Piramida zarządzania klęskami żywiołowymi

Reklama

śr., 10/20/2021 - 23:15 -- MagdalenaL

1500 lat temu potężna erupcja wulkanu zniszczyła tereny dzisiejszego Salwadoru. Jednak ludzie wkrótce powrócili i zbudowali piramidę - aby udobruchać górę.

Kiedy około 1500 lat temu Ilopango wybuchł na terenie dzisiejszego Salwadoru, było to jedną z najpotężniejszych katastrof naturalnych Holocenu. Erupcja nie tylko spowodowała okres zimna na półkuli północnej, ale również ludność kultury Majów zmuszona została opuścić tereny wokół wulkanu na okres od jednego do dwóch stuleci. Przynajmniej tak zakładano do tej pory. Aktualnie archeolodzy pod kierownictwem Akiry Ichikawy z Uniwersytetu Kolorado w Boulder odkryli, że mieszkańcy powrócili do tego regionu zaraz po katastrofie. Podjęli ponadto środki ostrożności, aby zapobiec kolejnej erupcji: W San Andrés Majowie wznieśli piramidę z wulkanicznej skały, prawdopodobnie w celu mistycznego uspokojenia wulkanicznej góry.

Jak donosi Ichikawa w czasopiśmie Antiquity, wraz z zespołem badawczym prowadził wykopaliska na tym terenie od 2015 do 2019 roku. Ze względu na swój kształt, który podobny jest do dzwonu, budowla już na początku została nazwana La Campana, zgodnie z hiszpańskim słowem oznaczającym dzwon. Konstrukcja składa się z platformy o wymiarach 85 na 65 metrów, na której znajduje się piramida. Sięga ona na wysokość około 20 metrów.

Datowanie metodą radiowęglową wykazało, że piramida została zbudowana w dziesięcioleciach po erupcji wulkanu, między 545, a 620 rokiem. Dokładna data erupcji jest sporna, ale większość ekspertów podaje właśnie to wydarzenie, znane również jako Tierra Blanca Joven, w latach 539 i 540. Campana została wtedy zbudowana z tefry i tufu, który osiadł i zespoił się po erupcji wulkanu. Ichikawa zakłada czas budowy od 5 do 30 lat; szacuje, że maksymalnie mógłby on wynieść 80 lat.

Wulkaniczny materiał budowlany mógł być technicznie korzystny. Tefra z erupcji Tierra Blanca Joven jest szczególnie przydatna do zagęszczania gleby, pisze archeolog w swoim opracowaniu. Ponadto materiał budowlany pełnił prawdopodobnie funkcję religijną: "W wyobraźni mieszkańców Ameryki Środkowej wulkany i góry uważane były za miejsca święte. W związku z tym, ludzie prawdopodobnie zbudował strukturę częściowo z powodu erupcji w 539/540, a częściowo w celu zapobiegnięcia dalszym erupcjom. Ichikawa przypuszcza, że budowa mogła również wzmocnić spójność społeczności w czasie kryzysu.

Erupcja Ilopango i erupcja co najmniej jednego innego wulkanu spowodowała zimny okres na półkuli północnej. Eksperci wiążą tę epokę również z fazami kryzysu w regionie śródziemnomorskim. W tamtych czasach chmury pyłu ograniczały promienie słoneczne, co prowadziło do klęsk nieurodzaju i głodu, jak donoszą starożytni autorzy. Ponadto w tym czasie dżuma rozprzestrzeniała się również w regionie Morza Śródziemnego.

Autor: 
Tłumaczenie: Agnieszka Cyganik
Polub Plportal.pl:

Reklama