Zapomniane zasługi Cyryla i Metodego

Reklama

śr., 04/14/2021 - 14:08 -- MagdalenaL

Cyryl i Metody pomimo swoich zalet są dziś prawie nieznani w Europie Zachodniej. Katolicka agencja informacyjna KNA przypomina wielkie dzieło braci z Tesaloniki z okazji 40-lecia ich objęcia patronatem Europy.

Cyryl i Metody to dwaj słowiańscy apostołowie, którzy wciąż są mało znani na zachodnioeuropejskich szerokościach geograficznych. I to pomimo faktu, że w przeddzień 1981 roku pierwszy papież Słowian Jan Paweł II ogłosił ich „patronami Europy”. Czterdzieści lat temu, w 1981 roku, święto to obchodzono po raz pierwszy. Były czasy, kiedy reżim komunistyczny represjonował chrześcijan w Europie Środkowej i Wschodniej, a oni rozpaczliwie potrzebowali swoich świętych patronów.

Dlaczego Zachód zapomniał o Cyrylu i Metodym

„Chrześcijańska Europa musi oddychać obydwoma płucami: rzymsko-katolickim i prawosławnym” - tak brzmiały wówczas słowa papieża. Ten gest Jana Pawła II miał wielkie znaczenie duchowe i historyczne, ponieważ faktycznie zrewidował szeroko rozpowszechnioną tezę o trzech filarach, na których opiera się Europa: starożytności, chrześcijaństwie i Niemczech. Niezasłużone zapomnienie o słowiańskich apostołach ma w Niemczech długą tradycję: misja Cyryla i Metodego na Wielkich Morawach zawsze była solą w oku biskupów franko-bawarskich. Od dawna wierzą, że jest to ingerencja w ich strefę wpływów. Dwaj bracia należą do najważniejszych świętych Kościoła wschodniego. Metody, ze świeckim imieniem Michał i Cyryl, ze świeckim imieniem Konstantyn, pochodzili z Salonik, które w tym czasie były drugim co do wielkości miastem Cesarstwa Bizantyjskiego. Obaj kochali monastyczną samotność, ale na prośbę cesarza bizantyjskiego Michała III w 862 r. wyruszyli z ważną misją na Wielkie Morawy.

Początek pisma słowiańskiego

Konstantyn wcześnie dostrzegł problem: Słowianie jeszcze nie mieli języka pisanego. „Jak mam pisać na wodzie?” - zapytał cesarza. Przed wyjazdem na Wielkie Morawy Konstantyn stworzył alfabet oparty na greckich literach, dostosowany do słowiańskich dźwięków. Za pomocą tego alfabetu bracia przetłumaczyli najważniejsze księgi chrześcijańskie, które zapoczątkowały pismo słowiańskie. Z czcionki Cyryla jego uczniowie stworzyli później cyrylicę, która jest nadal używana w wielu krajach na Bałkanach i w Rosji. Cyryl i Metody byli misjonarzami, którzy nauczali w języku słowiańskim. Pomysł ten był wówczas niezwykle zaawansowany, wyprzedzał swój czas o wieki. Słowianie uparcie sprzeciwiali się mentalności rzymsko-niemieckiej, którą misjonarze starali się na nich narzucić. W swoim przemówieniu do Papieża w 867 Konstantyn skutecznie bronił prawa Słowian do praktykowania religii chrześcijańskiej we własnym języku.

 Konstantyn zmarł 14 lutego 869 roku w Rzymie. Krótko przed śmiercią założył monastyczne szaty i przyjął imię Cyryl. Jego starszy brat Metody został legatem papieskim dla krajów słowiańskich i został wysłany na Wielkie Morawy. Powstanie słowiańskiej prowincji kościelnej stało się kamieniem węgielnym nawrócenia Słowian na chrześcijaństwo. Metody zmarł 6 kwietnia 885 roku na Morawach Południowych, gdzie wraz z około 200 uczniami i kaznodziejami udał się na misję.

Dzieło Cyryla i Metodego ma swoje korzenie w Bułgarii

Po śmierci Metodego jego praca wydawała się początkowo nieudana. Polityczny wiatr zmienił kierunek. Ale moralny autorytet Metodego wciąż zdołał ocalić słowiańską misję. Jego uczniowie rozproszyli się w czterech kierunkach świata, a dzieło słowiańskich apostołów zapuściło trwałe korzenie najpierw w Bułgarii. Tam car Borys zapewnił studentom metodystów nowy obszar działalności w dzisiejszym Ochrydzie. Stamtąd cyrylica rozprzestrzeniła chrześcijaństwo daleko - przez Rumunię, aż do Rusi Kijowskiej, a stamtąd przez Moskwę i całą dzisiejszą Rosję. Cyryl i Metody pozostali wierni tradycji łacińskiej i bizantyjskiej, zarówno zachodniej, jak i wschodniej. Taka postawa jest prawdziwie ekumeniczna w czasach, gdy chrześcijanie ze Wschodu i Zachodu nadal mieszkają pod wspólnym dachem kościoła. Bracia sprawili, że przesłanie chrześcijańskie stało się zrozumiałe dla słowiańskiego ucha i wprowadzili język słowiański jako liturgiczny, co częściowo zmotywowało Czechów, Morawian i Słowaków do późniejszego obcowania z Rzymem.

Mimo wszystko Cyryl i Metody wciąż pozostają zapomniani na Zachodzie - choć są współpatronami Europy.

Autor: 
Tłumaczenie: Yasmeen Ibupoto
Polub Plportal.pl:

Reklama