypędzeni przez króla Ferdynanda II z Aragonii
( http://www.jewishhistory.org.il/history.php )
1483 AD - Kordowa , Hiszpania - Żydzi wypędzeni przez króla Ferdynanda II z Aragonii
( http://www.jewishhistory.org.il/history.php )
1483 AD - Moguncja, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI wieku Niemcy ", s. 35)
1484 ne - Katzeneln-bogen, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm
i reformacja w XVI w. Niemcy", s. 35)
1484 AD - Hesse, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi , Judaizm i
reformacja w XVI w. Niemcy ", s. 35)
1484 AD - Warszawa, Polska - Żydzi wydaleni (Bell and Burnett," Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI wieku Niemcy ", s. 35)
1485 AD - Bamberg, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI w. Niemcy", s. 35)
1485 AD - Perugia, Włochy - Żydzi zostali wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch ", s. 175)
1485 ne - Werona, Włochy - Żydzi wydaleni za mord rytualny (C. Roth, "Historia Żydów
Włoch", s. 173)
1485 AD - Viadana, Włochy - Żydzi wydaleni za mord rytualny (C. Historia Żydów
we Włoszech ", s. 173)
1485 AD - Helmstadt, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett," Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI wieku Niemcy ", s. 433)
1485-1486 AD - Vincenza , Włochy - Wygnani Żydzi (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s.
175)
1486 AD - Gubbio, Włochy - Wygnani Żydzi (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 175)
1486 AD - Saragossa, Hiszpania - Żydzi Wygnani po aferze Arbues, w której żyli Żydzi
"Wpłynęło" na Marannos, aby działać przeciwko interesom Hiszpanii; król nakazuje nagłe
wypędzenie Żydów z całego arcybiskupstwa, jako "zapowiedź" "ostatecznego rozwiązania"
w 1492 r. (Norman Roth, "Średniowieczna cywilizacja żydowska: encyklopedia", s. 35)
1486 AD - Albarracin, Hiszpania - Żydzi wypędzeni po aferze z Arbues (Norman Roth,
"Średniowieczna żydowska cywilizacja: encyklopedia", s. 35)
1486-1487 AD - Syrakuzy, Włochy - Żydzi wygnani po zamieszkach (C. Roth, "Historia Żydów
we Włoszech" , s. 252)
1486-1487 AD - Caltagirone, Włochy - Żydzi Wygnani po zamieszkach (C. Roth, "The History of the
Jews of Italy", s. 252)
1486-1487 AD - Sciatta, Włochy - Żydzi Wygnani po zamieszkach (C. Roth, "The History of the Jews of
Włochy ", str. 252)
1486-1487 AD - Malta, Włochy - Żydzi Wygnani po zamieszkach (C. Roth, "The History of the Jews of
Italy", s. 252)
1487 AD - Taormina, Włochy - Żydzi Wygnani po ukamienowaniu dzielnicy żydowskiej (C Roth, "The
History of the Jews of Italy", s. 252)
1487 AD - Corleone, Włochy - Żydzi Wygnani po zamieszkach (C. Roth, "Historia Żydów we
Włoszech", s. 252)
1488 AD - Oettingem, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI w. Niemcy", s. 35)
1488 AD - Florencja, Włochy - Żydzi Wygnani; natychmiast przypomniał sobie b / c żydowskiej łapówki dla
Lorenzo de'Medici - (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 175)
1489 ne - Brandenburgia, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 35)
1489 AD - Forli, Włochy - Żydzi wydaleni za lichwę (C. Roth, "The Historia Żydów we
Włoszech ", s. 175)
1489 AD - Prowansja, Francja - Żydzi wydaleni (B. Booker," Kłamstwo: wystawianie szatańskiej działki
za antysemityzmem, rozdz. 4)
1490 AD - Castroreale, Włochy - Żydzi wygnani po pogromach (C. Roth, "Historia Żydów
Włoch", s. 252)
1490 AD - Santa Lucia, Włochy - Żydzi wygnani po pogromach (C. Roth, "Historia Żydów
we Włoszech", s. 252)
1491 AD - Castiglione, Włochy - Żydzi wydaleni w Boże Narodzenie po pogromie (C.
Historia Żydów we Włoszech ", s. 254)
1491 ne - Rawenna, Włochy - Żydzi wydaleni ( http://www.jewishvirtuallibrary.org/timeline-ofjwish-history-initaly )
1491 AD - Thurgau, Szwajcaria - Żydzi wydaleni (B. Booker, "The Lie: Odsłaniając szatański
spisek za antysemityzmem, rozdz. 4)
1491 ne - Prowansja, Francja - Żydzi zostali wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s.
259)
1492 AD - Wurttenberg, Niemcy - Żydzi zostali wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI w. Niemcy", s. 35)
1492 AD - Hiszpania - Żydzi wydaleni przez króla Ferdynanda II Aragonii i królową Izabelę I z
Kastylii (Philip Broadhead / Chris Cook, " The Routledge Companion to Early Modern Europe,
1493-1763)
1492 AD - Kolonie Hiszpanii - Żydzi Wypędzeni przez króla Ferdynanda II z Aragonii i królową
Izabelę I z Kastylii (Philip Broadhead / Chris Cook, "The Routledge Companion to Early
Modern Europe, 1493-1763)
1492 AD - Aragon, Hiszpania - Żydzi Ponownie wydalony za mord rytualny (B. Booker, "Kłamstwo:
wystawianie szatańskiej fabuły za antysemityzmem, rozdz. 4)
1492 AD - Sardynia, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth," Historia Żydów Włoch ", s. 254,
268)
1492 ne - Ciminna, Włochy - Żydzi zostali wyrzuceni przez władcę (C. Roth," Historia
Żydów Włoch ", s. 259)
1492 AD - Cammarata, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s.
259)
1492 AD - Girgenti, Włochy - Żydzi Wygnani / aresztowani / uwięzieni (C. Roth, "The History of the
Jews of Italy", s. 259)
1492 AD - Genua, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydzi Włoch ", s. 189)
1492 ne - Wenecja, Włochy - Żydzi wydaleni z powodu głoszenia Fra Bernardino (C. Roth,"
Historia Żydów Włoch ", s. 175)
1492 AD - Castelfranco, Włochy - Żydzi wydaleni z powodu zwiastowania Fra Bernardino (C. Roth,
"Historia Żydów Włoch", s. 175)
1492 AD - Bassano, Włochy - Żydzi Wygnani w związku z nauczaniem Fra Bernardino (C. Roth, "The
Historia Żydów we Włoszech ", s. 175)
1492 AD - Crema, Włochy - Żydzi zostali wydaleni z powodu zwiastowania Fra Bernardino (C. Roth," The
Historia Żydów we Włoszech ", s. 175)
1492 ne - Alghero, Włochy - Żydzi wydaleni ( http://www.jewishvirtuallibrary.org/alghero )

1492 AD - Fano, Włochy - Żydzi Wyrzuceni przez radę gminy / przegrani (C. Roth, "
Historia Żydów Włochy ", s. 173)
1492 AD - Castronuovo, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth," Historia Żydów Włoch ", s.
260)
1492 AD - Piazza, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth," Historia Żydów we Włoszech ", s. 260)
1492 AD - S. Marco, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth," Historia Żydów Włoch ", s. 260)
1492 AD - Castroreale, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s.
260)
1492 ne - Caltagirone, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s.
260)
1492 AD - Ragusa, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech" ", s. 260)
1492 AD - Lentini, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth," Historia Żydów Włoch ", s. 260)
1492 AD - Camarata, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth," The Historia Żydów we Włoszech ", s. 260)
1492 AD - Sciatta, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth," Historia Żydów Włoch ", s. 260)
1492 AD - Syrakuzy, Włochy - Żydzi wydaleni ( C. Roth, "The History of the Jews of Italy", s. 260)
1492 AD - Taranto, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 260)
1492 AD - Cagliari, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 268)
1492 AD - Księstwo Meklemburskie, Niemcy - Żydzi wyrzuceni (Bell i Burnett, "Żydzi,
judaizm i Reformacja w XVI wieku Niemcy ", s. 428)
1492 AD - Campo St. Pietro, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth," Historia Żydów Włoch ",
s. 175)
1492 AD - Pietro, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech, s. 176)
1492 AD - Rzym, Włochy - Żydzi zostaną wydaleni; przekupił papieża Borgia, Aleksandra VI, by został
(C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 179)
1492-1493 AD - Sycylia, Włochy - Żydzi wydaleni za mord rytualny (C. Roth, "Historia z
Żydów z Włoch”, str. 178, 261)
1493 AD - Magdeburg, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI w. Niemcy", s. 433)
1493 AD - Arcybiskupstwo Meklemburska, Niemcy - Żydzi zostali wyrzuceni za Hosta Desecration
Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku", str.
33; Żydzi wyrzuceni (Bell and Burnett, "Żydzi, judaizm i reformacja w XVI
wieku Niemcy", s. 35)
1493 AD - Pomorze, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI wieku Niemcy ", s. 35, 433)
1493 AD - Halberstadt, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell and Burnett," Żydzi, judaizm i
reformacja w Niemczech w XVI w. ", S. 35)
1494 rne - Naumberg, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI w. Niemcy", s. 35)
1494 AD - Brescia, Włochy - Żydzi Wydalona b / c propagandy przez Fra Bernardino ( C. Roth, "
Historia Żydów we Włoszech", s. 176)
1494 ne - Neapol, Włochy - Żydzi wygnani po francuskiej inwazji (C. Roth, "Historia
Żydów we Włoszech", s. 280)
1494 AD - Lecce, Włochy - Żydzi wygnani po francuskiej inwazji (C. Roth, "Historia
Żydów Włoch", s. 280)
1494 AD - Acquaviva, Włochy - Żydzi Wygnani po francuskiej inwazji (C. Roth, "Historia od
Żydów z Włoch”, str. 280)
1494 AD - Catanzaro, Włochy - Żydzi Wygnani po francuskiej inwazji (C. Roth, "Historia
Żydów Włoch", s. 280)
1494 AD - Bitonto, Włochy - Żydzi Wygnani po francuskiej inwazji (C. Historia
Żydów we Włoszech ", s. 280)
1494 AD - Cozenza, Włochy - Żydzi Wygnani po francuskiej inwazji (C. Roth," Historia
Żydów Włoch ", s. 280)
1495 AD - Neapol, Włochy - Wygnani z Maranno Żydzi (C. Roth, "The History of the Jews of Italy",
s. 281)
1495 AD - Forence, Italy - Jews Wydalony przez Girolamo Savonarola (E. Michael Jones, "Barren
Metal", s. 197)
1495 AD - Litwa - Żydzi wygnani przez wielkiego księcia Aleksandra (Bernard D. Weinryb, "A
Historia społeczno-gospodarcza gminy żydowskiej w Polsce od 1100 do 1800 r.
1495 r. - Kraków, Polska - Żydzi wypędzeni przez króla Aleksandra I z Polski (Bernard D.
Weinryb, "Historia społeczno-gospodarcza gminy żydowskiej w Polsce od 1100 r. do
1800)
1495 ne - Kazimierz, Polska - Żydzi wypędzeni przez króla Aleksandra I z Polski (Bernard D.
Weinryb, "Historia społeczno-gospodarcza gminy żydowskiej w Polsce od 1100 do
1800 r.)
1496 r. - Karyntia, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w Niemczech w XVI w.", S. 35)
1496 AD - Napels, Włochy - Żydzi Ponownie wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech", str.
281)
1496 AD - Florencja, Włochy - Żydzi wydaleni wraz z Medici przez Savonarolę (C. Roth, "
Historia Żydów Włoch", s. 190)
1496 AD - Portugalia - Żydzi częściowo wydaleni przez króla Manuela I
( http: // /www.jewishhistory.org.il/history/php )
1496 AD - Karyntia, Słowenia - Żydzi wygnani przez cesarza Maksymiliana I
( http://www.jewishvirtuallibrary.org/ljubljana )
1496 AD - Styria, Austria - Żydzi wygnani przez cesarza Maksymilian I (Bell i Burnett, "Żydzi,
judaizm i reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 433)
1497 AD - Graz, Austria - Żydzi Wygnani po raz trzeci przez cesarza Maksymiliana I
( http: //www.jewishhistory .org.il / history / php)
1497 AD - Isenberg-Budingen, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm
i reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 35)
1497 AD - Portugalia - Żydzi wydaleni oficjalnie (C. Roth, "The Historia Żydów we Włoszech ", s.
180, C. Roth," Historia Marranosa ", s. 54-73)
1497 AD - Wenecja, Włochy - Wygnani Żydzi marańscy (C. Roth," Historia Żydzi we Włoszech ",
s. 187)
1498 ne - Salzburg, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett," Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI w. Niemcy ", s. 35)
1498 AD - Wenecja, Włochy - Żydzi zostali wydaleni dla lichwy (C. Roth, "The History of the Jews of Italy",
s. 130)
1498 AD - Navarre, Hiszpania - Żydzi wydaleni
( http://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-transcipts-and-maps/jewsexpulsion-spain-portugal )

1498 AD - Prowansja, Francja - Żydzi Wygnani przez króla Ludwika XII (C. Roth, "Historia z
Żydów z Włoch”, str 180).
latach 1498-1499 AD - Norymberga, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, 'Żydów, judaizmu
i reformacji w XVI w Niemczech', s 433).
latach 1498-1499 ne - Werona, Włochy - Żydzi wydaleni za lichwę (C. Roth, "Historia Żydów
Włoch", s. 130)
1499 AD - Rodos, Włochy - Żydzi Wygnani (przyjęci do Nicei) (C. Roth, "Historia Żydzi
we Włoszech ", s. 180)
1499 AD - Norymberga, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett," Żydzi, judaizm i
Reformacja w XVI wieku Niemcy ", str. 441)
1501 AD - Prowansja, Francja - Żydzi wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo: demaskowanie satanistycznego spisku
za antysemityzmem", rozdz. 4)
1502 AD - Florencja, Włochy - Żydzi zostaną wyrzuceni / ocaleni przez Catherine Sforza (C. Roth, "The
History of the Jews of Italy", str. 201)
1504 AD - Pilzno, Czechy - Żydzi wypędzeni z hostii ("Booker", "Kłamstwo:
wystawianie szatańskiej fabuły za antysemityzmem", Rozdział 4)
1504 AD - Moskwa, Rosja - Żydzi wydaleni ( http://www.jewishhistory.org.il/history.php )
1504 AD - Evora, Portugalia - żydowscy Marranos wydaleni / eksterminowani (C. Roth, "Historia od
marranów, str. 64)
1504 AD - Piacenza, Włochy - Żydzi Wydalony b / ca bank nie-Żydowski przybył do miasta (C. Roth, "
Historia Żydów Włoch", s. 182)
1505 AD - Orange, Francja - Żydzi wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo: eksponowanie satanistycznego spisku
za antysemityzmem", rozdz. 4)
1506 AD - Lizbona, Portugalia - żydowscy Marranos Wyrzuceni / ponad 500 (inne źródło mówi
między 2 a 4 tys.) Zabici przez chłopski motłoch głównie dlatego, że tam to był głód i
nowy chrześcijański podatnik, który tak się właśnie stał najbogatszym i najbardziej znienawidzonym człowiekiem w
Lizbonie, został obwiniony za to (prawdopodobnie poprawnie) (Philip Broadhead / Chris Cook, "The Routledge
Companion to Early Modern Europe, 1453-1763; C. Roth, "A History of the Marranos", s. 64-
66)
1506 AD - Nola, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 283)
1507 AD - Nordlingen, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja") w XVI wieku Niemcy ", s. 433)
1509 AD - Treviso, Włochy - Żydzi wydaleni z powodu skarg bankowych (C. Roth," The History of
the Jews of Italy, s. 184)
1509 AD - Verona, Italy - Jews Expelled ze względu na skargi bankowe (C. Roth, "The History of
the Jews of Italy, s. 184)
1509 AD - Novi, Włochy - Żydzi wydaleni za mord rytualny (C. Roth," Historia Żydów
Włoch ", s. 183)
1509 AD - Padwa, Włochy - Żydzi Wyrzuceni po wyrzuceniu z miasta (C. Roth, "Historia Żydów
we Włoszech", s. 194)
1510 rne - Braunschweig, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI w. Niemcy", s. 433)
1510 rne - Brandenberg, Austria - Żydzi wydaleni za Hostię Poświęcenie i kradzież
własności kościelnej ( Bell and Burnett, "Żydzi, judaizm i reformacja w
Niemczech w XVI wieku ", s. 433)
1510 AD - Berlin, Niemcy - Żydzi zostali wygnani z Hostii
( http://www.jewishvirtuallibrary.org/berlin-germany-jewish -historia-tour )
1510 AD - Neapol, Włochy - Żydzi Wygnani po raz trzeci przez króla Ferdynanda II Aragonii (C.
Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 180)
1510 AD - Prusy - Żydzi wydaleni
1510 AD - Apulia, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 283)
1510 AD - Kalabria, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech" ", s. 189,
283)
1511 AD - Conegliano, Włochy - Żydzi wydaleni (przegrani)
( http://www.jewishvirtuallibrary.org/conegliano )
1511 AD - Reggio, Włochy - Żydzi zostali wydaleni (C. Roth," Historia Żydów z Włoch ", s. 283)
1511 AD - Castrovillari, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth," Historia Żydów Włoch ", s.
283)
1511 AD - Lecce, Włochy - Żydzi wydaleni (C Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 283)
1512 AD - Colmar, Francja - Żydzi wydaleni (http://www.jewishvirtuallibrary.org/bischheim )
1512 AD - Regensburg, Niemcy - Żydzi wydaleni (Raphael Straus, "Regensburg i
Augsburg", s. 13)
1513 AD - Munzenbourg, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, " Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI wieku Niemcy ", s. 442)
1514-1515 AD - Strasburg, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett," Żydzi, judaizm
i reformacja w XVI wieku Niemcy ", s. 436) )
1515 AD - Genua, Włochy - Żydzi wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo: wystawianie szatańskiej fabuły
za antysemityzm", rozdz. 4)
1515 AD - Ljubljana, Słowenia - Żydzi wydaleni po raz czwarty przez cesarza Maksymiliana I
( http://www.jewishhistory.or.il/history.php)
1515 AD - Apulia, Włochy - Żydzi / Marannos wydaleni przez Papieską Inkwizycję (C. Roth, "Historia
Żydów Włoch", s. 284)
1515 AD - Kalabria, Włochy - Żydzi / Marannos wydaleni przez papieską inkwizycję (C Roth, "
Historia Żydów Włoch", s. 284)
1515 AD - Ragusa, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 284)
1516 AD - Wenecja, Włochy - Żydzi Wydaleni b / c władcy byli "antysemici" (C. Roth, "Historia
Żydów Włoch", s. 186)
1516 AD - Łowicz, Polska - Żydzi wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo" : Odsłanianie satanistycznego spisku
za antysemityzmem, rozdz. 4)
1516 AD - Gelnhausen, Niemcy - Żydzi Wyrzuceni / nieudani po całym terytorium
spotkanie książąt, szlachty itp. (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w Niemczech w XVI w.", s. 442)
1516 AD - Hanau, Niemcy - Żydzi wydaleni / nieudani po wszechstronnym spotkaniu
między książętami, szlachta itp. (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i reformacja w
Niemczech w XVI w.", s. 442)
1516 AD - Lindheim, Niemcy - Żydzi Wygnani / nieudani po spotkaniu obejmującym całe terytorium
między książętami, szlachtę itd. ( Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i reformacja w
Niemczech w XVI wieku", s. 442)
1516 AD - Ruckingen, Niemcy - Żydzi Wygnani / nieudani po całym terytorium
spotkania książąt, szlachty itp. (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
Reformacja w XVI wieku Niemcy ", str. 442)
1518 AD - Conegliano, Włochy - Żydzi wydaleni / nieudani
( http://www.jewishvirtuallibrary.org/conegliano )


1519 AD - Weutemberg, Niemcy - Żydzi usunięci (B. Booker, "Kłamstwo: wystawianie szatańskiej
fabuły za Anti -Semitism ", rozdział 4)
1519 AD - Regensburg, Niemcy - Żydzi wydaleni przez cesarza Maksymiliana I z inicjatywy
radykalnego reformatora Balthasara Hubmaiera (Bell and Burnett," Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI wieku Niemcy ", s. 433, 441)
1519 AD - Dangolsheim, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI w. Niemcy", s. 436)
1519-1520 AD - Rothenburg ob der Tauber, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "
Żydzi, judaizm i reformacja w XVI w. Niemcy", s. 433)
1522 AD - Norymberga, Niemcy - Próba żydowskiego wydalenia za wykuwanie monet i
przemyt dobrych monet z regionu (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w Niemczech w XVI w.", s. 436)
1523 AD - Medina, Włochy - Żydzi Wygnani po zamieszkach na żydowskich kwaterach (C. Roth, "Historia
Żydów Włoch", s. 182)
1523 AD - Bolonia, Włochy - Żydzi wygnani do podpalenia (C. Roth, "Historia Żydów
Włoch", s. 182)
1524 AD - Hesse, Niemcy - Próba wypędzenia Żydów; nie udało się przekupić Żydów
Landgraf Wilhelm II (Bell and Burnett, "Żydzi, judaizm i reformacja w XVI
wieku Niemcy", s. 441-443)
1524 AD - Kassel, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI wieku Niemcy ", s. 443)
1524 AD - Marburg an der Lahn, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett," Żydzi,
judaizm i reformacja w XVI wieku Niemcy ", s. 443)
1524 AD - Kalabria, Włochy - Żydzi wydaleni w
1526 r. - Chorwacja - Żydzi wydaleni przez cesarza Ferdynanda I za pomoc najeźdźcom Turków
( http://www.jewishhistory.org )
1526 AD - Capua, Włochy - Żydzi wydaleni za lichwy (C. Roth, "Historia Żydów
z Włoch ", s. 285)
1526 AD - Węgry - Żydzi wydaleni przez cesarza Ferdynanda I dla wspomagania inwazji Turków
( http://www.jewishhistory.org )
1527 AD - Florence, Italy - Żydzi Wydalony wraz z rodziny Medici (C. Roth, „The History of
Żydzi we Włoszech ", s. 190)
1527 AD - Pawia, Włochy - Żydzi Wygnani b / c z Plagi (C. Roth," Historia Żydów
Włoch ", s. 180)
1527 AD - Rzym, Włochy - Żydzi Wydalony / nieudany z powodu przekupstwa na kardynała della Valle
(C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 191)
1528 AD - Hagenau, Niemcy - Żydzi wyrzuceni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
Reformacja w Niemczech w XVI wieku, s. 436)
1528 AD - Alentejo, Portugalia - marrano Żydzi Wydalony / wytępić (C Roth, 'A Historia
marranów' p. 68),
1528 AD - Santarem, Portugalia - marrano Żydzi Wydalony / wytępić (C Roth, „A Historia
Marranos 's. 68)
1528 AD - Gouvea, Portugalia - Żydzi marrano wydaleni / eksterminowani (C. Roth, "Historia
Marranosa" s. 68)
1528 AD - Santarem, Portugalia - Żydzi marrano wydaleni / eksterminowani (C. Roth , "Historia
Marranosa" str. 68)
1528 AD - Olivenca, Portugalia - Żydzi Marrano wydaleni / eksterminowani (C. Roth, "Historia
Marranosa" s. 68)
1528 AD - Azory, Portugalia - Żydzi marrano Wydalony / eksterminowany (C. Roth, "Historia
Marranosa" s. 68)
1528 AD - Madera, Portugalia - Żydzi Marrano wydaleni / eksterminowani (C. Roth, "Historia
Marranosa" s. 68)
1529 AD - Posen, Niemcy - Żydzi Wyrzuceni / deportowani / 30 spaleni na stosach za
mord rytualny (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku
Niemcy", s. 436)
1530 AD - Modena, Włochy - Żydzi wydaleni za mord rytualny (C. Roth, "Historia Żydów
we Włoszech", s. 183)
1530 AD - Augsburg, Niemcy - Próba żydowskiego wydalenia Żydów w zmowie z Turkami
na Węgrzech; odwołany przez lobbing i przekupstwo Josela Rosheima (Bell i Burnett, "
Żydzi, judaizm i reformacja w XVI w. Niemcy", s. 436)
1530 AD - Strasburg, Niemcy - Żydzi wydaleni za działalność lichwiarsko-lichwiarzy (Bell i
Burnett, "Żydzi, judaizm i reformacja w XVI w. Niemcy", s. 443)
1531 AD - Capua, Włochy - Żydzi ponownie wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s.
285)
1533 AD - Śląsk, Niemcy - Żydzi wydaleni za mord rytualny (Bell and Burnett, "Żydzi,
judaizm i reformacja w XVI w. Niemcy", s. 436) )
1533 AD - Konstancja, Niemcy - Żydzi wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo: demaskowanie szatańskiej
fabuły za antysemityzmem", rozdział 4)
1533 ne - Neapol, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów z Włoch ", s. 285)
1535 AD - Wurttemberg, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 436)
1536-1537 AD - Saksonia, Niemcy - Żydzi wydaleni (Paul Johnson, "Historia Żydów, s.
242, Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku Niemcy",
s. 436, 443)
1539 AD - Hesse, Niemcy - Żydzi wyrzuceni (Bell i Burnett, "Żydzi, Judaizm i
reformacja w Niemczech w XVI wieku, s. 436)
1539 ne - Neapol, Włochy - Żydzi Ponownie wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s.
286)
1540 AD - Mediolan, Włochy - Żydzi wydaleni przez okupantów hiszpańskich; exhiled do The Levant (C.
Roth, "Historia Żydów Włoch", str. 187)
1540 ne - Neapol, Włochy - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: przyczyny
i skutki")
1540 AD - Praga, Węgry - Żydzi zostali wydaleni w
1541 r. - Otranto, Włochy - Żydzi zostali wydaleni (C. Roth , "Historia Żydów Włoch", s. 287)
1541 ne - Neapol, Włochy - Żydzi Ponownie wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s.
180, 189, 286)
1541 AD - Tittingen, Niemcy - Żydzi wydaleni za mord rytualny (Bell i Burnett, "Żydzi,
judaizm i reformacja w XVI w. Niemcy", s. 436)
1541-1542 AD - Czechy, Niemcy - Żydzi wydaleni przez cesarza Ferdynanda I za pomocnictwo
najeżdżanie Turków ( http://www.jewishhistory.org)
1542 AD - Praga, Węgry - Żydzi zostali wydaleni w
1542 r. - Piotrków, Polska - Żydzi zostali wydaleni ( http://www.jewishhistory.org )

1542 AD - Hildesheim, Niemcy - Żydzi zostali wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI Niemczech”, str 433).
1543 AD - Muehlhausen, Niemcy - Żydzi Wydalony (B. Booker 'The Lie: Odsłanianie Satanic Plot Behind antysemityzmowi')
1543-1544 AD - Goslar, Niemcy - Żydzi Wydalony (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 434)
1544 AD - Wurzburg, Niemcy - Żydzi zostali wydaleni za mord rytualny (Bell i Burnett, "Żydzi,
judaizm i reformacja w XVI-wieczne Niemcy ", s. 436)
1546 AD - Braunschweig, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI w. Niemcy", s. 433, 439-442)
1547 AD - Ankona, Włochy - Żydzi wydaleni / deportowani po bojkot żydowskich banków
(C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 182)
1547 AD - Polska - Żydzi wydaleni / zabici za mord rytualny ( http://www.jewishhistory.org )
1547 AD - Treviso, Włochy - Żydzi wydaleni / zabici (B. Booker, "Kłamstwo: demaskowanie szatańskiej fabuły
za antysemityzmem")
1549 AD - Goslar, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI-wieczne Niemcy ", s. 434)
1550 AD - Henneberg, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 433)
1550 AD - Madryt, Hiszpania - Żydzi wydaleni przez króla (C. Roth, "The Historia Żydów we Włoszech ",
s. 322)
1550 AD - Genua, Włochy - Żydzi Wyrzucony na b / c nie-żydowski wydział lekarski był" zazdrosny "(C. Roth,
" Historia Żydów we Włoszech ", str. 183, 309)
1550 ne - Wenecja, Włochy - Wygnani Żydzi marrannowi (C. Roth, "Historia Żydów Włoch,
s. 187)
1551 AD - Bawaria, Niemcy - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin," Anti -Semitism:
Przyczyny i skutki ")
1553 AD - Asti, Włochy - Żydzi wydaleni za mord rytualny (C. Roth," Historia Żydów w
Włochy ", str. 183)
1554 AD - Ankona, Włochy - Żydzi częściowo wydaleni; Palenie Talmudu (R. Maryks,
"Zakon Jezuitów jako synagoga Żydów", s. 93)
1555 AD - Pesaro, Włochy - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: przyczyny
i skutki" )
1555 AD - Rzym, Włochy - Żydzi Wydalony przez kardynała Farnese / Papież
zainterweniował / przegrał (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 183)
1556 AD - Turyngia, Niemcy - Żydzi zostali wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 430)
1556 AD - Benevento, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s.
299)
1556 AD - Ankona, Włochy - Wygnani Żydzi Marrano (C. Roth, "Historia Żydów Włoch",
s. 314)
1556 AD - Ankona, Włochy - Wszyscy Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch ", s.
299, 301)
1556 AD - Rzym, Włochy - Maraninowi Żydzi wydaleni / spaleni na stosie (C. Roth," Historia
Żydów Włoch ", s. 300)
1556 AD - Udine, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 309)
1557 AD - Praga, Węgry - Żydzi wydaleni po raz trzeci przez cesarza Ferdynanda I
( www.yivoencyclopedia.org )
1557 AD - Czechy, Niemcy - Żydzi wydaleni po raz trzeci przez cesarza Ferdynanda I
( www.yivoencyclopedia.org )
1557 AD - Cremona, Włochy - Żydzi Wygnani do druku Talmudu i Zohar (C. Roth, "
Historia Żydów Włoch", s. 303)
1558 AD - Recanati, Włochy - Żydzi zostali wydaleni ( http: // www. jewishhistory.org )
1558 AD - Urbino, Włochy - Żydzi Marrano wydaleni przez księcia (C. Roth, "Historia
Żydów Włoch", s. 302)
1559 AD - Austria - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: przyczyny i
skutki")
1559 AD - Czechy, Niemcy - Żydzi Wygnani po raz czwarty przez cesarza Ferdynanda I
( http://www.jewishhistory.org )
1559 AD - Civitanova, Włochy - Żydzi Wygnani za próbę nawrócenia franciszkanin do
Judaizm (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 302)
1559 AD - Pawia, Włochy - Żydzi wygnani po pogromach (C. Roth, "Historia Żydów we
Włoszech", s. 304)
1560 AD - Conegliano, Włochy - Żydzi Wydaleni / nieudani
( http://www.jewishvirtuallibrary.org )
1560 AD - Piemont, Savoy, Włochy - Żydzi Wypędzeni przez księcia Emanuela Filiberto, "Żelazna
głowa" / odwołany wkrótce po wstawiennictwie przez przekupstwo Azariah de'Rossi, (C. Roth, "The
History of the Jews of Italy", s. 312-313)
1560 AD - Monferrat, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s.
313)
1560 AD - Casale, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 313)
1561 AD - Praga, Węgry - Żydzi ponownie usunięci (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm:
przyczyny i skutki")
1561-1565 AD - Gorizia, Włochy - Żydzi zostali wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech" , s.
310)
1561-1565 AD - Friuli, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s.
310)
1561-1565 AD - Piemont, Sabaudia, Włochy - Żydzi wydaleni ponownie / odwołany ponownie z powodu
przekupstwa "20.000 florenów" (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 313)
1562 AD - Acqui, Włochy - Żydzi Wygnani po pogromie (C. Roth, "Historia Żydów z
Włoch „str 313).
1566 AD - Madryt, Hiszpania - Żydzi Wydalony / anulowana przez łapówkę (C. Roth,” historia
Żydzi włoscy ", s. 322)
1565 AD - Praga, Węgry - Żydzi Ponownie wydaleni (Rafael Patai, "Żydzi węgierscy", s.
175)
1566 AD - państwa kościelne, Włochy - Żydzi Wygnani z głównego miasta / wydzieleni w getcie (C. Roth,
"Historia Żydów Włoch", s. 309)
1566 AD - Alessandria, Włochy - Żydzi Wygnani z murów miejskich / posegregowani w getcie (C. Roth,
"Historia Żydów we Włoszech", s. 309)
1567 AD - Conegliano, Włochy - Żydzi wydaleni / nieudani
( http://www.jewishvirtuallibrary.org )

1567 AD - Wurzbburg, Niemcy - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm:
przyczyny i skutki")
1567-1568 AD - Genua, Włochy - Żydzi Ponownie wydaleni z sąsiednich terytoriów (C. Roth, "
Historia Żydów Włoch", s. 183, 309)
1568 AD - Bolonia, Włochy - Żydzi Wygnani do druku Talmudu (C. Roth, "Historia
Żydów Włoch", s. 306)
1568 AD - Bergheim, Niemcy - Żydzi Wygnani po synagodze zostają splądrowani (Bell i
Burnett, "Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku Niemcy") , s. 433)
1569 AD - Benevento, Włochy - Żydzi Wygnani przez papieża Piusa V (C. Roth, "Historia Żydów
Włoch", s. 307)
1569 AD - Este, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth "Historia Żydów we Włoszech", s. 307)
1569 AD - Umbria, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 307)
1569 AD - Kampania, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech" ", s.
307)
1569 AD - Camerino, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth," Historia Żydów Włoch ", s. 307)
1569 AD - Fano, Włochy - Żydzi zostali wydaleni (C. Roth," The Historia Żydów we Włoszech ", s. 307)
1569 AD - Orvieto, Włochy - Wygnani Żydzi (C. Roth," Historia Żydów Włoch ", s. 307)
1569 AD - Spoleto, Włochy - Żydzi wydaleni ( C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 307)
1569 AD - Rawenna, Włochy - Wygnani Żydzi (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 307)
1569 AD - Terracina, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 307)
1569 AD - Perugia, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech" ", s. 307)
1569 AD - Viterbo, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth," Historia Żydów Włoch ", s. 307)
1569 AD - Senigallia, Włochy - Żydzi zostali wydaleni (C. Roth," The Historia Żydów we Włoszech ", s. 307)
1569 AD - Pesaro, Włochy - Wygnani Żydzi (C. Roth," Historia Żydów Włoch ", s. 307)
1569 AD - Volterra, Włochy - Żydzi wydaleni ( C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 310)
1570 AD - Urbino, Włochy - Żydzi Wygnani przez Guidubaldo della Rovere / zmuszeni do getta
poza murami miasta (C. Roth, "Historia Żydów w Włochy ", s. 309)
1570 AD - Parma, Włochy - Żydzi wydaleni / krótko wezwani z powrotem (C. Roth, "Historia
Żydów Włoch", s. 309)
1570 AD - Piacenza, Włochy - Żydzi Wyrzuceni / krótko wezwani z powrotem (C. Roth, "Historia
Żydów Włoch", s. 309)
1570 AD - Florencja, Włochy - Żydzi z rodziny bankowej Da Pisa wydaleni za lichwę (C. Roth,
"Historia Żydów we Włoszech", s. 310)
1570 AD - Florencja, Włochy - Wszyscy Żydzi z 21 "contados" Wydalony przez Cosimo I Medici (C.
Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 311)
1571 AD - Brandenburg, Austria - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm:
przyczyny i skutki")
1571 AD - Berlin, Niemcy - Żydzi wydaleni (http://www.jewishvirtuallibrary.org )
1571 AD - Sienna, Włochy - Wygnani Żydzi (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 311)
1571 AD - Wenecja, Włochy - Żydzi Wyrzuceni za pomoc Turcy w Lepanto / odwołany dwa lata
później przez "wystawną łapówkę" ze strony Żydów (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s.
311)
1572 AD - Lucca, Włochy - Żydzi Wygnani / nie wyjaśnienie (C. Roth, "Historia Żydów we
Włoszech", s. 309)
1573 AD - Breisgau i inne miasta w Austrii - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi,
judaizm i reformacja w XVI wieku Niemcy") , s. 430)
1573 AD - Niemcy - Żydzi wydaleni (Marvin Lowenthal, "Żydowscy Niemcy: historia
Szesnaście stuleci ", str. 202)
1575 AD - Palatynat, Niemcy - Żydzi wydaleni (Philip Broadhead / Chris Cook, "The
Routledge Companion to Early Modern Europe, 1453-1763")
1575 AD - Casale, Włochy - Żydzi wydaleni za nie noszenie "Żydowskiej odznaki wstydu" "(C. Roth,
" Historia Żydów Włoch ", s. 313)
1576 AD - Gellnausen, Niemcy - Żydzi Wygnani ostatecznie z tego, co zrobili w 1516 r. (Bell i
Burnett," Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wiek Niemcy ", s. 442)
1577 AD - Mantua, Włochy - Żydzi wydaleni za lichwę (C. Roth," Historia Żydów
Włoch ", s. 313)
1581 AD - Diosces of Basel, Niemcy - Żydzi wydaleni
( http://www.jewishvirtuallibrary.org/baden)
1581 AD - Ferrara, Włochy - Żydzi wydaleni przez księcia Alfonso (C. Roth, "Historia Żydów
Włoch", s. 314)
1582 AD - Pavia, Włochy - Żydzi wydalani za herezję (C. Roth, "The Historia Żydów we Włoszech ",
s. 322)
1582 AD - Holandia - Żydzi zostali wydaleni (PE Grosser / EG Halperin," Antysemityzm:
przyczyny i skutki ")
1582 AD - Węgry - Żydzi zostali wydaleni (Rafael Patai," The Żydzi Węgier ", s. 399)
1583 AD - Triest, Włochy - Żydzi wyrzuceni z powodu" okrutnych zbrodni ", prawdopodobnie
mord rytualny / odwołany (C. Roth," Historia Żydów we Włoszech ", s. 310)
1583 AD - Campo di Fiori, Włochy - Żydzi wydaleni / spaleni na stosie (C. Roth, "The History of
the Jews of Italy", s. 314)
1585 ne - Wenecja, Włochy - Żydzi Wygnani / odwołani / zamknięci w getcie (C. Roth, "Historia
Żydów Włoch", s. 323)
1587 AD - Hanower, Niemcy - Żydzi wygnani po protestanckich kaznodziejach głoszących kazania przeciwko
Żydom, Lichwa i ich tolerancja (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i reformacja w
XVI wieku Niemcy", s. 433)
1590 AD - Lombardia, Włochy - Żydzi Wypędzeni przez króla Filipa II z Hiszpanii (William Thomas Walsh,
"Phillip II ', s. 137)
1590 AD - Mediolan, Włochy - Żydzi wydaleni ( http://www.jewishvirtuallibrary.org/alessandria )

1590 AD - Mantua, Włochy - "Zagraniczni" Żydzi usunięci (C. Roth, "Historia Żydzi
Włoch ", s. 325)
1590 AD - Petrokov, Polska - Żydzi wydaleni za mord rytualny (B. Booker, "Kłamstwo: wystawianie
szatańskiej fabuły za antysemityzm", rozdz. 4)
1590-1591 AD - Braunshweig / Wolfenbuttel, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "
Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 428)
1591 AD - Hanau, Niemcy - Żydzi zostali wydaleni za to, co zrobili w 1516 (Bell i Burnett, "
Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wiek Niemcy ", s. 442)
1591 AD - Pawia, Włochy - Żydzi Ponownie wypędzeni przez króla Filipa (C. Roth," Historia Żydów
Włoch ", s. 322)
1591 AD - Mediolan, Włochy - Żydzi wydaleni przez króla Filipa (C. Roth, "The History of the Jews of
Italy", s. 322)
1591 AD - Cremona, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 323)
1591 AD - Lodi, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech" ", s. 323)
1591 AD - Alessandria, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth," Historia Żydów Włoch ", s.
323, 343)
1593 AD - Perugia, Włochy - Żydzi Wydalony przez papieża Klemensa VIII
( http://www.jewishvirutallibrary.org/perugia )
1593 AD - Bolonia, Włochy - Żydzi Wydalony przez papieża Klemensa VIII
( http://www.jewishvirtuallibrary.org/bologna-jewish-history-tour )
1593 AD - Brandenburgia, Austria - Żydzi wydaleni (Henry Wickham Steed, The Hapsburg
Monarchy, 1914, s. 60)
1593 rne - Stany Kościelne, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch",
s. 300, 313)
1593 rne - Bawaria, Niemcy - Żydzi wydaleni (James F. Harris, "Ludzie Speak: AntiSemitism
and Emancipation ", s. 17)
1593 AD - Brunszwik, Anglia - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin," Antysemityzm:
przyczyny i skutki ")
1595 AD - Hildersheim, Niemcy - Żydzi Wydaleni; odwrócona w 1601 r. (Bell i Burnett, "
Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 431)
1597 AD - Cremona - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: przyczyny i
skutki")
1597 AD - Pavia - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: przyczyny i
Efekty ")
1597 AD - Lodi - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin," Antysemityzm: przyczyny i
skutki ")
1597 AD - Mediolan, Włochy - Żydzi zostali wydaleni (C. Roth," Historia Żydów we Włoszech " , s. 182)
1598 AD - Hanower, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 434)
1599 AD - Genua, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth , "Historia Żydów Włoch", s. 183)
1600 AD - Rzym, Włochy - Żydzi wydaleni / spaleni na stosie (C. Roth, "Historia
Żydów we Włoszech", s. 288)
1600 AD - Mantua, Włochy - Żydzi spaleni żywcem za "czary" (C. Roth, "Historia Żydów
we Włoszech", s. 325)
1602 AD - Mirandola, Włochy - Żydzi wydaleni za nie noszenie "żydowskiej odznaki wstydu" (C.
Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 326, 341)
1603 AD - Werona, Włochy - Żydzi oskarżeni o Mord rytualny (C. Roth, "Historia Żydów
we Włoszech", s. 388)
1608 AD - Hiszpania - krypto-Żydzi wydaleni z Towarzystwa Jezusowego (Jezuici) przez
Przełożonego Generalnego Jezuitów Claudio Acquavivę (Robert Markys, " Zakon Jezuitów jako synagoga
Żydów: jezuici pochodzenia żydowskiego i prawa czystości krwi we wczesnym Towarzystwie Jezusa, s.
146)
1609 ne - Londyn, Anglia - Żydzi zostali wydaleni ( http: //www.jewishvirtuallibrary. org / london )
1611 AD - Casale, Włochy - Żydzi oskarżeni o mord rytualny (C. Roth, "The History of the Jews of
Italy", s. 388)
1612 AD - Gwinea, Afryka - tubylcy i portugalscy chrześcijanie próbują wydalić Żydów; zaprzeczany
przez króla Baola z Lambaia po dary / przekupstwo (Kagen i Morgan, "Atlantic Diasporas: Żydzi,
Conversos i Crypto-Żydzi w erze Mercantilism, 1500-1800", s. 176, 283)
1612 AD - Gwinea, Afryka - tubylcy i portugalscy chrześcijanie usiłują (znowu) wydalić Żydów;
odrzucony przez króla Sine Bur Sun po przekupstwie (Kagen i Morgan, "Atlantic Diasporas: Żydzi,
Conversos i Crypto-Jews w erze Mercantilism, 1500-1800", s. 176, 283)
1612 AD - Casale, Włochy - Żydzi wydaleni / zamknięci w getcie poza miastem (C. Roth, "The
Historia Żydów we Włoszech ", s. 314)
1612-1614 AD - Rovigo, Włochy - Żydzi wydaleni (bez powodzenia) / zamknięci w getcie (C. Roth,
"Historia Żydów Włoch", s. 325 371)
1614 AD - Frankfort, Niemcy - Żydzi Wygnani; pozwolono się przesiedlić w ciągu dekady (PE
Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: przyczyny i skutki", Bell and Burnett, "Żydzi, judaizm
i reformacja w Niemczech w XVI wieku", s. 33)
1614 AD - Baden, Niemcy - Żydzi wydaleni ( http://www.jewishvirtuallibrary.org/baden )
1615 AD - Worms, Niemcy - Żydzi Wydaleni; pozwolono przesiedlić się w ciągu dekady (PE
Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: przyczyny i skutki", Bell and Burnett, "Żydzi, judaizm,
i reformacja w XVI wieku Niemcy ", str. 33)
1615 AD - Francja - Żydzi Wypędzeni przez króla Ludwika XIII z Francji (William Chester Jordan, "
Francuska monarchia i Żydzi: od Filipa Augusta do Ostatnich Kapetów", s. 180)
1618 AD - niemieckie miasta - Żydzi Wojna 30-letnia
( http://www.jewishhistory.org )
1618 AD - Morawskie miasta - Żydzi wygnani podczas wojny 30-letniej
( http://www.jewishhistory.org )
1619 AD - Kijów, Rosja - Żydzi zostali wydaleni ( http: / /www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Kiev )
1620 AD - Florencja, Włochy - Żydowscy tkacze jedwabiu wydalani za nielegalność (C. Roth, "Historia
Żydów Włoch", s. 372)
1622 AD - Udine, Włochy - Żydzi Wydalony (C. Roth, 'Historia Żydów z Włoch', s. 309)
1623 AD - Piemont, Włochy - Goldsmiths żydowskie / Merchants wydaleni (C. Roth, „Historia
Żydzi Włoch ", s. 376)
1624 AD - Ferrara, Włochy - Żydzi wydaleni / deportowani (C. Roth," Historia Żydów
Włoch ", s. 321)
1626 1627 AD - Mantua, Włochy - żyd. Kupcy wydaleni / ponownie wezwani szybko po antyżydowskich
zamieszkach (C. Roth, "The History of the Jews of Italy", s. 338, 375)
1628 AD - Casale, Włochy - Żydzi oskarżeni o mord rytualny (ponownie) (C. Roth , "Historia
Żydów Włoch", s. 388)
1629 AD - Mantua, Włochy - Żydzi Wygnani za bycie lojalnym wobec obalonego władcy Charlesa de
Rethel (C. Roth, "The History of the Jews of Italy", s. 339)
1637 AD - Conegliano, Włochy - Żydzi wydaleni / zamknięci w getcie (C. Roth, "Historia
Żydów we Włoszech", str. 325)
1637 AD - Mirandola, Włochy - Żydowskie synagogi zniszczone po pogromie (C. Roth, "
Historia Żydów Włoch", s. 383)
1638 AD - Modena, Włochy - Żydzi wydaleni / zamknięci w getcie (C. Roth "Historia
Żydów we Włoszech", s. 328, 340)
1639 AD - Massa, Włochy - Żydzi wydaleni / deportowani (C. Roth, "Historia Żydów
Włoch", s. 321)
1639 AD - Bagnacavallo, Włochy - Żydzi wydaleni / zamknięci w getcie poza miastem (C. Roth, "
Historia Żydów we Włoszech", s. 321)
1639 ne - Rzym, Włochy - powstanie żydowskie w getcie / brutalnie stłumione (C. Roth, "
Historia Żydów Włoch", s. 380)
1639 AD - Padwa, Włochy - żydowscy kupcy / kupcy częściowo wydaleni po zamieszkach 6 dni
(c. Roth, "Historia Żydów z Włoch", s. 389)
1639 AD - Turyn, Włochy - Żydzi Wygnani na bocznicę z wrogiem po tym, jak miasto zostanie wyrzucone podczas
wojny domowej (C. Roth, "Historia Żydów z Włoch ", s. 389)
1639 AD - Piza, Włochy - Żydzi zamordowani po pogromach na uniwersytecie (C. Roth," Historia
Żydów Włoch ", s. 389)
1648 AD - Ferrara, Włochy - Żydzi Wygnani po napaści na getto (C. Roth, "Historia
Żydów we Włoszech", s. 332)
1648 AD - Ukraina - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: przyczyny i
skutki")
1648 AD - Polska - Żydzi wydaleni (Bernard D. Weinryb, "Żydzi polscy: społeczna i
gospodarcza historia Gmina żydowska w Polsce od 1100 do 1800, s. 50)
1648 ne - Gorizia, Włochy - Żydzi wydaleni / wywiezieni (C. Roth, "Historia Żydów
Włoch", s. 328)
1649 AD - Hamburg, Niemcy - Żydzi wydaleni
( http://www.jewishvirtuallibrary.org/hamburg )

1654 AD - Nowy Amsterdam, Stany Zjednoczone - Żydzi wypędzeni przez Petera Stuyvesanta
1654 AD - Mała Rosja (Beylorus) - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, " Antysemityzm:
przyczyny i skutki ")
1655 AD - Sandomierz, Polska - Żydzi wydaleni / zabici (B. Booker, "Kłamstwo: wystawianie
szatańskiej
fabuły za antysemityzmem") 1655 AD - Tamobrzeg, Polska - Żydzi wydaleni / zabici (B. Booker, "Kłamstwo: Odsłanianie
szatańskiej
fabuły za antysemityzmem) 1656 AD - Perisa - Żydzi wydaleni przez sułtana Szacha Abbasa II
1656 AD - Litwa - Żydzi zostali wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: przyczyny i
skutki")
1660 AD - Londyn , Anglia - miasto prosi Karola II o wypędzenie Żydów w sprawie przywrócenia
Stuartów / żydowskiego handlu raniącego Anglię / nieudanego (Johnathon Israel, "Europejskie żydostwo
w erze merkantylizmu, 1550-1750", s. 160)
1665 AD - Jamajka - Żydzi wydaleni (wielu przeprowadziło się do Nowego Jorku) (Kagan i Morgan,
"Atlantic Diaspory: Żydzi, Conversowie i krypto-żydzi w erze Mercantilism, 1500-1800
", s. 37)
1665 AD - Werona , Włochy - Żydzi zabici po pladze / pogromie (C. Roth, "The History of the Jews
of Italy", s. 357)
1666 AD - Cayenne (terytorium francuskie na Karaibach) - Żydzi wygnani po francuskiej porażce
Holendrów (Kagen i Morgan, "Atlantyckie Diaspory: Żydzi, Konwersi i Crypto-Żydzi w
erze Mercantilism, 1500-1800", s. 46)
1666 AD - Este, Włochy - Żydzi wydaleni / zamknięci w getcie na herezję (sabat) (C.
Roth, "The History of the Jews of Italy", s. 325)
1669 AD - Oran, Afryka Północna - Żydzi wydaleni za herezję (sabataizm) (PE Grosser / EG
Halperin, "Antysemityzm: przyczyny i skutki")
1669-1671 AD - Reggio, Włochy - Żydzi wydaleni / wywiezieni do Palestyny ​​( C. Roth, "
Historia Żydów Włoch", s. 328)
1670 AD - Wiedeń, Austria - Żydzi wygnani przez cesarza Leopolda I (Joseph A. Biesinger,
"Niemcy: przewodnik od renesansu do współczesności" , s. 216)
1671 AD - Fulda, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell and Burnett, "Żydzi, judaizm i
reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 432)
1678 AD - Florencja, Włochy - żydowscy kupcy / wytwórcy wydaleni ( C. Roth, "The History
of the Jews of Italy", s. 372)
1678 AD - Jemen - Żydzi wygnani przez sułtana Mehmeda IV za herezję (sabat) (Necan
Alkan, "Dissent and Heterodoxy in the Late Imperium Osmańskie", 2008)
1679 AD - Turyn, Włochy - Żydzi wydaleni / zamknięci w getcie (C. Roth , "Historia Żydów
Włoch", s. 328, 372)
1681 AD - Reggio, Włochy - Żydzi zostali wypędzeni do getta poza miastem (C. Roth, "Historia
Żydów we Włoszech", s. 340)
1682 AD - Marsylia, Francja - Żydzi wydaleni przez Ludwika XIV za żydowski
handel / zdradę / podając informacje Dutha o planowaniu wojny (Johnathon Israel, "Europejskie żydostwo
w epoce sarkantylizmu", 1550-1750, s. 162)
1682 AD - Bordeaux, Francja - Żydzi wyrzuceni przez Ludwika XIV za Żydów
handel / zdrada / przekazywanie informacji Dutha na temat planowania wojny (Johnathon Israel, "Europejskie żydostwo
w epoce merkantylizmu", 1550-1750, s. 163)
1683 AD - Martynika (kolonia francuska) - Żydzi wydaleni przez króla Ludwika XIV dla żydowskiego
handlu / dostarczanie informacji piratom / zdradzie (Johnathon Israel, "Europejskie żydostwo w erze
merkantylizmu, 1550-1750", s. 162)
1683 AD - Gwadelupa (kolonia francuska) - Żydzi wydaleni przez króla Ludwika XIV dla żydowskiego
handlu / dostarczanie informacji do piratów / zdrady (Johnathon Israel, "Europejskie żydostwo w erze
merkantylizmu", 1550-1750), s. 162)
1683 AD - Cayenne (kolonia francuska) - Żydzi wydaleni przez króla Ludwika XIV dla żydowskiego
handlu / dostarczanie informacji piratom / zdrada (Johnathon Israel, "Europejskie żydostwo w epoce
of Mercantilism, 1550-1750 ", str. 162)
1683 AD - Morawy - Żydzi wydaleni przez Węgrów za herezję (sabatanizmu)
( http://www.jewishhistory.org )
1683 AD - Padwa, Włochy - kupcy żydowscy wydalony z nielegalnej działalności (C. Roth, „Historia
z Żydzi Włoch ", s. 372)
1684 r. - Buda, Węgry - Żydzi Wygnani po pomaganiu Turkom w oblężeniu miasta (C. Roth,"
Historia Żydów Włoch ", s. 388)
1684-1687 AD - Triest, Włochy - Żydzi wypędzeni / zmuszeni do życia w gettach (C. Roth, "Historia
Żydów we Włoszech", s. 337)
1691-1700 ne - Ferrara, Włochy - Żydzi zostali wyrzuceni / zmuszeni do chrztu (C. Roth, "Historia od
Żydów z Włoch”, str. 381)
1693-1695 AD - Triest, Włochy - Żydzi parytatywnie wydaleni / wywiezieni (C. Roth, "Historia
Żydów Włoch", s. 328)
1695 AD - Triest, Włochy - Żydzi wydaleni / oskarżeni o mord rytualny ( C. Roth, "Historia
Żydów Włoch", s. 337)
1697 AD - Toskania, Włochy - Żydzi oskarżeni o mord rytualny / czarnoksięstwo / herezję (C. Roth, "
Historia Żydów Włoch", s. 410)
1700 AD - Leghorn, Włochy - Żydzi Wyrzuceni za szerzenie herezji (sabat) (C. Roth, "
Historia Żydów Włoch", s. 405)
1700 AD - Casale, Włochy - Żydzi oskarżeni o mord rytualny za 3 raz (C. Roth, "The History
of the Jews of Italy", s. 388)
1700 AD - Monferrata, Włochy - Żydzi wyrzuceni / zamknięci w getcie poza miastem (C. Roth, "
Historia Żydów Włoch", s. 328)
1700 AD - Finał, Włochy - Żydzi zamknięci w getcie (C. Roth, "Historia Żydów Włoch",
s. 340)
1702 AD - Sycylia, Włochy - Żydzi wyrzuceni / przywołani w 1740 r. (C. Roth, "Historia Żydów
Włoch", s. 351)
1702 AD - Modena , Włochy - Żydzi częściowo wydaleni za herezję (sabat) / Deportowani
do Palestyny ​​(C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 405)
1705 AD - Wenecja, Włochy - Żydzi oskarżeni o mord rytualny / częściowo wydalony (C. Roth, "The
History of the Jews of Italy", s. 388)
1705 AD - Viterbo, Włochy - Żydzi oskarżeni o mord rytualny (C. Roth, "The History of the Jews
of Italy", s. 388)
1708 AD - Pieve di Cento, Włochy - Żydzi wyrzuceni / przeniesieni (C. Roth, " Historia Żydów
Włoch ", s. 333)
1710 AD - Geoningen, Holandia - Żydzi wydaleni (B. Booker," Kłamstwo: wystawianie
szatańskiej działki za antysemityzm ", rozdz. 4)
1711 AD - Ankona , Włochy - Żydzi oskarżeni o mord rytualny / częściowo wydaleni (C. Roth, "
Historia Żydów Włoch", s. 388)
1712 AD - Sandomir - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: przyczyny i
skutki ")
1712 AD - Polska - Żydzi wydaleni przez króla Augusta II na mord rytualny
(http://www.jewishhistory.org )
1717 AD - Gibraltar, terytorium brytyjskie - Żydzi wydaleni ( http://www.jewishhistory.org )

1721 AD - Senigallia, Włochy - Żydzi oskarżeni o mord rytualny (C. Roth, "The Historia Żydów
we Włoszech ", s. 388)
1724 AD - Vercelli, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth," Historia Żydów Włoch ", s. 328)
1727 AD - Rosja - Żydzi wydaleni przez Katarzynę I Rosji (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm:
przyczyny i skutki")
1729 AD - Piemont, Włochy - Żydzi zostali zmuszeni do wsi po nowej konstytucji (C. Roth,
"Historia Żydów we Włoszech", s. 409)
1730 AD - Cuorgne, Włochy - Żydzi deportują się do Turynu (C. Roth, "The History of the
Żydzi włoscy ", s. 409)
1736 AD - Modena, Włochy - Żydzi wydaleni / wywiezieni (C. Roth, "Historia Żydów
Włoch", s. 328)
1736 AD - Correggio, Włochy - Żydzi wydaleni / zamknięci w getcie (C. Roth, "Historia
Żydów Włoch", s. 328)
1736 AD - Finał, Włochy - Żydzi zostali zmuszeni do getta za herezję (C. Roth, "Historia
Żydów we Włoszech", s. 416)
1737 AD - St. Salvatore, Włochy - Żydzi zmuszeni do przeprowadzki do Casale (C. Roth, "Historia
Żydów we Włoszech", s. 409)
1737 AD - Genua, Włochy - Żydzi Wyrzuceni (ale nie na długo) (C. Roth, "Historia Żydów
Włoch", s. 416)
1738 AD - Wurtemburg, Niemcy - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm:
Przyczyny i skutki "
1739 AD - Monastero, Włochy - Żydzi zmuszeni przenieść się do Acqui (C. Roth," Historia
Żydów we Włoszech ", s. 409)
1740 AD - Mała Rosja (Beylorus) - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm:
przyczyny i skutki"
1742 AD - miasta rosyjskie - Żydzi wyrzuceni przez cesarzową Elżbietę z Rosji
( http://www.jewishhistory.org )
1744 AD - Sardynia, Włochy - Żydzi częściowo wydaleni / zmuszeni do Getto (C. Roth, "Historia
Żydów Włoch", s. 417)
1744 AD - Breslau, Niemcy - Żydzi Wydalony przez Fryderyka II Wielki
1744 r. - Praga, Węgry - Wygnani Żydzi (Rafael Patai, "Żydzi Węgier ", s. 319-321)
1744 ne - Czechy - Żydzi wydaleni w
1744 r. - Węgry - Żydzi wypędzeni po raz trzeci przez królową Marię Teresę (Rafael
Patai, "Żydzi węgierscy", s. 320-322)
1744 rne - Słowacja - Żydzi wypędzeni w
1744 r. - Inflanty - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: przyczyny i
skutki")
1744 AD - Breslau, Niemcy - Żydzi wypędzeni przez Fredrika II Wielka
1745 ne - Werona, Włochy - Żydzi częściowo wydaleni (C. Roth, " Historia Żydów we Włoszech ",
s. 413)
1745 AD - Morawy - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin," Antysemityzm: przyczyny i
skutki ")
1745 AD - Praga, Czechy - Żydzi wypędzeni przez arcyksiężną Austrii Maria Theresa (Philip
Broadhead / Chris Cook, "The Routledge Companion to Early Modern Europe, 1453-1763")
1746 AD - Budapeszt, Węgry - Żydzi Wygnani do szerzenia herezji (B. Booker, "Kłamstwo:
wystawianie szatańskiej fabuły za antysemityzmem")
1746 AD - Sycylia, Włochy - Żydzi Wygnani przez króla Karola IV z Bourbon (C. Roth, "Historia
Żydów Włoch", s. 351)
1746 AD - Neapol, Włochy - Żydzi Wygnani przez króla Karola IV z Bourbon ( C. Roth, "The History
of the Jews of Italy", s. 351)
1750 AD - Rzym, Włochy - Wywóz Żydów Spice Traders (C. Roth, "Historia Żydów
Włoch", s. 375)
1751 AD - Leghorn, Włochy - żydowskie zamieszki / pogromy po znalezieniu Żydów
"Muszkiety" (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 413)
1753 AD - Werona, Włochy - pozostali Żydzi Wydaleni / zabici rabini (C. Roth, "Historia
Żydów Włoch", s. 413)
1753 AD - Rzym, Włochy - Żydzi częściowo wydaleni za posiadanie "zakazanych książek" (The
Talmud) (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 411)
1753 AD - Kovard, Litwa - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm:
przyczyny i skutki")
1754 AD - Mantua, Włochy - Żydowskie pogromy / zamieszki (C. Roth, "Historia Żydów Włoch",
s. 413)
1754 AD - Ferrara, Włochy - żydowskie pogromy / zamieszki (C. Roth, "The History of the Jews of Italy", s.
413)
1754 AD - Alessandria, Włochy - Żydowskie pogromy / zamieszki (C. Roth, "Historia Żydów
Włoch", s. 413)
1758 AD - Parma, Włochy - Żydzi Wydalony przez Bourbon Duke (C. Roth, "Historia Żydów
we Włoszech ", s. 417)
1758 AD - Busseto, Włochy - Żydzi Wydalony przez Burbon Duke (C. Roth," Historia Żydów
Włoch ", s. 417)
1761 AD - Lubeka, Niemcy - Żydzi Wydalony ( http://www.jewishhistory.org )
1761 AD - Bordeaux, Francja - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm:
przyczyny i skutki")
1761 AD - Kaunas, Litwa - Żydzi zostali wydaleni ( http: //www.jewishvirtuallibrary.org/kaunas )
1763 AD - Bohemia - Zagraniczni Żydzi wydaleni
( http://www.jewishvirtuallibrary.org/sunderland )

1766 AD - Rzym, Włochy - Rzymscy rabini uwięzieni / Cmentarz, zniszczony Syangog (C.
Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 411)
1767 AD - Modena, Włochy - żydowscy pożyczkobiercy wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów
Włoch", s. 416)
1770 AD - Correggio, Włochy - Żydzi wyrzuceni (bez powodzenia) (C. Roth, "Historia Żydów
z Włoch ", s. 416)
1772 AD - Polska - Żydzi wydaleni / deportowani na brzeg osiedlenia (PE Grosser / EG
Halperin," Antysemityzm: przyczyny i skutki ")
1772 AD - Rosja - Żydzi wygnani / deportowani do The Pale of Settlement (PE Grosser / EG
Halperin, "Antysemityzm: przyczyny i skutki")
1775 AD - Warszawa, Polska - Żydzi wydaleni ( http://www.jewishhistory.org )
1775 AD - Alzacja, Francja - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm:
przyczyny i skutki")
1777 AD - Wenecja , Włochy - żydowscy kupcy / wytwórcy wydaleni za
przestępstwo / przekupstwo (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 415, 497)
1778 AD - Friuli, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów z Włoch ", s. 423)
1779 AD - Correggio, Włochy - Żydzi wydaleni / wywiezieni (C. Roth," Historia Żydów
Włoch ", s. 328)
1780 AD - Padwa, Włochy - Żydowscy tkacze jedwabiu wydalani za przestępczość / przestępczość zorganizowaną (C.
Roth, "The History of the Jews of Italy", s. 416)
1781 ne - Montagnana, Włochy - Żydzi wydaleni za pozostanie w getcie (C. Roth, "The History
of the Jews of Italy", s. 416)
1782 AD - Conselve, Włochy - Żydzi wydaleni za pozostanie w getcie (C. Roth, "Historia
Żydów z Włoch", s. 416)
1782 AD - Cittadella, Włochy - Żydzi zostali pozbawieni pobytu w getcie (C. Roth, "Historia
Żydów Włoch", s. 416)
1783 AD - Ankona, Włochy - aresztowano 60 Żydów za porwanie pierścienia / częściowo wydalono (C. Roth,
"Historia Żydów Włoch", s. 418)
1783 AD - Spilimbergo, Włochy - Żydzi zostali wydaleni za pozostanie w getcie (C Roth, "Historia
Żydów we Włoszech", s. 416)
1783 AD - Friuli, Włochy - Żydzi zostali wypędzeni z getta (C. Roth, "The History of the
Jews of Italy", s. 416)
1783 AD - Maroko - Żydzi częściowo wydaleni przez sułtana Mohammeda Ben Abdellah al-Khatib
( http://www.jewishhistory.org )
1784 AD - Maroko - Żydzi ponownie wydaleni ( http://www.jewishhistory.org )
1785 AD - Libia - Żydzi wyrzuceni / zabici przez Ali Burzi Pasha
( http: //www.jewishvirutallibrary .org )
1786 AD - Maroko - Żydzi wydaleni po raz trzeci ( http://www.jewishhistory.org )
1786 AD - Jedda, Arabia - Żydzi wygnani przez sułtana Abdulhamida I
( http://www.jewishhistory.org )
1789 AD - Alzacja, Francja - Żydzi ponownie wyrzuceni (Beatrice Philippe, "La Revolution et
l'Empire", 1979)
1790 AD - Leghorn, Włochy - Żydzi częściowo Wygnani po pogromie (zwanym "Powstaniem
Santa Giulia") (C Roth, "Historia Żydów z Włoch", s. 426)
1790 AD - Florencja, Włochy - Żydzi Zabici po pogromie / zamieszaniu w reakcji na "Powstanie
Santa Giulia") (C. Roth, "Historia Żydzi Włoch ", s. 426)
1790 AD - Warszawa, Polska - Żydzi ponownie wydaleni ( http://www.jewishhistory.org )
1791 AD - Saint-Domingue, Hispaniola - Żydzi wyrzuceni w
1791 r. - polskie miasta - Żydzi zostali wydaleni Catherine II z Rosji
(http://www.haaretz.com/jewish/this-day-in-jewish-history/.premium-1.564905 )
1791 AD - Rosyjskie miasta - Żydzi Wydaleni przez Rosję Katarzynę II
( http://www.haaretz.com /jewish/this-day-in-jewish-history/.premium-1.564905 )
1793 AD - Ankona, Włochy - Odkryto żydowskie getto po spiskowym spisku żydowskich kupców
(C. Roth, "Historia Żydów Włoch" , s. 431)
1793 AD - Rzym, Włochy - Żydzi napadnięci za sympatyzowanie z inwazją Rewolucyjnych Francuzów
/ Zabójstwo (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 426)
1796 AD - Piemont, Włochy - Żydzi zaatakowany / częściowo wydalony po zwolnieniu ich getta
"Reakcjoniści" (C. Roth, "The History of the Jews of Italy", s. 428)
1797 AD - Pesaro, Włochy - Żydzi zabici za udział w spisku mającym na celu zaopatrzenie armii francuskiej w
broń (C. Roth, "Historia Żydzi Włochów ", s. 431)
1797 r. - Lugo, Włochy - Żydzi zostali zabici, gdy miasto jest zwalniane (C. Roth," Historia Żydów
Włoch ", s. 430)
1797 AD - Padwa, Włochy - Żydzi Zabici / uwięzieni za "rewolucyjne sympatie" (C. Roth,
"Historia Żydów Włoch", s. 432)
1797 AD - Kowno, Litwa - Żydzi wydaleni / nieudani
1798 AD - Rzym, Włochy - zamieszki "Viva Maria" / Żydzi zabici (C. Roth, "The History of the Jews of
Italy", s. 432, 434)
1798 ne - Pesaro, Włochy - Żydzi Zabici / Okupowani po wyrzuceniu 2 synagog przez Włochów
(C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 438)
1798 AD - Wenecja, Włochy - Żydzi zabici podczas nieobecności Napoleona / kampania w Egipcie (C. Roth,
"The History of the Jews of Italy", s. 438)
1798 AD - Lugo, Włochy - Żydzi zabici podczas nieobecności Napoleona / kampanii w Egipcie (C. Roth,
"Historia Żydów w Włochy ", s. 438)
1798 AD - Cento, Włochy - Żydzi zabici podczas nieobecności Napoleona / kampanii w Egipcie (C. Roth,
" Historia Żydów Włoch ", s. 438)
1798 AD - Reggio, Włochy - Żydzi zabity podczas nieobecności Napoleona / kampanii w Egipcie (C. Roth,
"The History of the Jews of Italy", s. 438)
1798 AD - Modena, Włochy - Żydzi zabici podczas nieobecności / kampanii Napoleona w Egipcie (C.
Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 438)
1798 AD - Campformio, Włochy - Żydzi zabici podczas nieobecności Napoleona / kampanii w Egipt (C.
Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 438)
1798 AD - Padwa, Włochy - Żydzi zabici podczas nieobecności Napoleona / kampanii w Egipcie (C. Roth,
"Historia Żydów we Włoszech" , s. 438)
1798 ne - Werona, Włochy - Żydzi zabici podczas nieobecności Napoleona / kampanii w Egipcie (C.
Roth, "The History of the Jews of Italy", s. 438)
1798 AD - Piemont, Włochy - Żydzi zabici podczas Nieobecność / kampania Napoleona w Egipcie (C.
Roth, "The History of the Jews of Italy", s. 438)
1798 AD - Chieri, Włochy - Żydzi zabici podczas nieobecności Napoleona / kampanii w Egipcie (C. Roth,
"Historia Żydów we Włoszech", s. 438)
1798 AD - Alessandria, Włochy - Żydzi zabici podczas nieobecności Napoleona / kampanii w Egipt (C.
Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 438)
1798 AD - Acqui, Włochy - Żydzi zabici podczas nieobecności Napoleona / kampanii w Egipcie (C. Roth,
"Historia Żydów we Włoszech" , s. 438)
1798 AD - Fossano, Włochy - Żydzi zabici podczas nieobecności Napoleona / kampanii w Egipcie (C.
Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 438)
1798 AD - Senigallia, Włochy - Żydzi zabici w czasie Nieobecność / kampania Napoleona w Egipcie (C.
Roth, "The History of the Jews of Italy", s. 439)
1799 AD - Malta, Włochy - Żydzi zabici / schwytani / zatrzymani za okup po pogromie (C. Roth, "
Historia Żydów Włoch", s. 350)
1799 AD - Urbino, Włochy - Żydzi Zabici / częściowo wydaleni po mieście został odzyskany z języka francuskiego
(C. Roth, "The History of the Jews of Italy", s. 434)
1799 AD - Senigallia, Italy - Jews Killed / Expelled po mieście jest zwalniany po wycofaniu się Francji
(C. Roth, "The History of Żydzi we Włoszech ", s. 435)

1799 AD - Ankona, Włochy - Żydzi zabici / wydaleni / oskarżeni o" wzywanie cudzoziemca
(Francuzi) "(C. Roth," Historia Żydów Włoch ", s. 435 )
1799 AD - Ferrara, Włochy - Żydzi zabici / Getto Zrabowane po przejściu wojsk francuskich (C. Roth, "
Historia Żydów we Włoszech", s. 437)
1799 AD - Bolonia, Włochy - Żydzi Wyrzuceni pod zarzutem nielojalności / działalności wywrotowej (C.
Roth, "The History of the Jews of Italy", s. 439)
1799 AD - Mediolan, Włochy - Żydzi Wyrzuceni pod zarzutem nielojalności / wywrotu działalność (C. Roth,
"Historia Żydów Włoch", s. 439)
1799 AD - Modena, Włochy - Żydzi Wyrzuceni pod zarzutem nielojalności / działalności wywrotowej (C.
Roth, "Historia Żydów Włoch" , s. 439)
1799 AD - Mantua, Włochy - Żydzi Wygnani pod zarzutem nielojalności / działalności wywrotowej (C.
Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 439)
1799 AD - Łaba, Włochy - Żydzi Wygnani / Uznanie za atakowanie zarówno religii katolickiej, jak i
kapłanów (C. Roth, "The History of the Jews of Italy", s. 439)
1800 AD - Arezzo, Włochy - Żydzi zabici / wydaleni wraz z francuskimi żołnierzami (C. Roth, "
Historia Żydów Włoch", s. 436)
1801 AD - Florencja, Włochy - Żydzi Wydaleni / nieudani (żydowska łapówka dla arcybiskupa Antonia
Martini) (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 436)
1801 AD - Sienna, Włochy - Żydzi wydaleni / wywiezieni (C. Roth, "Historia Żydów
Włoch", s. 437)
1801 ne - Monte San Savino - Żydzi wydaleni / zabici w zamieszkach "Viva Maria" (C. Roth, "
Historia Żydów we Włoszech", s. 437)
1801 AD - Ivrea, Włochy - Żydzi zaatakowani / self-emigrate (C. Roth, "The History of the Jews of
Italy", s. 442)
1802 AD - Toskania, Włochy - Żydzi Zabici / wydaleni parytetowo przez Austriaków za sympatię do
Francuzów (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 437)
1803 AD - Asti, Włochy - Żydzi Wygnani z getta ( C. Roth, "Historia Żydów
Włoch", s. 442)
1804 AD - Wsie w Rosji - Żydzi wydaleni (Aleksander Sołżenicyn, "200 lat razem")
1806 AD - Lucca, Włochy - antyżydowskie "manifestacje" i komercyjne bojkotowanie
przemysłu / banków kontrolowanych przez Żydów (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 442)
1808 AD - Wsie i wioski, Rosja - Żydzi wygnani (Aleksander Sołżenicyn, "200
lat razem")
1809 r. - Sermide, Włochy - Żydzi zabici w buncie agrarnym (C. Roth, "The History of the Jews
Włoch ", str. 442)
1809 rne - Ferrara, Włochy - Żydzi zabici podczas rewolty agrarnej (C. Roth, "Historia Żydów
we Włoszech", s. 442)
1809 AD - Rovigo, Włochy - Żydzi zabici w buncie rolniczym (C. Roth, "Historia Żydów
Włoch", s. 442)
1811 AD - Alzacja, Francja - wygnani żydowscy kupcy (C. Roth, "Historia Żydów
Włoch", s. 442)
1814 AD - Elba, Włochy - Napoleon częściowo wydala Żydów / ogranicza imigrację żydowską (C. Roth,
"Historia Żydów Włoch", s. 442)
1814 AD - Piemont, Włochy - Żydzi ponownie uwięzieni w gettach (C. Roth, "Historia od
Żydów z Włoch”, str. 448)
1814 AD - Nice, Italy - żydowscy studenci usunięci ze wszystkich instytucji edukacyjnych (C. Roth,
"Historia Żydów Włoch", s. 448)
1815 AD - Lubeck, Niemcy - Żydzi wydaleni (Joseph A. Biesinger, "Niemcy :
Przewodnik informacyjny od renesansu do współczesności ", s. 216)
1815 AD - Bremen, Niemcy - Żydzi wydaleni (Joseph A. Biesinger," Niemcy:
poradnik od renesansu do współczesności ", s. 216)
1815 AD - Frankonia, Niemcy - Żydzi wydaleni (HI Bach, "Niemiecki Żyd: synteza
judaizmu i cywilizacja zachodnia, 1730-1930", s. 108)
1815 AD - Szwabia, Niemcy - Żydzi zostali wydaleni (HI Bach, "The German Żyd: synteza
judaizmu i cywilizacji zachodniej, 1730-1930 ", s. 109)
1815 AD - Bawaria, Niemcy - Żydzi wydaleni (HI Bach, "Niemiecki Żyd: synteza
judaizmu i cywilizacja zachodnia, 1730-1930", s. 109)
1820 AD - Bremes, Francja - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin , "Antysemityzm:
przyczyny i skutki")
1820 AD - Corso, Włochy - wygnani żydowscy kupcy (C. Roth, "Historia Żydów
Włoch", s. 450)
1820 AD - Rzym, Włochy - Żydzi zarządzili z powrotem do gett (C. Roth, "Historia Żydów z
Włoch", s. 450)
1822 AD - Rubiera, Włochy - Żydzi Wygnani przez księcia Medyny za działalność wywrotową (The
Carbonari) (C. Roth, "Historia Żydów z Włoch ", s. 455)
1822 rne - rosyjskie wsie - Żydzi wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo: demaskowanie szatańskiej fabuły
za antysemityzmem", rozdz. 4)
1824 rne - Mantua, Włochy - Żydzi oskarżeni o mord rytualny i pogromy (C. "
Historia Żydów Włoch", s. 453)
1825 AD - Mohylew, Polska - Żydzi wygnani przez cesarza Aleksandra I
( http://www.jewishhistory.org )
1825 AD - Witebsk, Polska - Żydzi wygnani przez cesarza Aleksandra I
( http://www.jewishhistory.org )
1828 AD - Slerno, Włochy - Żydzi zabici za spisek z The Carbonari (C. Roth, "Historia
Żydów we Włoszech", s. 455)
1829 AD - Rzym, Włochy - Żydzi Zabici / częściowo wydaleni po śmierci papieża Leona XIII (C. Roth,
"Historia Żydów Włoch", s. 453)
1829 AD - Hamah, Syria - Żydzi wygnani do rytualnego zabójstwa Muzułmanka (sir Richard Francis
Burton, "Żyd, cygan i El Islam", 1898)
1829 AD - Kijów, Rosja - Żydzi zostali wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo: wystawianie szatańskiej fabuły za
antysemityzmem", Ch. 4)
1829 AD - Nikołajew, Rosja - Żydzi wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo: wystawianie szatańskiej fabuły
za antysemityzm", rozdz. 4)
1830-1831 ne - Polska - Żydzi wydaleni przez generała Ghlopickiego
( http : //www.jewishhistory.org )
1831 ne - Leghorn, Włochy - Żydzi częściowo wygnani do rewolucyjnych sympatii z
"Młodymi Włochami" Mazziniego (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 457)
1831 AD - Mołdawia - Żydzi, którzy nie mogli udowodnić swojej użyteczności wydalony
( http://www.jewishhistory.org )
1831 AD - Wallchia, Polska - Żydzi zostali wydaleni ( http://www.jewishhistory.org )

1833 AD - Leghorn, Włochy - Żydzi częściowo wydaleni za finansowanie / pomoc Mazzini's 'Young Italy "
(C. Roth," Historia Żydów Włoch ", s. 457)
1836 AD - Bolonia, Włochy - Żydzi zostali wyrzuceni za żydostwo w gospodarce (C. Roth," Historia
Żydów Włoch ", str. 452, 491)
1840 rne - Piemont, Włochy - żydowscy rabini wyrzuceni do rewolucyjnych sympatii (C. Roth,
"Historia Żydów Włoch", s. 454)
1842 AD - Mantua, Włochy - Żydzi pogromowani / oskarżeni o mord rytualny (C. Roth , "Historia
Żydów Włoch", s. 454)
1842 AD - Mediolan, Włochy - Żydzi częściowo wydaleni za działalność wywrotową ("Młode Włochy") (C.
Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 459)
1843 AD - granica rosyjska - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm:
przyczyny i skutki")
1843 AD - Austria - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: przyczyny i
skutki ')
1843 AD - Prusy - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: przyczyny i
Efekty ")
1844 AD - Genua, Włochy - Żydzi Bankierzy Wygnani po przemocy wobec komunizmu (C. Roth,
" Historia Żydów Włoch ", s. 453)
1848 AD - Paryż, Francja - Żydzi częściowo wydaleni za pomocnictwo / finansowanie rewolucja (Priscilla
Robertson, "Rewolucje z 1848 r .: historia społeczna", s. 72)
1848 ne - Mediolan, Włochy - Żydzi częściowo wyrzuceni z powodu rewolucji w finansowaniu pomocy (Priscilla
Robertson, "Revolutions of 1848: A Social History", s. 350)
1848 ne - Acqui, Włochy - Żydzi częściowo wydaleni za pomoc finansową (C. Roth, "
Historia Żydów we Włoszech", s. 466)
1848 AD - Wenecja, Włochy - Żydzi częściowo wydaleni za pomocnictwo / finansowanie rewolucja (C. Roth,
"Historia Żydów we Włoszech", s. 493)
1848 AD - Berlin, Niemcy - Żydzi częściowo wydaleni za pomoc finansową (Priscilla
Robertson, "Rewolucje z 1848 r .: historia społeczna", s. 121)
1848 AD - Austria - Żydzi częściowo wydaleni przez Habsburgów za pomoc finansową
(Priscilla Robertson, "Revolutions of 1848: A Social History", s. 237)
1850 AD - Rumunia - Żydzi wydalony przez ministra spraw wewnętrznych Ion Bratianu
( http://www.jewishhistory.org )
1851 AD - Wenecja, Włochy - Żydzi częściowo wydalony / deportowany (C. Roth, "The History of the
Jews of Italy", s. 468)
1851 AD - Toskania, Włochy - Żydzi częściowo wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch",
s. 468)
1851 AD - Bolonia, Włochy - Żydzi uwięzieni / częściowo wydaleni (C. Roth, "Historia
Żydów Włoch", s. 468)
1851 AD - Ferrara, Włochy - Żydzi Kupcy wydalani za udział w "tajnym stowarzyszeniu" (C.
Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 468)
1855 AD - Badia, Rovigo, Włochy - Żydzi oskarżeni o mord rytualny i pogromy (C. Roth, "
Historia Żydów we Włoszech", s. 453 )
1855 AD - Coro, Wenezuela - Żydzi wydaleni ( http://wwwjewishvirtuallibrary.org/theexpelled-jews-of-cor-venezuela )
1858 AD - Rzym, Włochy - Żydzi oskarżeni o mord rytualny podczas Paschy (C. Roth, "The Historia
Żydów we Włoszech ", s. 471)
1858 r. - Sardynia, Włochy - Żydzi pogromowani / wydaleni (nieskuteczni z powodu przekupstwa
papieża) (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 471)
1862 rne - Obszary w Stanach Zjednoczonych pod wodzą generała Granta jurysdykcja - Żydzi wydaleni
( http://www.jewishhistory.org )

1862 AD - Velletri, Włochy - Wygnani żydowscy kupcy (C. Roth, "Historia Żydów
Włoch", s. 471)
1864 AD - Izmir, Ottoman Imperium - Żydzi oskarżeni o mord rytualny (Tracy K Harris, Śmierć
języka, s. 43)
1864 AD - Genua, Włochy - Żydzi pogromowani / deportowani (C. Roth, "Historia Żydów
Włoch", s. 491)
1866 AD - Konstantynopol - Żydzi oskarżeni o mord rytualny (Tracy K Harris, Śmierć
Język, str. 43)
1866 AD - Galtaz, Rumunia - Żydzi wydaleni
( http://kehilalinks.jewishgen.org/galati/Galatz_history.htm )
1867 AD - Rumuńskie wsie - Żydzi wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo: wystawianie szatańskiej fabuły
za Antysemityzm ", rozdział 4)
1868 AD - Konstantynopol - Żydzi oskarżeni o mord rytualny / częściowo wydaleni (Tracy K
Harris, śmierć języka, s. 43)
1872 AD - Izmir, Imperium Osmańskie - Żydzi oskarżeni o mord rytualny ( Tracy K Harris, Śmierć
języka, s. 43)
1874 AD - Konstantynopol - Żydzi oskarżeni o mord rytualny (Tracy K Harris, Śmierć
języka, s. 43)
1875 AD - Izmir, Imperium Osmańskie - Żydzi oskarżeni o mord rytualny (Tracy K Harris, Death of
a Język, str. 43)
1881-1884 AD - Rosja - Żydzi wydaleni (Alex Bein, "The Jewish Question: Biography of a
World Problem", s. 265)
1891 AD - Moscow, Russia - Jews Expelled by Governor Grand Duke Sergei
( http: // www.jewishhistory.org )
1910 AD - Kijów, Rosja - Żydzi zostali wydaleni ( http://www.jewishhistory.org)
1911 AD - Toskania, Włochy - Żydzi częściowo wydaleni za pomoc muzułmanów podczas wojny włosko-tureckiej
(C. Roth, " Historia Żydów Włoch ", s. 479)
1915 AD - Kowno, Rosja - Żydzi wyrzuceni przez komendanta Niolai A. (Petr L. Bark,
" Wospominania ", 1966, s. 93)
1915 AD - Kurland, Rosja - Żydzi wyrzuceni przez komendanta Niolai A. (Petr L. Bark,
"Wospominania", 1966, str. 93)
1919 AD - Bawaria, Niemcy - Żydzi urodzeni za granicą (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm:
przyczyny i skutki")
1921 AD - Austria - Żydzi wydaleni ( http://www.jewishhistory.org )
1921 AD - Mongolia - Żydzi wydaleni / deportowani
( https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Central_Asia )
1925 AD - Mediolan, Włochy - Żydzi częściowo wydaleni / uwięzieni w "antyfaszystowskim" powstaniu (C.
Roth, "Historia Żydzi Włoch ", s. 510)
1933-1934 AD - Miasta w Afganistanie - Wygnani Żydzi ( http://www.jewishhistory.org )
1934 AD - Piemont, Włochy - Żydzi aresztowani / wydaleni za "działalność wywrotową" (C. Roth, "
Historia Żydów we Włoszech", s. 516)
1935 AD - Libia (posiadanie Włoch) - Żydzi pozbawieni obywatelstwa / nakazano odejść w ciągu
6 miesięcy (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 529)
1935 AD - Wyspy Egejskie (posiadanie Włoch) - Żydzi pozbawieni obywatelstwa / nakazani do
opuszczenia w ciągu 6 miesięcy (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 529)
1936 AD - Palestyna - Żydzi zabici w zamieszkach (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 518)
1937 AD - Mediolan, Włochy - Mussolini wydaje dekret zakazujący imigracji żydowskiej / nakazuje
Żydom ewakuację w ciągu 6 miesięcy (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 527)
1937 AD - Florencja / Triest, Włochy - powstaje "Instytut Studiów nad problemem żydowskim"
(C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 532)
1937 AD - Rzym, Włochy - Żydzi częściowo wydaleni / deportacja własna na "działalność wywrotową" (C.
Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 532)
1937 AD - Mediolan, Włochy - Żydzi częściowo wygnani po zamieszkach (C. Roth, "Historia Żydzi
Włoch ", s. 532)
1937 rne - Florencja, Włochy - Żydzi częściowo wydaleni po zamieszkach (C. Roth," Historia
Żydów Włoch ", s. 532)
1938 AD - Ekwador - Żydzi wydaleni ( http: //trove.hla.gov.au/newspaper/article/11142190 )
1938-1945 AD - Niemcy - Żydzi wydaleni
1939 AD - Albania - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 535)
1939 AD - Ekwador - Żydzi wypędzeni w
1939 r. - Polska - Żydzi wypędzeni w
1939 r. - Węgry - Żydzi wypędzeni w
1940 r. - Francja - Żydzi wypędzeni w
1940 r. - Rzym, Włochy - Żydzi częściowo wydaleni po pogromie (C. Roth, "Historia
Żydów we Włoszech", s. 536)
1940 AD - Triest, Włochy - Żydzi częściowo wydaleni po pogromie (C. Roth, "The History of the
Jews of Italy", s. 536)
1940 AD - Sycylia, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 537)
1940 AD - Sardynia, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 537)
1940 AD - Mediolan, Włochy - żydowscy bankierzy wydaleni za brytyjskie wsparcie / pogromy (C. Roth, "
Historia Żydów Włoch", s. 538)
1940 AD - Genua, Włochy - żydowscy bankierzy wydaleni za brytyjskie wsparcie / pogromy ( C. Roth, "The
History of the Jews of Italy", s. 538)
1940 AD - Fiume, Włochy - Żydzi aresztowani / wydaleni za szerzenie antyfaszystowskiej propagandy (C.
Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 538)
1941 rne - Afryka (posiadłości Włochów) - Żydzi aresztowani i deportowani po zamieszkach przeciwko nim
(C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 538)
1941 AD - Austria - Żydzi wyrzuceni w
1941 r. - Checkloslavia - Żydzi wydaleni
1942-1943 AD - Trypolis, Afryka - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s.
539)
1943 AD - Bałkany - Żydzi Wygnani / aresztowani / deportowani (C. Roth, " Historia
Żydów Włoch ", s. 540)
1943 AD - Alessandria, Włochy - Żydzi wydalony przez Ministra Spraw Wewnętrznych Buffarini Guidi
( http://www.jewishviturallibrary.org/alessandria )
1943 AD - Ferrara, Włochy - Żydzi zaatakowany / uwięziony / częściowo wydalony za zamordowanie
faszystowskiego przywódcy (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 543, 545)
1943 AD - Rzym, Włochy - Żydzi pogromowani / 100 częściowo wydaleni (C. Roth, "Historia
Żydów Włoch", s. 543)
1943 AD - Werona, Włochy - Żydzi pozbawieni obywatelstwa (C. Roth, "The History of the Jews of
Italy", s. 544)
1944 AD - Rzym, Włochy - Żydzi pogromowani w odwecie za zasadzkę niemieckich żołnierzy (C.
Roth , "Historia Żydów Włoch", s. 545)
1944 AD - Florencja, Włochy - Żydzi pogromowani / wysłani do obozów koncentracyjnych (C. Roth, "
Historia Żydów Włoch", s. 545)
1944 AD - Piza, Włochy - Żydzi pogromowani / wysłani do obozów koncentracyjnych (C. Roth, "Historia
Żydów Włoch", s. 545)
1944 AD - Alessandria, Włochy - zniszczone domy żydowskie / zniszczona synagoga (C. Historia
Żydów we Włoszech ", s. 548)
1944 AD - Fiume, Włochy - zniszczone domy żydowskie / zniszczona synagoga (C. Roth," Historia
Żydzi włoscy ", s. 548)
1944 AD - Turyn, Włochy - zniszczone domy żydowskie / zniszczona synagoga (C. Roth, "Historia
Żydów Włoch", s. 548)
1944 AD - Casale, Włochy - zniszczone domy żydowskie / zniszczona synagoga (C. Roth, "Historia
Żydów Włoch", s. 549)
1947 AD - Jemen - Żydzi wydaleni / zabici w
1948 r. - Irak - Żydzi wydaleni przez premiera Nuri as-Said (Orit Bashkin, "Nowi
Babilończycy: Historia Żydów w Modern Iraq ", 2012, s. 277)
1948 AD - Bombaj, Indie - Żydzi wypędzeni
( https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_exudus_from_Arab_and_Muslim_countries )
1948 AD - Pakistan - Żydzi wydaleni
(https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_exudus_from_Arab_and_Muslim_countries )

1948 AD - Zachodni Brzeg - Żydzi wypędzeni w
1948 r. - Jerozolima - Żydzi wypędzeni w
1948 r. - Maroko - Żydzi wypędzeni (Yehuda Grinker, "Emigracja Żydów atlasowych do
Izraela", 1973)
1948-1949 AD - Jemen - Żydzi wydaleni / zabici za mord rytualny
( http://www.jewishvirtuallibrary.org/jewish-refugees-from-arab-countries-yemen )
1956 AD - Egipt - wydaleni Żydzi (Derek Hopwood, "Egipt 1945-1990: Polityka i społeczeństwo",
2002)
1959 AD - Kuba - Żydzi wydaleni / zmuszeni do emigracji
1963 AD - Algieria, Afryka - Żydzi wygnani po algierskiej niepodległości
(https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Algeria )
1968 AD - Polska - Żydzi wydaleni
( https://en.wikipedia.org/wiki/1968_Polish_political_crisis )
1972 AD - Uganda - Żydzi usunięci przez prezydenta Idi Amin (M. Jamison, "Idi Amin i
Uganda: Annotated Bibliography", 1992, s. 155)
2014 AD - San Juan la Laguana, Gwatemala - Żydzi Wyrzuceni z powodu braku kontaktu z
miejscowymi

Autor: 
Z.B.
Źródło: 

lordmolyneaux.wordpress.com

Dział: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.

Reklama