Spartanie nie porzucali dzieci z niepełnosprawnością ruchową

Reklama

pon., 12/20/2021 - 13:03 -- MagdalenaL

Selekcja dzieci w Sparcie, Jean-Pierre Saint-Ours. Źródło obrazu: https://historia.nationalgeographic.com.es/medio/2021/12/14/la-seleccion...

 

Według ostatnich badań, nie ma dowodów na to, że Spartanie mieli w zwyczaju porzucać niepełnosprawne dzieci, jak relacjonują pisma Plutarcha. Naukowcy twierdzą, że nie była to praktyka znormalizowana społecznie. 

W około 100 r. p.n.e filozof Plutarch napisał swoją pracę "Żywoty równoległe", zbiór życiorysów wielkich ludzi, w tym spartańskiego prawodawcy Likurga. Z tego dzieła pochodzi pierwsza wzmianka o teorii, która przetrwała przez wieki: że Spartanie wyrzucali dzieci z widocznymi wadami fizycznymi i zostawiali je na otwartej przestrzeni, aby umarły lub zostały zjedzone przez zwierzęta, „przy założeniu, że nie byłoby to lepsze dla nich lub dla miasta, by żyli nawet będąc niepełnosprawnymi”.

Niedawne badanie, opublikowane w czasopiśmie Hesperia, zaprzecza, żeby była to powszechna praktyka i chociaż dzieciobójstwo lub ich porzucenie zdarzały się sporadycznie, nie było to coś akceptowanego ani znormalizowanego przez społeczeństwo. Badacze przedstawiają również szereg dowodów archeologicznych, które pozwalają twierdzić, że dzieci niepełnosprawne ruchowo były pod dobrą opieką i że jeśli umierały, to zazwyczaj nie było to umyślne.

                   

MONTE TAIGETO / Zgodnie z powszechnym przekonaniem, na tej górze Spartanie porzucali niechciane dzieci. Źródło obrazu: https://historia.nationalgeographic.com.es/medio/2021/12/14/monte-taiget...

 

W grobowcach w całej Grecji znaleziono szkielety z widocznymi oznakami deformacji, należące do kilkumiesięcznych niemowląt, co byłoby niemożliwe, gdyby zostały porzucone zaraz po urodzeniu, ponieważ wtedy umarłyby w przeciągu kilku godzin. W grobowcach tych często znajdowano również naczynia podobne do butelek dla dzieci, które mogły być używane do wyżywienia tych, które miały problemy z karmieniem piersią, co jest dowodem na to, że dbano o nie jak o każdego innego noworodka. Nie oznacza to jednak, że dzieci nie były porzucane, np. jeśli ich rodzice uważali, że mogą być ciężarem. Ale według badaczy, byłoby to zachowanie nieakceptowane społecznie, wbrew temu, co wydaje się sugerować Plutarch.

Oprócz archeologicznych dowodów na to, że dzieci te były otaczane opieką, można również znaleźć dowody na istnienie osób, które osiągnęły wysokie stanowiska władzy pomimo pewnych problemów fizycznych, w tym pewien spartański król, który miał jedną nogę krótszą i, o którym wspomina sam Plutarch. Dlatego zdaniem naukowców nie ma powodu sądzić, że Spartanie byli bardziej dyskryminujący niż inni Grecy w traktowaniu osób z wadami fizycznymi, niezależnie od tego, czy były to niemowlęta, czy dorośli.

Autor: 
Abel G.M. / tłum. Klaudia Jamróg
Polub Plportal.pl:

Reklama