I Wojna Światowa w liczbach

Reklama

sob., 11/10/2018 - 15:17 -- Anonim (niezweryfikowany)

I Wojna Światowa zakończyła się dokładnie 100 lat temu. Oto liczby, które nawet trudno potwierdzić, bo tak mało pozostało wiarygodnych źródeł. Różni historycy przytaczają różne dane liczbowe, często orientacyjne i przybliżone. Francuska agencja AFP powołuje się na liczby, które przytacza się dzisiaj najczęściej.

70 państw

Liczba nieco anachroniczna, ponieważ niewiele państw posiadało wtedy autonomię, były raczej częściami mocarstw i państw kolonialnych: Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Niemiec, Austro-Węgier i Cesarstwa Osmańskiego. Tak naprawdę tylko 10 suwerennych państw było zaangażowanych w wojnę 1914 roku. Pozostałe przyłączały się stopniowo, jak Włochy (1915 rok) czy Stany Zjednoczone (1917 rok).  Razem liczyły ponad 800 mln obywateli, którzy stanowili połowę populacji tamtych czasów. Tylko 20 państwom, głównie z Ameryki Łacińskiej i Europy Północnej, udało się w czasie wojny zachować neutralność.

 

Prawie 70 mln żołnierzy 

Na początku 1914 roku zmobilizowano około 20 mln ludzi, ale liczba ta stopniowo się zwiększała, aż w końcu sięgnęła 70 mln. Ponad 8 mln zmobilizowano we Francji, około 13 mln w Niemczech, około 9 mln w Austro-Węgrzech, tyle samo w Wielkiej Brytanii (włączając kolonie), około 18 mln w Rosji, około 6 mln we Włoszech i około 4 mln w USA. W sumie około 10 mln żołnierzy straciło życie, a około 20 mln było rannych: po stronie rosyjskiej było około 2 mln poległych i około 5 mln rannych, po stronie niemieckiej około 2 mln poległych i 4,2 mln rannych, francuskiej- 1,4 mln poległych i 4,2 mln rannych, Austro-Węgry straciły 1,4 miliona żołnierzy, a 3,6 mln było rannych, Brytyjczycy i Imperium Brytyjskie- około 960.000 poległych i około 2 mln rannych, Włochy- około 600.000 poległych i około 1 mln rannych, Cesarstwo Osmańskie straciło około 800.000 żołnierzy...

 

Najbardziej poszkodowana była Serbia

Proporcjonalnie najwięcej straciła Serbia - około 130.000 poległych i około 135.000 rannych- ¾ wszystkich swoich żołnierzy. W bitwach pod Verdun i Somme w 1916 roku życie straciło 770.000 żołnierzy. Było 1,2 miliona poległych i rannych. Początek wojny był wyjątkowo krwawy: około 27.000 żołnierzy francuskich zginęło 22 sierpnia 1914 roku i był to najczarniejszy dzień w historii armii francuskiej. 70% ludzi poniosło śmierć od pocisków artyleryjskich, 5- 6 mln zostało sparaliżowanych. Gaz bojowy, po raz pierwszy użyty w 1915 roku, uśmiercił około 20.000 ludzi. Został zakazany, bo zbyt dobrze pamiętano jego ofiary (Konwencja o Broni Chemicznej z 1993 r. ostatecznie zakazała badań, produkcji i przechowywania tego rodzaju środków. Od tłum., za Wikipedia)

Miliony zabitych cywilów

Eksodus, głód, Rewolucja Październikowa w Rosji i powojenne konflikty regionalne zabrały życie, według niektórych historyków, pięciu do dziesięciu milionom cywilów. Liczba ta obejmuje 1,2 do 1,5 mln Ormian z Imperium Osmańskiego. Po wojnie wybuchła grypa „hiszpanka”. Pandemia zabrała dodatkowe dziesiątki milionów Europejczyków. Około 6 mln ludzi siedziało w więzieniach, około 20 mln cywilów znalazło się pod okupacją, 10 mln uchodźców szukało nowego domu, pozostało około 3 mln wdów i 6 mln sierot. W czasie działań wojennych wybuchło 1,3 mld granatów, żołnierze wysłali do rodzin i przyjaciół około 10 mld listów... Wojna kosztowała 3-4 razy więcej niż wynosił całkowity produkt krajowy brutto państw europejskich, które wyszły z tej wojny wycieńczone i zrujnowane.

Autor: 
Tłum. Emilia Liberda
Źródło: 

Agencija

Dział: 
Polub Plportal.pl:

Reklama