Imponujące wykopaliska archeologiczne pod Legnicą sprzed 3000 lat

Reklama

czw., 03/07/2019 - 09:38 -- zzz

Od 8 marca w Muzeum Miedzi w Legnicy będzie można podziwiać wystawę "Drogą S3 w przeszłość. Odkrycia archeologiczne z lat 2015-2017!". W czasie prac wykopaliskowych odnaleziono łącznie setki tysięcy zabytków od czasu neolitu do późnego średniowiecza i epoki nowożytnej, które pomogą rzucić nowe światło na historie naszego regionu. Więcej o odkryciach dla naszej redakcji opowiedział dr Tomasz Stolarczyk z Muzeum Miedzi w Legnicy.

 

 

 | Zdjęcie dotyczy Czy czeka nas korekta historii? Imponujące wykopaliska archeologiczne pod Legnicą zostało dodane przez Dawid Stefanik - w dniu 2019-03-05 id

 | Zdjęcie dotyczy Czy czeka nas korekta historii? Imponujące wykopaliska archeologiczne pod Legnicą zostało dodane przez Dawid Stefanik - w dniu 2019-03-05 id

 | Zdjęcie dotyczy Czy czeka nas korekta historii? Imponujące wykopaliska archeologiczne pod Legnicą zostało dodane przez Dawid Stefanik - w dniu 2019-03-05 id

 | Zdjęcie dotyczy Czy czeka nas korekta historii? Imponujące wykopaliska archeologiczne pod Legnicą zostało dodane przez Dawid Stefanik - w dniu 2019-03-05 id

 | Zdjęcie dotyczy Czy czeka nas korekta historii? Imponujące wykopaliska archeologiczne pod Legnicą zostało dodane przez Dawid Stefanik - w dniu 2019-03-05 id

Jest to chyba jedno z najważniejszych odkryć archeologicznych ostatnich lat w naszym regionie?

Tak, wielkie inwestycje zawsze są niezwykle ważne dla archeologów. W stosunkowo szybkim tempie, niekiedy pod presją czasu, należy przebadać ogromne powierzchnie, liczące niekiedy wiele hektarów. W czasie tzw. badań ratowniczych poprzedzających samą budowę, dokonywane są często bardzo interesujące odkrycia, często zmieniające dotychczasowe spojrzenie na przeszłość.  Tak było już w wielu przypadkach, jak w przypadku przebudowy autostrady A4, tak też było w przypadku budowy drogi ekspresowej między Jaworem a Lubinem.

 

 

Długo trwały prace badawcze?

Badania na tym odcinku prowadzone były niemal dwa lata, ale w rezultacie przyniosły spektakularne efekty. W tym czasie rozpoznano kilkanaście stanowisk archeologicznych. Jedne stanowiska badane były fragmentarycznie, inne ze względu na swoje położenie zajmowały po kilka hektarów powierzchni.

Dużo skarbów z przeszłości udało się odnaleźć?

Do Muzeum Miedzi w Legnicy i Muzeum Regionalnego w Jaworze trafiło łącznie setki tysięcy zabytków, czasami obiektów unikatowych, niezwykle cennych, których piękno zachwyca pomimo upływu wielu tysięcy lat. Są to przedmioty okresu neolitu, epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich, wczesnego i późnego średniowiecza oraz nowożytności.

Najważniejsze odnalezione perełki historyczne?

Niezwykle cenne zabytki m.in.: ceramika, narzędzia pierwszych rolników, biżuteria, wyposażenie wiejskich pracowni oraz domostw z okresu średniowiecza i czasów nowożytnych. Wśród najważniejszych stanowisk należy wymienić dwa wielkie cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w okolicy Paszowic Dunina, na których odkryto odpowiednio 521 i 312 grobów. Datowane są one na czas pomiędzy 1500 a 400 r. p. n.e. Rozmaite przedmioty złożone wraz ze spalonymi na stosie pogrzebowym ciałami zmarłych świadczą nie tylko o kunszcie dawnych rzemieślników i artystów, ale również kontaktach łączących ludność zamieszkującą teren dzisiejszej Polski z odległymi zakątkami Europy. Wiele również możemy dowiedzieć się o świecie wierzeń, wyobrażeń i symboli społeczności sprzed niemal 3000 lat. Szczególnie interesującymi przedmiotami są grzechotki z epoki brązu odkryte w grobach w okolicy Dunina. Zabawki te, liczące sobie niemal 3000 lat, w dalszym ciągu brzmią doskonale. Odnaleziono tam także m.in. zespół halsztackich naczyń malowanych, czy model tzw. wózka kultowego z cmentarzyska.

Jakie eksponaty zobaczymy na wystawie w Muzeum Miedzi?

Wybór eksponatów nie był łatwy. Na wystawie zaprezentujemy kilkaset najcenniejszych i najlepiej zachowanych zabytków z naszego muzeum i Muzeum Regionalnego w Jaworze, z którym współpracowaliśmy w czasie organizacji wystawy. Mam wielką nadzieję, że pozwoli pokazać zarówno ogrom pracy związanej z badaniami, jak również piękno i wielkie znaczenie dla naszego regionu odkrytych zabytków. Zapraszamy aby zobaczyć to samemu, na prawdę warto.

 | Zdjęcie dotyczy Czy czeka nas korekta historii? Imponujące wykopaliska archeologiczne pod Legnicą zostało dodane przez Dawid Stefanik - w dniu 2019-03-05 id

 | Zdjęcie dotyczy Czy czeka nas korekta historii? Imponujące wykopaliska archeologiczne pod Legnicą zostało dodane przez Dawid Stefanik - w dniu 2019-03-05 id

 | Zdjęcie dotyczy Czy czeka nas korekta historii? Imponujące wykopaliska archeologiczne pod Legnicą zostało dodane przez Dawid Stefanik - w dniu 2019-03-05 id

 

***

Wernisaż wystawy odbędzie się 8 marca o godz. 17.00 w Muzeum Miedzi w Legnicy. Ekspozycja będzie czynna do 31 maja 2019 r.

 | Zdjęcie dotyczy Czy czeka nas korekta historii? Imponujące wykopaliska archeologiczne pod Legnicą zostało dodane przez Dawid Stefanik - w dniu 2019-03-05 id

 | Zdjęcie dotyczy Czy czeka nas korekta historii? Imponujące wykopaliska archeologiczne pod Legnicą zostało dodane przez Dawid Stefanik - w dniu 2019-03-05 id

 | Zdjęcie dotyczy Czy czeka nas korekta historii? Imponujące wykopaliska archeologiczne pod Legnicą zostało dodane przez Dawid Stefanik - w dniu 2019-03-05 id

 | Zdjęcie dotyczy Czy czeka nas korekta historii? Imponujące wykopaliska archeologiczne pod Legnicą zostało dodane przez Dawid Stefanik - w dniu 2019-03-05 id

 

Autor: 
Dawid Stefanik
Źródło: 

tulegnica

video: 
Polub Plportal.pl:

Reklama