Wielki, żarliwy polski patriota – Wojciech Korfanty

Reklama

sob., 04/27/2019 - 21:41 -- zzz

20 kwietnia 1873 r. w rodzinie górniczej, w Sadzawce niedaleko Siemianowic urodził się Wojciech Korfanty. Wybitny śląski polityk i dyktator III Powstania Śląskiego, w II RP jeden z przywódców Chrześcijańskiej Demokracji. Wojciech Korfanty to jeden z Ojców Niepodległości oraz jedna najważniejszych postaci dla Śląska i jego walki o przyłączenie do Polski. 

Korfanty już w gimnazjum angażował się społecznie i politycznie. Zakładał tajne koła mające szerzyć polską kulturę. Zasługę mojego uświadomienia narodowego przypisać muszę moim hakatystycznym profesorom w gimnazjum w Katowicach, którzy zohydzaniem wszystkiego co polskie i co katolickie wzbudzili we mnie ciekawość do książki polskiej, z której pragnąłem się dowiedzieć, czym jest ten lżony i poniżany naród, którego językiem w mojej rodzinie mówiłem.

W czasie studiów we Wrocławiu działał aktywnie w tajnym, związanym z endecją, Związku Młodzieży Polskiej Zet i w Towarzystwie Akademików Górnoślązaków. Następnie zaangażował się w międzynarodową działalność polityczną jako członek Ligi Narodowej i nawiązał kontakt z Romanem Dmowskim. Redaktor naczelny „Górnoślązaka”, a  w latach 1903-1912 był posłem do Reichstagu i pruskiego Landtagu. Mości panowie, nie chcemy ani piędzi ziemi niemieckiej. Żądamy jedynie, w myśl postanowień punktu 13. programu Wilsona, własnej, jednej, złożonej z ziem trzech zaborów Polski, z zapewnionym jej dostępem do morza, to znaczy z własnym wybrzeżem, zamieszkałym przez niezaprzeczalnie polską ludność! 

Główną rolę w polityce odegrał jako polski komisarz plebiscytowy na Górnym Śląsku. Po niekorzystnie dla Polaków rozstrzygniętym plebiscycie stanął jako dyktator na czele III powstania śląskiego. Traktował go jako manifestację, mającą zwrócić uwagę Komisji Sojuszniczej, która planowała podział ziem między Polskę i Niemcy. Zarządził więc wstrzymanie walk w momencie, gdy inicjatywa na froncie należała do Polaków. Gdyśmy tu [na Śląsku] walczyli o każdą piędź ziemi polskiej, która więcej jest warta niż całe powiaty na Rusi, odpowiedzialni sternicy naszego państwa szukali szczęścia i sławy pod Kijowem, by później bronić Polski przed bolszewikami aż pod bramami Warszawy.

W odrodzonej Polsce związał się z Chrześcijańską Demokracją. Korfanty bezpośrednio mówił o Żydach w Polsce: W naszym narodzie chcą oni stworzyć niby państwo w państwie, chcą mieć większe prawa niż reszta obywateli.

W rządzie Wincentego Witosa w 1923 r. został wicepremierem. Po osadzeniu w Brześciu nie został osądzony. W 1935 obawiając się ponownego aresztowania udał się na emigrację do czeskiej Pragi. Do kraju nie mógł wrócić nawet w 1938 na pogrzeb swego syna Witolda, nie otrzymał listu żelaznego od rządu Sławoja Składkowskiego. Był jednym z założycieli frontu Morges i Stronnictwa Pracy. Prześladują Korfantego dlatego, że stoi na gruncie katolickim, że chce sprawiedliwości dla szerokich mas, że nie chce pozwolić, aby krzywdzono lud nasz katolicki. (Krzyżowski, 1931)

Ogarnięty chęcią walki z Niemcami, przed wybuchem wojny wrócił do Polski. Został jednak aresztowany i osadzony na Pawiaku. Zwolniono go ze względu na stan zdrowia. Wkrótce umarł, a okoliczności jego śmierci są niewyjaśnione. Jedna z hipotez mówi, że ściany jego celi były nasączone oparami arszeniku.

Śląsk nie miał człowieka, który by mu dorównał. Wizjoner i trybun, lew salonowy i wielki samotnik, wielki, żarliwy polski patriota – Wojciech Korfanty.

Autor: 
zzz
Źródło: 

plportal.pl

video: 
Polub Plportal.pl:

Reklama