O powstaniu chorwackiej flagi

Reklama

czw., 08/13/2020 - 11:52 -- MagdalenaL

Wojna chorwacko-węgierska w 1848 roku i obrona podstawowych praw narodu chorwackiego pod dowództwem ukochanego bana Josipa Jelačića, wywarły potrzebę stwarzania jednolitej flagi narodowej.

Chcąc by chorwacka flaga narodowa budowała chorwacką państwowość i była akceptowana przez wszystkie historyczne regiony, polityczne organy nacjonalne zebrane wokół bana Jelačića zdecydowały, żeby kolory flagi wziąć z podstawowych kolorów wszystkich trzech herbów Królestwa Chorwacji.

Tak w dramatycznych dniach 1848 roku, kiedy oczekiwano wojny z Węgrami, wprowadzona została jeszcze jedna nacjonalna i heraldyczna decyzja. Stworzona została flaga.


Herby trzech regionów wchodzących w skład Królestwa Chorwacji

Na jednolitą flagę chorwackiego narodu, naniesione zostały najpierw dwa kolory z historycznego herbu Królestwa Chorwacji, tj. czerwony i biały. Trzeci kolor flagi państwowej – niebieski, wzięty został z historycznych herbów Królestwa Dalmacji i Slawonii, ponieważ tarcza herbu Dalmacji i Slawonii miała niebieski kolor tak jak i swoje kolory podstawowe. Wobec tego od 1848 roku również chorwacka flaga narodowa upowszechniła stary i historyczny herb Chorwacji oraz rozłożenie jego kolorów: czerwonego, białego, tj. każde dotknięcie koloru pierwszej kostki (czerwony kolor) chorwacka nacja doświadczała jak napaść na świętość jej trójkoloru. Od 1848 roku popularna szachownica i z nią pochodny trójkolor stały się nacjonalnymi świętościami narodu chorwackiego.


Trójkolorowa flaga Chorwacji

Chorwacką flagę jako pierwszy uczcił ban Jelačić swoimi wojennymi i państwowymi sukcesami 1848 roku. Jako wspólny symbol nacjonalny znajdujemy naszą chorągiew pierwszy raz wykorzystany przez Zagrzebską Gwardię Narodową w 1848 roku. Wtedy chorwacka flaga została nie tylko po raz pierwszy wykorzystana, a również pierwszy raz ozdobiona. W roku 1848 na fladze chorwackiej wykorzystane zostały jako ozdoby złączone herby Królestwa Chorwacji, Dalmacji i Slawonii. Dodano do nich jeszcze jedną heraldyczną ozdobę: herb Wielkiej Ilirii.


Herb Wielkiej Ilirii

Wspomnienie drugiego najstarszego wykorzystania flagi Chorwacji również pochodzi z 1848 roku. Widzimy ją dumnie podniesioną na słowiańskiej barykadzie w Wiedniu, gdzie studiowała chorwacka młodzież akademicka.


Słowiańska barykada w Wiedniu

W 1860 roku chorwacki trójkolor zaczęto częściej wykorzystywać w życiu publicznym narodu. Zaczęła ona wtedy wyrażać chorwacką polityczną indywidualność. W 1891 roku przyłączył się do niej hymn chorwacki Lijepa naša domovino, wraz z chorwackim herbem.


Flaga Chorwacji z chorwackim herbem

W burzliwej historii Chorwacji warto zanotować również tę informację. Chorwacka flaga w 1918 roku, kiedy naród chorwacki wszedł do Królestwa Jugosławii, wybrana jako heraldycznie poprawna flaga dla Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, jednak z odwrotnie ułożonymi kolorami.

Trzeba zanotować również ten fakt: w 1918 roku ani serbska, ani czarnogórska flaga nie mogły stać się flagami Jugosławii. Powód był dwojaki. Po pierwsze ani serbska, ani czarnogórska flaga nie miała ani jednego historycznego, czy heraldycznego elementu. Po drugie, Czarnogóra i Serbia używały do 1918 roku flagi, która była zaczerpnięta z flagi państwowej Rosji.

Burzliwa powieść flagi chorwackiej doświadczyła w 1943 roku jeszcze jeden wielki moment w swojej historii. Wybrana została decyzją AVNOJ-u w 1943 roku, a z tych samych powodów co w 1918 roku, flagą drugiej Jugosławii (zdjęcie 7.). Chorwackiej fladze z odwrotnym rozłożeniem kolorów w 1943 roku dodana została pięcioramienna gwiazda. W ten sposób chorwacka flaga z odwróconym ułożeniem kolorów została również flagą socjalistycznej Jugosławii aż do 1990 roku.


Flaga drugiej Jugosławii

W roku 1990 niepodległa i międzynarodowo przyznana Republika Chorwacji, konstytucyjną Ustawą potwierdziła, że jej flaga składa się z trzech kolorów: czerwonego, białego i niebieskiego z herbem Republiki Chorwacji na środku, z tradycyjnym, poziomym ułożeniem kolorów.


Flaga Republiki Chorwackiej

W ten sam sposób utwierdzona została flaga prezydenta Republiki Chorwackiej, która „obszyta cienkim brzegiem naprzemiennie białymi i czerwonymi polami”. Na środku flagi, na błękitnym podłożu, znajduje się znak w kształcie historycznego chorwackiego herbu z 25 czerwonymi i srebrnymi polami. Szczyt zdobi wieniec medalionu, w którym znajdują się historyczne chorwackie herby: Wielkiej Ilirii, Republiki Dubrownickiej, Dalmacji, Istrii i Slawonii: sprecyzowane są również inne komponenty.


Flaga prezydenta Republiki Chorwackiej

 

Autor: 
Tłumaczenie: Karolina Dopierała
Źródło: 
Dział: 
Polub Plportal.pl:

Reklama