Czy wiesz, że Konstytucja 3. Maja była trzecią z kolei konstytucją na świecie?

Reklama

czw., 03/10/2016 - 20:01 -- Anonim (niezweryfikowany)

Konstytucja 3. Maja jest oficjalnie uznawana za drugi na świecie akt tego typu po konstytucji Stanów Zjednoczonych i pierwszy w Europie. Istnieją jednak źródła, które uznają Konstytucję 3. Maja za trzecią na świecie. Która konstytucja była zatem pierwsza?

Wiele prac naukowych za pierwszą, nowoczesną konstytucję na świecie, uznaje ustawę zasadniczą Republiki Korsykańskiej uchwaloną w 1755 r. W tym właśnie roku na wyspie wybuchło powstanie pod wodzą Pasquale Paoli – narodowego bohatera Korsyki. Po uwolnieniu się od władztwa Genui Korsykanie ogłosili niepodległość i powstanie nowego państwa. Projekt konstytucji republiki sporządził Paoli, wzorując się na dziesięć lat wcześniejszym tekście Jeana-Jacquesa Rousseau. Korsykański parlament Diet uchwalił ją w listopadzie 1755 r. Korsykańska republika przetrwała 14 lat do podbicia jej w 1769 r. przez Francuzów.

Nie licząc mało znanej drugiej konstytucji korsykańskiej – konstytucji Królestwa Anglo-Korsykańskiego, istniejącego w latach 1794–1796, można przyjąć, że konstytucja amerykańska była drugą z kolei ustawa tego typu na świecie, a polsko-litewska Konstytucja 3. Maja – trzecią.

Jeśli by natomiast wziąć pod uwagę konstytucję szwedzką z 1772 r., wprowadzoną po bezkrwawym zamachu stanu króla Gustawa III, Konstytucja 3.Maja byłaby drugą w Europie. Jednak nie można jej uznawać za nowoczesną konstytucję, wyrażającą wolę narodu, ponieważ była konstytucją oktrojowaną (narzuconą przez władcę, a nie dziełem przedstawicieli narodu). Co więcej, konstytucja zamykała niespełna sześćdziesięcioletnią epokę parlamentaryzmu w Szwecji i wprowadzała monarchię absolutną. Trudna ją więc stawiać na równi z konstytucją polską czy amerykańską. Uznaje się zatem, że polska Konstytucja 3. Maja jest pierwszą konstytucją w Europie, będącą wyrazem woli narodu.

Źródło: https://czywiesz.polki.pl/historia/279064,Czy-wiesz-ze-Konstytucja-3-Maja-byla-trzecia-z-kolei-konstytucja-na-swiecie.html

Dział: 
Polub Plportal.pl:

Reklama