KOMPLETNA LISTA WYDALEŃ ŻYDÓW

Reklama

czw., 05/10/2018 - 07:47 -- zzz

KOMPLETNA LISTA WYDALEŃ ŻYDÓW (1030) (z objaśnieniami i 
źródłami): 

 

~ 1200 pne - Egipt - Żydzi Wygnani z powodu trądu i powodujący rozmaite 
bunty / rebelie w całym Egipcie, w tym pomoc w zdobyciu i utrzymaniu 
władzy przez Hyksosów ; Żydzi jadowicie temu zaprzeczają, ponieważ obala mitologię w Starym 
Testamencie; Egipski historyk Apion (I w. Pne), którego żydowski Józef napisał całą książkę ("Przeciw Apionowi"), próbując obalić, ponieważ powiedział złe rzeczy o Żydach i ich doskonałości (Tacyt za pośrednictwem Apiona przez Manetho, "Judaizm w akcji") 
( ten pierwszy wpis może w rzeczywistości zostać pominięty ze względu na fakt, że jest on w dużej mierze mitologiczny
a także, że odnosi się do Hebrajczyków, którzy nie są dokładnie tymi samymi ludźmi co naród 
żydowski) 
733 pne - Samaria - Żydzi wydaleni przez króla Tiglatha-Pilesera III (Samuele Artom, "The Book of 
Kings and Chronicles", 1981) 
722 pne - Samaria - Żydzi wypędzeni przez Sargona II (Samuele Artom, 1981) 
586 LUB 597 pne - Babilon / Juda - Żydzi wypędzeni przez Nabuchodonozora II z Babilonu za 
odmowę złożenia hołdu (Michael Coogan, "Krótkie wprowadzenie do Starego Testamentu" , 2009) 
356 pne - Persja - Żydzi Wydalenie / Zabójstwo spisku Hamana (apokryficzna "Księga Estery", 
mit mityczna) 
139 pne - Rzym - Żydzi wydaleni przez Gnaeusa Corneliusa Hispanusa za próbę skorumpowania
Rzymianie w kulty religijne, oszukują ludzi z pieniędzy. (E. Mary Smallwood, "Żydzi 
pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 128, 
https://semiticcontroversies.blogspot.co.uk/2013/03/valerius-maximus-on-expulsion-ofjews.html ) 
115 pne - Cyrenajka, Cypr - Żydzi wydaleni / zabici 
https://www.jewishencyclopedia.com/articles/4825-cyprus ) 
87-86 pne - Cyrena, Grecja - Żydzi wyrzuceni / zabici po powstaniu żydowskim (E. Mary Smallwood , 
„Żydzi pod rzymską zasadę: Od Pompejusza Dioklecjana”, str 141). 
66-63 pne - Jerozolima - Żydzi Wydalony po Pompejusz Wielki aneksy Judeę / zaczyna Żydów jako 
niewolnicy do Rzymu (E. Mary Smallwood, „Żydów pod Reguła rzymska: od Pompejusza do 
Dioklecjana ", s. 21)

 

 

63 pne - toparchie samarytańskie (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od 
Pompejusza do Dioklecjana", s. 40) 
61 pne - Ramathaim, Syria - Żydzi wygnani (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim 
: Od Pompejusza do Dioklecjana ", s. 28) 
61 pne - Efraim, Syria - Żydzi wydaleni (E. Mary Smallwood," Żydzi pod panowaniem rzymskim: 
od Pompejusza do Dioklecjana ", s. 28) 
61 pne - Lydda, Syria - Żydzi Wydalony (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: 
od Pompejusza do Dioklecjana", s. 28) 
53 pne - Palestyna - Żydzi Wyrzuceni / sprzedani w niewolę przez C. Cassiusa Longinusa (E. Mary 
Smallwood, "Żydzi pod Reguła rzymska: od Pompejusza do Dioklecjana ", s. 36)
37 pne - Palestyna - Żydzi dokonali masakry po zdobyciu Jerozolimy przez Rzymian (E. Mary Smallwood, 
"Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 113) 
30 p.n.e - Aleksandria, Egipt - Żydzi masakrowali (50 000+) w zamieszkach rozpoczęty przez Physcon 
specjalnie przeciwko Żydom (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do 
Dioklecjana", s. 224-225) 
12 pne - Galowie - Żydzi masakrowali po buntu / oporze przeciwko wprowadzeniu rzymskiego 
spisu / podatków ( E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do 
Dioklecjana", s. 152) 
5 pne - Palestyna - Żydzi masakrowali / wydaleni częściowo przez Żyda Archelausa, rzymskiego 
marionetkę-władcę i następcę Heroda Wielkiego (E Mary Littlewood, "Żydzi pod
Reguła rzymska: od Pompejusza do Dioklecjana ", s. 106) 
4 pne - Palestyna - Żydzi masakrowali (2000 ukrzyżowanych) / wyrzuconych / sprzedanych w niewolę przez 
legata syryjskiego Publiusza Quinctiliusa Warusa i Syryjskiego prokuratora Sabinusa (który obrabował 
skarb świątyni ) po nieudanej żydowskiej rewolcie przeciwko Rzymowi w tradycji żydowskiej zwanej "wojną" z 
Varus”(E. Mary Smallwood 'Żydzi pod rzymską zasadę: od Pompejusza do Dioklecjana', s. 
110-115; E. Sidney Dean. 'Wojna Varus: Judea wznosi się w Rzymie 4 pne', s 1 Josephus, 
"Antiguitates Judaicae", XVII, 273-277) 
3 BC - Egipt - Żydzi wypędzeni 
19 AD - Rzym, Włochy - Żydzi Wygnani przez cesarza Tyberiusza za korupcję i agresję
taktyka misjonarska (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do 
Dioklecjana", s. 130, 387) 
30 AD - Babilonia - Żydzi wygnani do buntu przeciwko Rzymowi (E. Mary Smallwood, " 
Żydzi pod panowaniem rzymskim" : Od Pompejusza do Dioklecjana ", s. 415) 
30 AD - Adiaben - Żydzi wydaleni; Żydzi poparli Władcę Artabanusa III finansowo i militarnie, 
a po jego śmierci, ludobójstwo ludobójstwa Żydów (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim 
: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 415) 
30 AD - Armenia - Żydzi Wygnani; Żydzi poparli władcę Artabanusa III finansowo i militarnie, 
a po jego śmierci ludobójstwo ludobójstwa żydowskiego (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim 
: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 415)
30 AD - Batanaea - Żydzi wydaleni; Żydzi poparli Władcę Artabanusa III finansowo i militarnie, 
a po jego śmierci ludobójstwa ludobójstwa Żydów (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim 
: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 415) 
30 AD - Ktezyfon - Żydzi Wygnani; Żydzi poparli Władcę Artabanusa III finansowo i militarnie, 
a po jego śmierci ludobójstwa ludobójstwa Żydów (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim 
: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 415) 
36 AD - Nisibis - Żydzi Wygnani; (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od 
Pompejusza do Dioklecjana", s. 415) 

 

36 AD - Cylicja, Włochy - Żydzi masakrowali po buntu / oporze przeciwko wprowadzeniu Rzymian
spis ludności / podatków (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do 
Dioklecjana", s. 152) 
39 AD - Jamnia - Żydzi masakrowali / wydalani po "żydowskiej prowokacji" (E. Mary Smallwood, 
"Żydzi pod Zasada rzymska: od Pompejusza do Dioklecjana ", s. 195) 
39-40 ne - Antiochia, Syria - Żydzi wydaleni / zabici po zamieszkach, które rozpoczęły się pomiędzy incydentami cyrkowymi, 
a zakończyły się całkowitym atakiem na społeczność żydowską (E. Mary Smallwood," The 
Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana ", s. 176) 
38-40 AD - Aleksandria, Egipt - Żydzi masakrowani / wydalani pod Kaligulą po wielu 
popularnych atakach na lud żydowski; jest to pierwsze znane "getto" na świecie (E. Mary
Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", str. 195, 237-242, 
360, 364) 
40 AD - Nehardea - Żydzi Wygnani; Żydzi poparli Władcę Artabanusa III finansowo i militarnie, 
a po jego śmierci ludobójstwa ludobójstwa Żydów (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim 
: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 415, 420) 
41 AD - Rzym, Włochy - Żydzi odmówili prawa zgromadzeń publicznych przez cesarza Klaudiusza (E. Mary 
Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 210) 
44 AD - Dora (miasto grecko-syryjskie) - Żydzi Wyrzuceni / żydowscy bunt za Grekami wystawił posąg 
cesarza Klaudiusza w jednej z synagog (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim 
: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 196, 247)
45 AD - Judea - Żydzi masakrowani przez rzymskiego prokuratora Fadusa po żydowskim "mesjaszu" imieniem 
Theudas próbują powtórzyć rozstanie Mojżesza z Morzem Czerwonym (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem 
rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", str. 259-260) 
49 AD - Rzym, Włochy - Żydzi wydaleni przez cesarza Klaudiusza za "zawsze zamieszki" (E. Mary 
Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 210) 
50 AD - Jerozolima - Rzymianin żołnierz "naraża się", Żydzi rozpoczynają rozruchy, Żydzi zaczynają kamienować 
wojska rzymskie, 20 000-30 000 Żydów (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: 
od Pompejusza do Dioklecjana", s. 263-264) 
51 AD - Samaritis, Judei - Żydzi (Samarytanie) rozpoczynają powstanie przeciwko Rzymowi, Rzymianinowi
prokurator Cumanus zabija tysiące Żydów i spala wiele wiosek żydowskich, wydalono 
nakaz wydalenia , a następnie wycofano, gdy Żydzi zaciągnęli się do cesarzowej Agrypiny i Agryppy ( 
najlepszego przyjaciela cesarza Klaudiusza), aby "zaciekawili się" na dworze w Rzymie, aby skłonić Klaudiusza do odwrócenia 
wydalenia za bunt żydowski (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza 
do Dioklecjana", s. 265-267) 
56-57 ne - Jerozolima - Żydzi zostali wydaleni (200) w wyniku rewolty, w której rzymski prokurator Feliks 
zabił 400 Żydów są terrorystami "Sicari" i wyznawcami żydowskiego mesjasza z Egiptu (E. Mary 
Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 275-276) 
62 AD - Armenia - Żydzi wygnani po śmierci żydowskiego księcia wasala a mieszkańcy buntują się i zabijają
setki Żydów (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do 
Dioklecjana", s. 417) 
63 AD - Pompeje (wyspa grecka) - Żydzi wygnani 
66 AD - Aleksandria, Egipt - Żydzi wydaleni / zmasakrowani (50 000 ) po tym jak Żydzi próbują podpalić 
grecki amfiteatr (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza 
do Dioklecjana", s. 365-366) 
66 AD - Ceasarea - Żydzi wydaleni / 20 000 Żydów zabitych przez rzymskiego prokuratora Felix po Żydach 
próbuje fizycznie przejąć miasto krzycząc: "Żydzi mają pierwszeństwo przed Grekami" i 
"miasto należy do nas" (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do 
Dioklecjana", s. 285-286, 295, 357)
66 AD - Scythopolis, Grecja - Żydzi Wyrzuceni / zmasakrowani po buntach Żydów; miejscowi Żydzi 
wraz z Grekami przeciwko Żydom palestyńskim; miejscowi Żydzi zostają przyłapani na "podwójnym rozdaniu" (E. Mary 
Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 309) 
67 AD - Ascalon, Syria - Żydzi wydaleni / zmasakrowani za bunt przeciwko Rzymowi, zabijając Greków 
(E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 358) 
67 AD - Damaszek, Syria - Żydzi Wyrzuceni / zmasakrowani za bunt przeciwko Rzymowi, zabijając 
Greków (E. Mary Smallwood, "Żydzi Zgodnie z regułą rzymską: od Pompejusza do Dioklecjana ", s. 
358) 

 


67 AD - Bethoron, Syria - Żydzi wydaleni / masakrowani za bunt przeciwko Rzymowi, zabijanie
Grecy (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 
358) 
67 AD - Antiochia, Egipt - Żydzi wydaleni / masakrowani przez cesarza Wespazjana za bunt 
przeciwko Rzymowi, zabijając Greków; spiskując, by podpalić miasto (E. Mary Smallwood, "Żydzi 
pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 358-364) 
70 AD - Jerozolima - Żydzi wydaleni / zmasakrowani przez cesarza Tytusa za powstanie w buncie; 
Józef podaje 1100 000 śmierci i 97 000 więźniów zabranych do Rzymu w celu 
triumfu Tytusa (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 
293-330) 
71 AD - Antiochia, Egipt - Żydzi Wydalony / odwołany przez cesarza Tytusa (bez powodu) za ustawienie
ogień do miasta (ponownie) (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do 
Dioklecjana", s. 363) 
72 AD - Aleksandria, Egipt - Żydzi Wyrzuceni / zmasakrowani (600) za sprzymierzenie się z Sicarim z 
Palestyny ​​w bunt przeciwko Aleksandryjczykowi, prefektowi Tiberiuszowi Juliuszowi Lupusowi (E. Mary Smallwood, 
"Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", str. 366) 
73 AD - Cyrenajka - Żydzi wygnani / zabici (3000) po Sicarim z Palestyny, pozyskują zamożnych 
Żydów Cyrena buntuje się przeciwko Rzymowi (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: 
od Pompejusza do Dioklecjana", s. 369-370) 
85 AD - Jerozolima - Żydzi wyrzuceni / zabici pod panowaniem cesarza Domicjana podczas powstania żydowskiego
przeciwko Rzymowi (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do 
Dioklecjana", s. 353) 
95-96 AD - Rzym, Włochy - Żydzi Wyrzuceni / odwołani po tym, jak Żydzi zdołali "odbić jego 
atak (cesarza Domicjana) do Kościoła "; Domicjan też wygodnie zamordowany, co 
oznacza , że nie udało się prześladować / oskarżyć Żydów (E. Mary Smallwood, "Żydzi 
pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 383-384) 
109 AD - Aricia, Włochy - Żydzi zostali wydaleni (E Mary Littlewood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: 
od Pompejusza do Dioklecjana", s. 216) 
115 AD - Cyrenajka - Żydzi wygnani przez cesarza Trajana po wielkim buntu żydowskim (Wojna 
o Quietus), który rozpoczął się w Cyrenajce; 40 000 do 50 000 Żydów zabitych w całej społeczności żydowskiej
Bunt 115-117; Łącznie zginęło 220 000 pogan (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem 
rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 371, 393) 
115 AD - Palestyna - Żydzi Wygnani częściowo za bunt przeciwko Rzymowi pod panowaniem cesarza 
Trajana (E. Mary Smallwood "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 
393) 
115 AD - Egipt - Żydzi wyrzuceni po nieudanej rewolcie przeciwko Rzymowi (Euzebiusz, (E. Mary 
Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana ", s. 399) 
115 AD - Aleksandria, Egipt - Żydzi wygnani / zabici pod panowaniem Trajana za bunt 
przeciwko Rzymowi, znany w żydowskiej tradycji jako" Wojna o Quietus "(E. Mary Smallwood," 
Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusz do Dioklecjana ", s. 389-427)
115 AD - Afryka Północna - Żydzi Wygnani do buntu przeciwko Rzymowi pod panowaniem cesarza Trajana (E. 
Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 389, 393) 
116 AD - Oxyrhynchus, Egipt - Żydzi prefekt Apollonios i rzymski generał Q. 
Marcius Turbo po powstaniu w buncie / zabijaniu gojowskich farmerów; nawet ponad sto lat później to 
miasto obchodziło rocznicę zwycięstwa nad Żydami jako święta (E. Mary 
Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 402) 
116 AD - Cypr (grecki wyspa) - Żydzi wygnani do buntu przeciwko Rzymowi pod panowaniem cesarza 
Trajana; zmasakrowano dziesiątki tysięcy Żydów; Żydzi wciąż wyrzucani przez ponad półtora wieku
później (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 
389, 393, 404, 412-415) 
116 AD - Mezopotamia - Żydzi wygnani do buntu przeciwko Rzymowi (E. Mary Smallwood, 
" Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana ", s. 393) 
116 AD - Seleuceia - Żydzi Wyrzuceni z powodu buntu (Orosius, Euzebiusz, E. Mary Smallwood, 
" Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana ", s 418) 
116 AD - Media - Żydzi Wygnani po powstaniu (Orosius, Euzebiusz, E. Mary 
Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", s. 418) 
132 AD - Syria - Żydzi wygnani przez cesarza Hadrian ("The Bar-Kokhba Revolt", żydowska 
wirtualna biblioteka)

 

132-135 ne - Palestyna - Żydzi wydaleni / zmasakrowani (setki tysięcy) pod panowaniem cesarza 
Hadriana po powstaniu Bar Cochba (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od 
Pompejusza do Dioklecjana", s. 439-466) 
139 AD - Rzym, Włochy - Żydzi wygnani przez cesarza Antonina Piusa za korupcję moralności i 
oszustwa pieniężnego (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do 
Dioklecjana", s. 205) 
155-156 AD - Judea (zmieniona nazwa "Aelia Capitolina" pod dowództwem cesarza Hadriana) - Żydzi wydaleni 
(ostatecznie unieważnieni) przez cesarza Antonina Piusa po nieudanym buntu w sprawie 
obrzezania (Żydzi są ostatecznie zwolnieni z zakazu obejmującego całe imperium) (E. Mary 
Smallwood, "Żydzi w czasach rzymskich") Reguła: Od Pompejusza do Dioklecjana ", s. 467-469)
175 AD - Syria - Żydzi wydaleni / masakrowani przez cesarza Marka Aureliusza za wspieranie 
rewolty rzymskiego uzurpatora o imieniu Avidius Cassius, który był legatem Syrii (E. Mary 
Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", str. 482-483) 
194 AD - Judea - Żydzi Wydaleni / uwięzieni przez cesarza Septimiusa Severusa za wspieranie 
utraty strony (Pescenyus Niger) w rzymskiej wojnie domowej (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem 
rzymskim: od Pompejusza do Dioklecjana", str. 487-490) 
250 AD - Kartagina, Afryka Północna - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: 
przyczyny i skutki", 1978) 
251-252 AD - Gaul - Żydzi deportują się po wyborze chrztu lub Śmierć
przez królów Merowingów (Solomon Katz, "Żydzi w wizgotyckich i frankońskich królestwach 
Hiszpanii i Galii", s. 22) 
255 AD - Kapadocja - Żydzi wydaleni / 12.000 Żydów masakrowanych przez perskiego króla Shapura za 
spisek z Rzymem przeciwko Persji (E. Mary Smallwood, "Żydzi pod panowaniem rzymskim: 
od Pompejusza do Dioklecjana", s. 509) 
325 ne - Jerozolima - Żydzi wyrzuceni (PE Grosser / EG Halperin, 1978) 
400-410 AD - Tella, Cesarstwo Bizantyjskie - Żydzi wymordowani po Żydowska próba 
zdradzenia miasta Persom została odkryta podczas wojny rzymsko-peryzyjskiej; Żydzi wykopali 
tunel zaczynający się w synagodze pod murami miejskimi, z których Persowie włamywali się
miasto Tella, w pobliżu Edessy (James Parkes, "Konflikt kościoła i synagogi", s. 
257-258) 
415 AD - Aleksandria, Egipt - Żydzi wygnani przez Świętego Cyryla z Aleksandrii (Sokrates 
Scholasticus, Jan z Nikiu) 
418 AD - Minorka, Hiszpania - Żydzi Wygnani lub poproszeni o nawrócenie (Scott Bradbury, "Severus z 
Minorki: List o nawróceniu Żydów", 1996, s. 154) 
468 AD - Babilon / Judea - Żydzi wypędzeni 
470 AD - Babilon / Judea - Żydzi wydaleni (ponownie) 
527-565 AD - Imperium Bizantyjskie - Żydzi wydaleni / zmasakrowani przez tysiące po 
zbuntowaniu się Samarytanckich Żydów i próbie założenia własnego państwa i króla; wszystkie synagogi i 
domy żydowskie są spalone na ziemi przez bizantyjskiego Empirę Justyniana I (James Parkes,
"Konflikt Kościoła i synagogi", str. 258-259) 
567-578 AD - Ceasarea, Cesarstwo Bizantyjskie - Żydzi masakrują chrześcijan i niszczą 
kościoły; Bizantyjski Empir Justin II odrzuca bunt i wypędza żydowskich przywódców 
powstania (James Parkes, "Konflikt Kościoła i synagogi", s. 259) 
554 AD - Klemens, Francja - Żydzi wydaleni (Bruce R. Booker, " Kłamstwo: Odsłanianie satanistycznego 
spisku za antysemityzmem ", rozdz. 4) 
558 (lub 561) AD - Uzzes, Galii - Żydzi wypędzeni przez świętego Ferreola (Ferreolus) po odmowie 
chrztu; wybór chrztu lub wyrzucenia nastąpił dopiero po tym, jak Żydzi spiskowali z 
Saracenami, aby obalić króla Childeberta (Solomon Katz, "Żydzi w wizgotyku i
Franków Królestw Hiszpanii i Galii, str. 24) 
576 (lub 582) AD - Clermont, Gaul - Żydzi wydaleni lub zmuszeni do chrztu przez Króla Chilperica 
(Solomon Katz, "Żydzi w Visigothic i Franków Królestwach Hiszpanii i Galii", s. 
24, 84) 
590 AD - Antiochia, Syria - Żydzi wydaleni przez Bizantyjczyków za obrażający wizerunek Maryi (Salo 
Baron, "Społeczna i religijna historia Żydów, Tom 2: starożytne czasy do początków 
chrześcijańskiej ery: pierwsze pięć wieków", 1952) 
602-610 AD - Mezopotamia - Żydzi częściowo wydaleni za spiskowanie na wielką masakrę 
chrześcijan i niszczenie kościołów; spisek został zdradzony; Chrześcijanie padli na Żydów
zamiast tego zabił wielu (James Parkes, "Konflikt Kościoła i synagogi", s. 
259) 
610 AD - Cypr (grecka wyspa) - Żydzi zostali wydaleni 
614 AD - Palestyna - Żydzi zostali wydaleni przez Persów / zmasakrowani przez Rzymian jako najeźdźcy Persów 
i schwytajcie Galileę; Żydzi dołączyli do armii atakujących Persów przeciwko Rzymowi; Żydzi kupują 
od Persów 90 000 chrześcijańskich jeńców za przyjemność okrutnego ich 
zabijania; Żydzi zostali następnie wypędzeni, ponieważ nalegali na założenie 
własnego niepodległego państwa pod ochroną Persji, a Persowie na to nie 
zezwolili (James Parkes, "Konflikt Kościoła i synagogi", str. 260, pierwotnie 
przez Michaela Syryjczyka)
616 AD - Visigothic Spain - Żydzi wydaleni / masowo nawróceni przez króla Sisebuta z inicjatywy 
cesarza bizantyńskiego Herakliusza; Żydzi nazywają to "pierwszym złem"; niektórzy Żydzi deportowani 
w 613 do Galii również (Bernard S. Bachrach, "Wczesna średniowieczna polityka żydowska w 
Europie Zachodniej ", s. 7-8, C. Roth, "Historia Marranosa", s. 7; (Solomon Katz "Żydzi w 
wizgotyckich i frankońskich królestwach Hiszpanii i Galii", s. 25)) 
622 AD - Medina - Żydzi wydaleni / zabici; nadzorowany przez Mahometa ( http: //www.jewish 
virtuallibrary.org/the-treatment-of-jews-in-arab-islamic-countries ) 
627 AD - Medina - Żydzi wyrzuceni / zabici (ponownie); nadzorowany przez Mohammeda 
http: //www.jewish virtuallibrary.org/the-treatment-of-jews-in-arab-islamic-countries ) 
629 AD - Jerozolima - Żydzi Wydaleni częściowo przez cesarza bizantyjskiego Herakliusza I po odbiorze 
Jerozolimy; po zbliżeniu się Żydzi przekupili go, aby zagwarantować mu bezpieczeństwo, ale po wejściu 
do miasta i zobaczeniu liczby chrześcijan zabitych przez Żydów, wycofał swoją 
obietnicę, dokonał wielu z nich i wydalił pozostałych Żydów (James Parkes, " 
Konflikt Kościoła i synagogi ", s. 261) 
629 AD - Austrasia / Francia - Żydzi wydaleni / masowo nawróceni przez króla Dagobert I na polecenie 
kościoła; chrztem lub wydaleniem był wybór (Bernard S. Bachrach, "Wczesne średniowiecze"
Polityka żydowska w Europie Zachodniej ", s. 60-64; (Solomon Katz, "Żydzi w visigotyckich i 
frankońskich królestwach Hiszpanii i Galii", s. 25, 84) 
629 ne - Lombardia, Włochy - Żydzi wydaleni / masowo nawróceni przez króla Dagobert I (C. Roth, " 
Historia Marranos ", s. 3) 
640 AD - Arabia - Żydzi 
zostali wydaleni 642 AD - Wizygotmowe Imperium - Żydzi wygnani za pomoc wpływowych gotów zbuntowanych 
(Bernard S. Bachrach," Wczesnośredniowieczna polityka żydowska w Europie Zachodniej ", s. 14) 
650 AD - Rzym, Włochy - cesarz Domicjan morduje wszystkich rzekomych "potomków Dawida" 
(Bernard S. Bachrach, "Wczesna średniowieczna polityka żydowska w Europie Zachodniej", s. 63) 
653 AD - Toledo, Hiszpania - Żydzi wydaleni przez króla Reccesuintha za "Zanieczyszczając glebę Hiszpanii"
po ósmej Radzie Toledo (Bernard S. Bachrach, "Wczesna średniowieczna polityka żydowska w 
Europie Zachodniej", s. 15) 
672 AD - Hiszpania - Żydzi Wydalony przez króla Wambę po tym, jak Żydzi rozpoczęli rewoltę we Septimanii 
(Bernard S. Bachrach, "Wczesne średniowiecze Polityka żydowska w Europie Zachodniej ", s. 18) 
673 AD - Narbonne, Francja - Żydzi Wygnani na bocznicę u Żydów z Septimanii w buncie 
(Bernard S. Bachrach," Wczesna średniowieczna polityka żydowska w Europie Zachodniej ", s. 18) 
682 AD - Visigothic Empire - Żydzi wypędzeni po XII Radzie Toledo przez króla / hrabiego 
Erwiga (Bernard S. Bachrach, "Wczesna średniowieczna polityka żydowska w Europie Zachodniej", s. 19) 
692 AD - Lombardia, Włochy - Żydzi zostali wyrzuceni / zmuszeni do przejścia na Chrześcijaństwo według Longobardów
(Solomon Katz, "Żydzi w wizgotyckich i frankońskich królestwach Hiszpanii i Galii", s. 
26) 
693 AD - imperium Wizygotów - Żydzi wyrzuceni / sprowadzeni do niewoli po szesnastym soborze w 
Toledo przez króla Egicę po spiskowaniu w celu "dostarczenia Hiszpanii Bardziej tolerancyjni Maurowie "(Solomon 
Katz," Żydzi w visigotyckich i frankońskich królestwach Hiszpanii i Galii ", s. 21) 
723 ne - Cesarstwo Bizantyjskie - Żydzi wyrzuceni / masa nawrócona pod lwem Leona Isaura (C. 
Roth," A Historia Marranosa ", s. 3) 
820 AD - Lyon, Francja - Żydzi wydaleni / zabici przez świętego Agobarda za posiadanie / sprzedaż chrześcijańskich 
niewolników (Bernard S. Bachrach," Wczesna średniowieczna polityka żydowska w Europie Zachodniej ", s. 98- 102)
855 ne - Włochy - Żydzi wygnani przez Świętego Cesarza Rzymskiego Ludwiga II 
https://www.jewishencyclopedia.com/articles/12816-rome ) 
875 LUB 845 AD - Kanton, Chiny - Żydzi wydaleni / zabici 
876 AD - Sens - Żydzi zostali wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, 1978) 
931 AD - Bari, Włochy - Żydzi wydaleni / zabici (Bruce R. Booker, "Kłamstwo: demaskowanie szatańskiej 
działki za antysemityzmem", rozdz. 4) 
985 AD - Sparta, Grecja - Żydzi wydaleni 
https://www.jewishhistory.org.il/history.php?search=expelled&dosearch.x=12&dosearch.y=
6 & dosearch = Search) 

 

 

 

976 AD - Imola, Włochy - Żydzi Wygnani po ataku Rawenny (C Roth, "Historia 
Żydów Włoch", s. 72)
1012 AD ń Mainz, Niemcy - Żydzi wypędzeni przez cesarza Henryka II (Rebecca Rist, "Papieże i 
Żydzi, 1095-1291) 
1013 AD - CÛrdoba, Hiszpania - Żydzi Wygnani 
1016 AD - Kairuan, Tunezja - Żydzi wygnani / zmuszeni do nawrócenia (George F. Nafziger / Mark W. 
Walton, "Islam at War: A History", s. 230) 
1026 AD - Limoges i inne francuskie miasta - Żydzi wydaleni przez biskupa Limoges 
("papieże i Żydzi") 
1062 AD - Atero, Włochy - Żydzi Wygnani po wybraniu wypędzenia / nawrócenia (C. Roth, " 
Historia Żydów Włoch", s. 72) 
1066 AD - Granada, Hiszpania - Żydzi wydaleni / zabici przez muzułmanów 
http: //www.jewishvirtuallibrary .org / the-treatment-of-jews-in-arab-islamskich-krajach )
1066 AD - Mentz, Niemcy - Żydzi wygnani / zabici / zmuszeni do konwersji (E. Gibbon, " 
Upadek i upadek cesarstwa rzymskiego", t. II, s.1008) 
1066 AD - Worms, Niemcy - Żydzi wygnani / zabici / Forced to Convert (E. Gibbon, " 
Upadek i upadek Cesarstwa Rzymskiego", t. II, s.1008) 
1066 AD - Spire, Niemcy - Żydzi wygnani / zabici / zmuszeni do konwersji (E. Gibbon, "The 
Upadek i upadek Cesarstwa Rzymskiego ", t. II, s.1008) 
1066 AD - Treves, Niemcy - Żydzi wygnani / zabici / zmuszeni do konwersji (E. Gibbon," 
Upadek i upadek Cesarstwa Rzymskiego ", t. II, p.1008) 
1066 AD - Verdon, Niemcy - Żydzi wygnani / zabici / zmuszeni do konwersji (E. Gibbon, " 
Upadek i upadek Cesarstwa Rzymskiego", t. II, s.1008)
1066 AD - Toledo, Hiszpania - Żydzi wydaleni / zabici przez krzyżowców (C. Roth, "Historia 
Marranosa", s. 13) 
1107 AD - Maroko - Żydzi wygnani / zmuszeni do nawrócenia (C. Roth, "Historia Żydzi 
Włochów ", s. 82) 
1113 AD - Rosja - Żydzi Wygnani przez księcia Władimira Monomacha ( www.rusjournal.org/wpcontent/uploads/2016/02/Monomax_Jews.pdf 
1113 AD - Syrakuzy, Włochy - Żydzi Wygnani po ukrzyżowanie barana w szyderstwie Chrystusa (C. 
Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 83) 
1125 AD - Ghent, Belgia - Żydzi wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo", rozdział 4) 
1125 AD - Flandria, Belgia - Żydzi wydaleni (B. Booker, "The Lie", rozdział 4)
1130-1135 AD - Genua, Włochy - Żydzi wydaleni z powodu żydowskiej działalności kupieckiej (C. Roth, " 
Historia Żydów Włoch", s. 74) 
1144 AD - Hiszpania - Żydzi wygnani po prześladowaniach Almorawide (C. Roth, "Historia 
Żydów Włoch", s. 80) 
1147 AD - Toledo, Hiszpania - Żydzi wydaleni przez muzułmanów 
https://www.jewishencyclopedia.com/articles/14435-toledo ) 
1147 AD - Teby, Bizancjum - Żydzi Wydalony przez Rogera II po jego wyprawie (C. Roth, " 
Historia Żydów we Włoszech", s. 82) 
1147 AD - Bawaria, Niemcy - Żydzi Wygnani po pogromach (James F. Harris, "The People 
Speak: Anti- Semityzm i emancypacja w XIX-wiecznej Bawarii ", s. 13)
1156 AD - Bari, Włochy - Żydzi Wyrzuceni po jego całkowitym worku przez Williama Bada z Sycylii (C. Roth, 
"Historia Żydów Włoch", s. 80) 
1156 AD - Lanciano, Abruzja, Włochy - Żydzi wydaleni przez przywódcę udanej rewolty 
(C. Roth, "The History of the Jews of Italy", str. 81) 
1171 AD - Bolonia, Włochy (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 126 ) 
1180 AD - Francja - Żydzi wydaleni przez króla Filipa II (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI w. Niemcy", s. 33) 
1182 AD - małe miasta we Francji - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w Niemczech w XVI wieku", s. 33) 
1182 AD - Niemcy - Żyd wydalony
1189-1190 AD - Burry St. Edmunds, Anglia - Żydzi Wypędzeni przez Williama Scararat za 
mord rytualny (C. Roth, "Historia Marranosa", s. 16) 
1205 AD - Wioski w Hiszpanii - Żydzi wyrzuceni przez Muzułmanie (R. Rist, "Papieże i Żydzi") 
1206 AD - Halle, Niemcy - Żydzi wydaleni / zabici (B. Booker, "Kłamstwo", rozdział 4) 
1212 AD - Toledo, Hiszpania - Żydzi wydaleni / zabici (PE Grosser / EG Halperin, " 
prześladowanie Żydów ") 
1223 AD - Normandia, Francja - Żydzi Wygnani przez króla Ludwika VIII (R. Rist, "Papieże i Żydzi") 
1225 rne - Mediolan, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "The Historia Żydów we Włoszech ", s. 77) 
1225 AD - Cremona, Włochy (B. Booker," The Lie ", rozdział 4) 
1225 AD - Pavia, Włochy (B. Booker," The Lie ", rozdz. 4)
1225 ne - High Wycombe, Anglia - Żydzi wydaleni (R. Mundill, "Rozwiązanie żydowskie Anglii") 
1231 AD - Leicester, Anglia - Żydzi wypędzeni przez Simona de Montfort (Robin R. Mundill, 
"Angielskie rozwiązanie żydowskie: eksperyment i wydalenie, 1262 -1290, s. 13) 
1234 ne - Warwick, Anglia - Żydzi zostali wydaleni (R. Mundill, "rozwiązanie żydowskie Anglii") 
1236 AD - Southhampton, Anglia - Żydzi zostali wydaleni (R. Rist, "Papieże i Żydzi, 1095-1291" ) 
1237 AD - Northamptonshire, England - Jews Expelled 
https://www.jewishvirtuallibrary.org/northampton ) 
1240 AD - Bretania, Francja - Żydzi Wydalony przez księcia Jeana le Roux (R. Rist, "Papieże i Żydzi, 
1095-1291 ")
1240 AD - Austria - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: przyczyny i 
skutki") 
1242 AD - Berkhamstead, Anglia - Żydzi wydaleni (R. Rist, "Papieże i Żydzi, 1095-1291") 
1244 AD - Newbury, Anglia - Żydzi wydaleni (R. Mundill, "Rozwiązanie żydowskie w Anglii") 
1244 AD - Speenhamland, Anglia - Żydzi zostali wydaleni (R. Mundill, "Rozwiązanie żydowskie w Anglii") 
1247 AD - Trani, Włochy - Żydzi zostali wyrzuceni / zmuszeni do konwersji (C. Roth, "The History of the Jews 
of Italy", s. 101) 
1247 AD - S. Anna, Włochy - Żydzi wygnani / zmuszeni do konwersji (C. Roth, "Historia 
Żydów Włoch", s. 101) 
1247 ne - Neapol, Włochy - Żydzi wygnani / zmuszeni do konwersji (C. Roth, "Historia Żydów 
we Włoszech", s. 101)
1253 AD - Vienne, Francja - Żydzi wydaleni przez Arcybiskupa (R. Rist, "Papieże i Żydzi, 
1095-1291") 
1254 AD - Francja - Żydzi wypędzeni przez Ludwika IX (R. Rist, "Papieże i Żydzi, 1095-1291 ') 
1261 AD - Derby, Anglia - Żydzi wydaleni (R. Mundill, "Rozwiązanie żydowskie w Anglii") 
1261 AD - Brabant, Holandia - Żydzi Wydalony przez księcia Henryka II w jego testamencie 
https://www.jewishvirtuallibrary.org/belgium -wirtualna-żydowska-historia-wycieczka ) 
1263 AD - Derby, Anglia - Żydzi wydaleni (R. Rist, "Popes and Jews, 1095-1291") 
1266 AD - Romsey, England - Jews Expelled (R. Mundill, "England's Jewish Rozwiązanie ") 
1267 AD - Wrocław, Polska - Żydzi Wygnani do podzielonego kwartału
1274 AD - Winchelsea, Anglia - Żydzi wydaleni (R. Mundill, "Rozwiązanie żydowskie Anglii") 
1275 AD - Cambridge, Anglia - Żydzi Wypędzeni przez Królową Matkę, Eleanor z Prowansji 
(J. Hillaby, "Słownik Palgrave średniowiecznego Anglo Historia żydowska ") 
1275 AD - Gloucester, Anglia - Żydzi Wygnani przez Królową Matkę, Eleonora z Prowansji 
(J. Hillaby," Palgraveski słownik średniowiecznej historii anglo-żydowskiej ") 
1275 AD - Marlborough, Anglia - Żydzi wydaleni przez królową Matka, Eleonora z 
Prowansji (J. Hillaby, "Palgraveski słownik średniowiecznej historii anglo-żydowskiej") 
1275 AD - Worcester, Anglia - Żydzi Wypędzeni przez matkę królową, Eleonora z Prowansji 
(J. Hillaby, "Słownik średniowieczny Palgrave'a" Historia anglo-żydowska ")
1275 AD - Andover, England - Żydzi wydaleni (R. Mundill, "England Jewish Solution") 
1276 AD - Górna Bawaria, Niemcy - Żydzi wydaleni 
https://www.jewishvirtuallibrary.org/bavaria-mermany ) 

 

1279? AD - Sycylia, Włochy - Żydzi Wyrzuceni po Abrahamie Abulafii ogłasza się 
"Mesjaszem" (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 151) 
1278 AD - Cremona, Włochy - Żydzi Wyrzuceni po złożeniu petycji przez Biancę Sforza przez obywateli (C. 
Roth, "The History of the Jews of Italy", s. 126) 
1278 AD - Małe miasta w Anglii - Żydzi wydaleni za monety-Clipping (Zefira Entin Rokeah, 
"Medieval English Jews and Royal Officials: Entries of Żydowskie zainteresowanie w angielskich 
paczkach z pamiątkami, 1266-1293 ")
1279 AD - Perugia, Włochy - Żydzi wypędzeni przez Podestę (C. Roth, "Historia Żydów 
Włoch", s. 120) 
1283 AD - Windsor, Anglia - Żydzi wydaleni (R. Mundill, "Rozwiązanie żydowskie Anglii" ) 
1287 AD - Bacharach, Niemcy - Żydzi Wygnani po wielkich pogromach za mord rytualny (Bell 
i Burnett, "Żydzi, judaizm i reformacja w XVI w. Niemcy", s. 34) 
1287-1288 AD - Gaskonia, Anglia - Żydzi wydaleni King Edward I (R. Rist, "Papieże i 
Żydzi, 1095-1291) 
1288 AD - Neapol, Włochy - Żydzi wydaleni ( https://www.jewishvirtuallibrary.org/timeline-ofjewish-history-initaly ) 
1288- 1289 AD - Bawaria, Niemcy - Żydzi Wygnani po pogromach (James F. Harris, "The
Ludzie mówią: antysemityzm i emancypacja w XIX-wiecznej Bawarii, str. 13) 
1289 AD - Anjou, Francja - Żydzi Wygnani przez króla Karola Anjou (R. Rist, "Papieże i Żydzi, 
1095-1291") 
1289 AD - Maine, Francja - Żydzi Wygnani przez króla Karola Anjou (R. Rist, "Papieże i Żydzi, 
1095-1291") 
1290 AD - Anglia - Żydzi wydaleni przez króla Edwarda I (Robin R. Mundill, " 
Problem żydowski w Anglii : eksperyment i wygnanie, 1262-1290", s. 1) 
1290 ne - Neapol, Włochy - Żydzi wyrzuceni / przymuszeni nawróceni (C. Roth, "Historia 
Żydów Włoch", s. 118) 
1290-1292 AD - Apulia, Włochy (i inne miasta) - Żydzi usunięci / nawrócenie; rytualne morderstwo 
chrześcijańskiego dziecka (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 100)
1291 AD - Niort, Francja - Żydzi wydaleni (R. Rist, "Papieże i Żydzi, 1095-1291") 
1291 AD - Paryż, Francja - Żydzi Wygnani w celu ochrony przed chrześcijanami, którzy chcą zabić Żydów 
za zabijanie chrześcijan (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: przyczyny i skutki" 
1292 AD - Włochy - Żydzi zostali wyrzuceni / zmuszeni do konwersji (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: 
przyczyny i skutki") 
1293-1294 AD - Berno, Szwajcaria - Żydzi zostali wydaleni za mord rytualny 
https://www.jewishvirtuallibrary.org/berne ) 
1294 ne - Nevers, Francja - Żydzi wydaleni (R. Rist, "papieże i żydzi, 1095-1291) 
1298 AD - Rindfleisch, Niemcy - Żydzi wyrzuceni po buncie występuje po morderstwie rytualnym
oskarżenia (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku 
Niemcy", s. 34) 
1306 AD - Francja - Żydzi wypędzeni przez króla Filipa IV (William C. Jordan, "Francuska 
monarchia i Żydzi: z Philip Augustus do "Ostatnich kapetów", s. 31, Bell i Burnett, 
"Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku", s. 33) 
1310 AD - Prowansja, Francja - prośby o wygnanie Żydów z eklezjastów odrzucone przez króla 
Roberta z powodu żydowskiej łapówki ( https://www.jewishvirtuallibrary.org/provence
1310 AD - Gerace, Włochy - Żydzi wygnani po pogromie (C. Roth, "Historia Żydów 
Włoch", s. 271) 
1319 AD - Breslau , Niemcy - Żydzi wydaleni (www.jewishvirtuallibrary.org/breslau 
1320 AD - Mediolan, Włochy - Żydzi wypędzeni przez Podestę (C. Roth, "Historia Żydów 
Włoch", s. 127, 142) 
1320 AD - Państwa papieskie, Włochy - Żydzi wypędzeni przez królową Sancia, ale wkrótce ponownie przyjęci ze względu 
na przekupstwo (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 142) 
1321 AD - Francja - Żydzi wypędzeni przez króla Karola IV (R. Rist, "Papieże i Żydzi , 1095-1291) 
1321 rne - małe miasteczko we Francji - Żydzi wypędzeni przez króla Filipa V z rytualnego morderstwa 
chrześcijańskiego dziecka (Joshua Johnson, "The Evil Bible") 
1322 AD - małe miasteczka we Francji - Żydzi wydaleni (ponownie) (William C. Jordan, "Francuzi
Monarchia i Żydzi: od Filipa Augusta do Ostatnich Kapetów, str. 32; Bell and Burnett, 
"Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku", s. 33) 
1325 AD - Brindisi, Włochy - Żydzi wydaleni / zmuszeni do chrztu (C. Roth, "Historia 
Żydów Włoch", s. 271) 
1326 AD - Pressburg, Niemcy - Żydzi Wyrzuceni na prośbę rady miasta 
(http. // www.jewishhistory.org.il/history/php 
1327 AD - Iglasias, Italy - Jews Wydalony z powodu błędów medycznych / finansowych (C. Roth, "The 
History of the Jews of Italy", s. 263) 
1328 AD - Savoy, Germany - Jews Wydalony / "eksterminowany" C. Roth, "A History of the 
Marranos", s. 13)
1328 AD - Nawarra, Hiszpania - Żydzi Wygnani / "eksterminowani" (C. Roth, "Historia 
Marranosa", s. 13) 
1329 AD - Neapol, Włochy - Żydzi Wygnani (bez podania przyczyny) (C. Roth, " Historia Żydów 
Włoch ", s. 100) 
1336 AD - Cividale, Włochy - Żydzi Wygnani do rytualnych nadużyć wobec chrześcijańskich przedmiotów / religii 
(C. Roth," Historia Żydów Włoch ", s. 142) 
1336 -1338 AD - Armleder, Niemcy - Żydzi Wygnani po rewolcie, która rozpoczęła się po 
oskarżeniach o mord rytualny (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i reformacja w XVI w. 
Niemcy", s. 34) 
1337 AD - Deggendorf, Niemcy - Żydzi Wydalony po pogromach za mord rytualny (Bell and
Burnett, "Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku", s. 34) 
1338 AD - Pulkau, Niemcy - Żydzi Wygnani po pogromach za mord rytualny (Bell i 
Burnett, "Żydzi, judaizm i reformacja w XVI w. Niemcy", s. 34) 
1347 AD - Messina, Włochy - Żydzi Wygnani / Put na śmierć za mord rytualny (C. Roth, " 
Historia Żydów we Włoszech", s. 247) 
1348 AD - Szwajcaria - Żydzi wyrzuceni 
1348 AD - Małe miasta w Hiszpanii - Żydzi wydaleni (Czarna śmierć) (Irwin W. Sherman, "The 
Power of Plagues, 2006) 
1348 AD - Małe miasta we Francji - Żydzi wydaleni (Czarna śmierć) (Irwin W. Sherman," The 
Power of Plagues, 2006)
1348 AD - Małe miasta w Niemczech - Żydzi wydaleni (Czarna śmierć) (C. Roth, "Historia 
Żydów we Włoszech", s. 118) 
1348 AD - Małe miasta w Austrii - Żydzi wydaleni (Czarna śmierć) ( Irwin W. Sherman, "The 
Power of Plagues, 2006) 
1348 AD - Toskania, Włochy - Żydzi wydaleni (Czarna śmierć) (C. Roth," Historia Żydów 
Włoch ", s. 132) 
1348 AD - Mantua , Włochy - Żydzi wydaleni (Czarna śmierć) (C. Roth, "Historia Żydów 
Włoch", s. 130) 
1348 AD - Parma, Włochy - Żydzi wydaleni (Czarna śmierć) (C. Historia Żydów 
we Włoszech ", s. 131) 
1349 AD - Strasburg, Niemcy - Żydzi zmasakrowani (2000) / Wydaleni na wiek przez
mieszkańców w Walentynki, ponieważ Żydzi manipulowali ceną kukurydzy, a 
Żydzi byli chronieni przed wszelkimi oskarżeniami o ich zbrodnię przez radę miejską (Cecil Roth, 
The Jewish Book of Days) 
1349 AD - Hielbronn, Niemcy - Żydzi zostali wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: 
przyczyny i skutki, 1978) 
1349 AD - Breslau, Niemcy - Żydzi wydaleni ( www.jewishviturallibrary.org/breslau 
1349 AD - Saksonia, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 33) 
1349 AD - Bawaria, Niemcy - Żydzi wygnani po pogromach (James F. Harris, "Ludzie
Mów: antysemityzm i emancypacja w XIX-wiecznej Bawarii ", str. 13) 
1349 AD - Moguncja, Niemcy - Żydzi wydaleni / zabici (Barbara W. Tuchman, "Odległe lustro", 
s. 113) 
1349 AD - Wurzburg, Dolna Frankonia, Niemcy - Żydzi Wygnani po pogromach (James F. 
Harris, " The People Speak ", s. 13) 
1349 AD - Węgry - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin," Antysemityzm: przyczyny i 
skutki, 1978) 
1349 AD - Bazylea, Szwajcaria - Żydzi zostali wydaleni ( http: // www. jewishhistory.org.il/history.php ) 
1352 AD - Bułgaria - Żydzi wygnani do działalności heretyckiej 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Bulgaria#Bulgarian_Empire )
1360 AD - Węgry - Żydzi ponownie wydaleni 
1360 AD - Bolonia, Włochy - Żydzi Wydalony przez kardynała Albornoza (C. Roth, "Historia 
Żydów Włoch", s. 126) 
1360 AD - Breslau, Niemcy - Żydzi Ponownie wypędzeni ( www.jewishvirtuallibrary.org/breslau 
1370 AD - Bruksela, 
Belgia - Żydzi wypędzeni z Hostii Desecration 1375 AD - Palermo, Włochy - Żydzi wydaleni / wymuszeni poza murami miasta (C. Roth. "Historia 
Żydów Włoch", s. 246) 
1380 ne - Słowacja - Żydzi wyrzuceni 
1386-1388 AD - Strasburg, Niemcy - Żydzi Wygnani przez Wacława 
https://www.jewishhistory.org.il/history.php )
1390-1391 AD - Palatynat, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm 
i reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 35) 
1391 AD - Baden, Niemcy - Żydzi wydaleni ( http: // www .jewishvirtuallibrary.org / baden ) 
1391 AD - Sewilla, Hiszpania - Żydzi Wygnani po pogromach zabijanie 4000; władze lokalne 
chciały, aby zostały wyrzucone na długi czas, ale Papież i król zawsze temu zapobiegali 
; gdy umiera Król Jaun I Kastylijski, Królowa Matka, Leonora, wyrzuca ich i niszczy 
ich 23 synagogi (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 137, 247, C. Roth, " 
Historia the Marranos ', s. 14-15))
1391 AD - Aragonia, Hiszpania - Żydzi wygnani po pogromach (C. Roth, "Historia Żydów 
Włoch", s. 248) 
1391 AD - Ecija, Hiszpania - Żydzi wydaleni / eksterminowani (C. Roth, "Historia Marranos ', 
s. 15) 
1391 AD - Carmona, Hiszpania - Żydzi wydaleni / eksterminowani (C. Roth, "Historia 
Marranosa", s. 15) 
1391 AD - Kastylia, Hiszpania - Żydzi wydaleni / eksterminowani (C. Roth, "Historia Marranosa", 
s. 15) 
1391 AD - Aragonia, Hiszpania - Żydzi wydaleni / eksterminowani (C. Roth, "Historia 
Marranosa", s. 15) 
1391 AD - Walencja, Hiszpania - Żydzi Wydalony / eksterminowany (C. Roth, "A History of the 
Marranos", s. 15)
1391 AD - Barcelona, ​​Hiszpania - Żydzi wydaleni / eksterminowani (C. Roth, "Historia 
Marranosa", s. 15) 
1391 AD - Katalonia, Hiszpania - Żydzi wydaleni / eksterminowani (C. Roth, "A History of the 
Marranos ", s. 15) 
1391 AD - Baleary, Hiszpania - Żydzi wydaleni / eksterminowani (C. Roth," A History of the 
Marranos ", s. 15) 
1391 AD - Palma, Hiszpania - Żydzi wydaleni / eksterminowani (C. Roth , "Historia Marranosa", 
s. 15) 
1391 AD - Toledo, Hiszpania - Żydzi pogromowani / masowo nawróceni (R. Maryks, "Zakon Jezuitów jako 
synagoga Żydów", s. 2; C. Roth, " A History of the Marranos ', s. 15) 
1391 AD - Palermo, Włochy - Żydzi Wygnani do szerzenia herezji (C. Roth, "Historia 
Żydów we Włoszech", s. 248)
1392 ne - Monte S. Giuliano, Włochy - Żydzi usunięci / wymuszony chrzest (C. Roth, "Historia 
Żydów Włoch", s. 248) 
1392 AD - Katania, Włochy - Żydzi Wyrzuceni za "zsuwanie się" Marannos (C Roth, "Historia 
Żydów we Włoszech, s. 248) 
1392 AD - Trapani, Włochy - Żydzi Wygnani do" odwrotnego "Marannosa (C. Roth," Historia 
Żydów we Włoszech, s. 248) 
1392 AD - Syrakuzy, Włochy - Żydzi wydaleni za "odwrót" Marannosa (C. Roth, "Historia 
Żydów we Włoszech, s. 248) 
1392 AD - Palermo, Włochy - Żydzi ponownie usunięci (C. Roth," Historia Żydzi Włoch ", s. 
248) 
1392 AD - Berno, Szwajcaria - Żydzi wydaleni ( https://www.jewishvirtuallibrary.org/berne )
1393 AD - Piza, Włochy - Żydzi Wygnani; domy zwolnione za lichwę (C. Roth, "The History of the 
Jews of Italy", s. 132) 
1394 AD - Niemcy - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: przyczyny i 
skutki, 1978) 
1394 AD - Wenecja, Włochy - Żydzi wydaleni ( https://www.jewishvirtuallibrary.org/venice-italyjewish-history-tour ) 
1394 AD - Mestre, Włochy - Żydzi wydaleni z powodu skarg bankowych (C. Roth, "Historia 
Żydów Włoch ", s. 185) 
1394 ne - Francja - Żydzi Wygnani przez króla Karola VI (William C. Jordan," Francuska 
monarchia i Żydzi: od Filipa Augusta do Ostatnich Kapetów ", s. 180;
Burnett, "Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku", str. 33) 
1396 AD - Fermo, Włochy - Żydzi Wygnani, gdy Gibelinowie splądrowali miasto (C. Roth, " 
Historia Żydów Włoch", s. 142) 
1397 AD - Bazylea, Szwajcaria - Żydzi wydaleni (B. Booker, " Kłamstwo: Odsłanianie szatańskiej fabuły 
za antysemityzmem, rozdz. 4) 
1403 ne - Marsala, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech, s. 248) 
1411 AD - Taranto, Włochy - Żydzi wygnani po pogromie (C. Roth, "Historia Żydów 
Włoch", s. 271) 
1413 AD - Polizzi, Włochy - Żydzi zostali wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech, s. 248) 
1414 AD - Goslar, Dolna Saksonia, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi,
Judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku, str. 433) 
1415 AD - Vizini, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch, s. 248) 
1416 AD - Mineo, Włochy - Żydzi wydaleni / osadzeni w więzieniu za" spisek przeciwko królewskiemu 
interesowi "( C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech, s. 248) 
1418-1419 AD - Trewir, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett," Żydzi, judaizm i 
reformacja w Niemczech w XVI wieku ", s. 35 ) 
1419 AD - Padwa, Włochy - Żydzi Wyrzuceni za bycie "pariasami społecznymi" i "prostytutkami" (C. Roth, 
"Historia Żydów we Włoszech", s. 161) 
1420 AD - Lyons, Francja - Żydzi wygnani 
1420 AD - Wiedeń, Austria - Żydzi wydaleni (https://en.wikipedia.org/wiki/vienna ) 
1420 AD - Austria - Żydzi wydaleni przez Albrechta V (Bell and Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 35) 
1421 AD - Regensberg, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 36) 
1422 AD - Wurzgurg, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
Reformacja w XVI wieku Niemcy ", s. 35) 
1422 AD - Bamberg, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett," Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI wieku Niemcy ", s. 35) 
1422 AD - Brandenburgia, Niemcy - Żydzi wyrzuceni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
Reformacja w XVI wieku Niemcy ", str. 35) 
1422 AD - Ansbach, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI w. Niemcy", s. 35) 
1422 AD - Kulmbach, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi , Judaizm i 
reformacja w XVI wieku Niemcy ", s. 35) 
1422 AD - Austria - Żydzi ponownie wydaleni (PE Grosser / EG Halperin," Antysemityzm: 
przyczyny i skutki ") 
1424 AD - Fribourg, Niemcy - Żydzi wydaleni ( PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: 
przyczyny i skutki" 
1424 AD - Zurych, Szwajcaria - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: 
przyczyny i skutki")
1424 AD - Kolonia, Niemcy - Żydzi wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo: wystawianie szatańskiej fabuły 
za antysemityzm", rozdz. 4) 
1426 AD - Girgenti, Włochy - Żydzi Wyrzuceni / nieudani b / c "Koronnej interwencji "(C. Roth, 
" Historia Żydów we Włoszech, s. 248) 
1426 AD - Czechy - Żydzi wygnani przez margrabiego Albrechta V 
https://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx ) 
1426 AD - Morovia - Żydzi wypędzeni przez margrabiego Albrechta V 
https://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx ) 

 

1426 AD - Iglau, Bohemia - Żydzi wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo: wystawianie szatańskiej działki 
za antysemityzmem, rozdz. 4)
1427 AD - Berno, Szwajcaria - Żydzi wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo: wystawianie szatańskiej fabuły 
za antysemityzm, rozdz. 4) 
1427 AD - Lanciano, Włochy - Żydzi Wydalony przez Fra Giovanniego da Capistrano (C. Roth, " 
Historia Żydów Włoch", s. 274) 
1428 AD - Fribourg, Szwajcaria - Żydzi wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo: eksponowanie szatańskiej 
fabuły za antysemityzmem, rozdział 4) 
1429 AD - Moguncja, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 35) 
1429 AD - Jerozolima, Palestyna - Żydzi Wyrzuceni częściowo za zbezczeszczenie / podpalenie kościoła 
(C. Roth, " Historia Żydów Włoch ", s. 275)
1430 AD - Saksonia, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 35) 
1430 AD - Lindau, Niemcy - Żydzi wydaleni / eksterminowani (Bell i Burnett, "Żydzi , Judaizm 
i reformacja w XVI w. Niemcy ", s. 478) 
1430 ne - Palermo, Włochy - Żydzi zostali wyrzuceni do żydowskiego lekarza, który planuje śmierć 
pacjentów chrześcijańskich (C. Roth," Historia Żydów Włoch ", s. 239) 
1430 AD - Piemont, Savoy, Włochy - Żydzi Wygnani poza miasto w getcie (C. Roth, " 
Historia Żydów Włoch", s. 312) 
1431 AD - Pesaro, Włochy - Żydzi Wygnani po pogromach (C. Roth, "The History of the Jews of 
Italy", s. 162)
1432 AD - Savoy, Niemcy - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: 
przyczyny i skutki") 
1435 AD - Speyer, Niemcy - Żydzi zostali wydaleni "Forever" 
https://www.jewishhistory.org.il/ history.php ) 
1436 AD - Zurych, Szwajcaria - Żydzi wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo: eksponowanie szatańskiej fabuły 
za antysemityzmem, rozdział 4) 
1438 AD - Bawaria, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett", Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI w. Niemcy ", s. 35) 
1438 AD - Moguncja, Niemcy - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin," Antysemityzm: 
przyczyny i skutki ") 
1438-1439 AD - Augsburg, Niemcy - Żydzi wydaleni 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Frankfurter_Judengasse ) 
1442 AD - Bamberg, Upper Baveria, Niemcy - Żydzi wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo: wystawianie 
szatańskiej fabuły za antysemityzm, rozdział 4) 
1442 AD - Holandia - Żydzi usunięci 
1442 AD - Państwa papieskie, Włochy - Żydzi wydaleni po licznych pogromach (C. Roth, " 
Historia Żydów we Włoszech", s. 165) 
1442 AD - San Marino, Włochy - Żydzi Wydaleni przez Podesta za zorganizowanie konspiracji 
przeciwko republice (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 122) 
1442 AD - Bawaria, Niemcy - Żydzi wyrzuceni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja") w XVI wieku Niemcy ", s. 35)
1444 AD - Atrecht, Holandia - Żydzi wydaleni 
https://www.jewishencyclopedia.com/articles/11450-netherlands ) 
1444 AD - Austria wewnętrzna - Żydzi częściowo wydaleni za przysięgę przez Fryderyka III (Gerhard 
Benecke, "Maksymilian I: 1459 -1519: Biografia analityczna ", s. 71) 
1444 AD - Giessen, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett," Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI wieku Niemcy ", s. 442) 
1446 AD - Bawaria, Niemcy - Żydzi wypędzeni 
1446 r. - Brandenburgia, Niemcy - Żydzi zostali wydaleni 
https://www.jewishvirtuallibrary.org/brandenburg ) 
1446 AD - Berlin, Niemcy - Żydzi zostali wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo: eksponowanie satanistycznej fabuły
Za antysemityzmem, Ch. 4) 
1449 AD - Toledo, Hiszpania - Żydzi i Marranos masakrowani przez Starych Chrześcijan po 
buntu przeciwko królowi Juanowi II z Trastamara; było to po tym, jak Żydzi Marrano już 
od dziesięcioleci wprowadzili finansowo Starych Chrześcijan Toledo (R. Maryks, "Zakon jezuitów jako 
synagoga Żydów", s. 2-3, C. Roth, "Historia Marranosa", s. 3). 32-33) 
1449 AD - Ciudad Real - Konfuccy Żydzi zostali wydaleni, a ich kwatera zwolniona przez Zakon 
Calatravy po przejęciu zarządzania finansami (C. Roth, "Historia Marranosa", s. 
32-33) 
1449 AD - Lizbona , Portugalia - Żydzi masakrujący / deportowani (C. Roth, "Historia 
Marranosa", s. 54)
1450 rne - Dolna Bawaria, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI w. Niemcy", s. 35) 
1451 AD - Messina, Włochy - Żydzi Wygnani z powodu ekscesów w bankowości, handlu, pośrednictwie , 
moneylending (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech, s. 250) 
1452 AD - Cuneo, Włochy - Żydzi wydaleni przez franciszkanów (C. Roth," Historia Żydów 
we Włoszech ", s. 165 ) 
1452 AD - Lombarty, Włochy - Żydzi wydaleni za lichwę (C. Roth, "Historia 
Żydów Włoch", s. 166) 
1453 AD - Śląsk, Niemcy - 
1453 ne - Vicenza, Włochy - Żydzi wydaleni bez powodzenia 
http : //www.jewishvirtuallibrary.org/vicenza )

 

1453 AD - Padwa, Włochy - Żydzi wydaleni za lichwę (C. Roth, "The History of Jews of 
Italy", s. 166) 
1453 AD - Marsala, Włochy - Żydzi Wygnani po pogromie (C. Roth, "The History of the Żydzi 
Włoch, s. 250) 
1453 ne - Francja - Żydzi wygnani 
1453 r. - Breslau, Niemcy - Żydzi zostali wyrzuceni przez Jana z Capistrano za poświęcenie hostii 
(Bell and Burnett, "Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku", s. 
35) 
1453 AD - Schweidnitz-Jauer, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm 
i reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 35) 
1453 AD - Frankonia, Niemcy - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: 
przyczyny i skutki"
1453 rne - Konstantynopol, Cesarstwo Bizantyjskie - Żydzi częściowo wygnani i zmasakrowani przez 
Greków za umożliwienie inwazji tureckich Turków wjeżdżających do miasta bezpośrednio przez dzielnicę żydowską 
przy pomocy Żydów (SJ Shaw, "Żydzi Imperium Osmańskiego i 
Turcy Republic ', s. 26) 
1453 AD - Liegnitz-Brieg - Żydzi wydaleni (Bell and Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 35) 
1454 AD - Wurzburg, Niemcy - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: 
przyczyny i skutki" 
1454 AD - Piemont, Włochy - Żydzi Wyrzuceni (i wspominani przez Shorty'ego) (C. Roth, "Historia 
Żydów we Włoszech", s. 165)
1454 AD - Genua, Włochy - Żydzi wydaleni za wyłudzenie (C. Roth, "Historia Żydów 
Włoch", s. 136) 
1455 AD - Rzym, Włochy - Żydzi Wygnani po zamieszkach, ponieważ Żydzi próbowali przekupić papieża (C . 
Roth, 'Historia Żydów Włoszech', str 166). 
1456 AD - Polizzi, Włochy - Żydzi usuwany po Easter rozruchów (C Roth, „Historia Żydów 
Włochy, str 250). 
1456 AD - Taormina, Włochy - Żydzi wydaleni przez Dominikanów po dorocznych targach (C. Roth, " 
Historia Żydów Włoch, s. 250) 
1456 AD - Marsala, Włochy - Żydzi Wygnani w dzień św. Szczepana po zamieszkach (C. Roth, " 
Historia Żydów we Włoszech, s. 250) 
1456 AD - Bawaria, Niemcy - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin," Antysemityzm:
Przyczyny i skutki 
1457 AD - Hildesheim, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI w. Niemcy", s. 35, 433) 
1458 AD - Erfurt, Niemcy - Żydzi wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo: Odsłanianie satanistycznego spisku 
za antysemityzmem, rozdz. 4) 
1458 AD - Kalabria, Włochy - Żydzi Wygnani po powstaniu baronów i chłopów (C. Roth, 
" Historia Żydów we Włoszech ", s. 277) 
1460 AD - Getynga, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI w. Niemcy", s. 433) 
1460 AD - Moguncja, Niemcy - Żydzi wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo: eksponowanie szatańskiej fabuły 
za antysemityzmem, rozdz. 4)
1460 ne - Czechy - Żydzi wygnani po tym, jak John Capistrano głosi im (C. Roth, 
"Historia Żydów Włoch", s. 166) 
1460 AD - Faenza, Włochy - Żydzi częściowo wydalony przez Fra Bernardino da Feltre (C. Roth, " 
Historia Żydów Włoch", s. 202) 
1461 AD - Julich, Niemcy - Żydzi wyrzuceni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI w. Niemcy", s. 35) 
1461 AD - Berg, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell and Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 35) 
1462 AD - Włochy - Żydzi wydaleni ( https://www.jewishvirtuallibrary.org/timeline- of-jewishhistory-in-italy )
1462 AD - Moguncja, Niemcy - Żydzi ponownie wydaleni (Barbara W. Tuchman, "Odległy zwierciadło", 
s. 113) 
1463 AD - Kalabria, Włochy - Żydzi Ponownie wydalony (C. Roth, "Historia Żydów Włoch" , s. 
277) 
1463 AD - Bari, Włochy - Żydzi Wyrzuceni / ponownie przyjęci przez Alfonsa I (C. Roth, "The History of the 
Jews of Italy", s. 277) 
1463 AD - Acri, Włochy - Żydzi wydaleni ( C. Roth, "The History of the Jews of Italy", s. 277) 
1463 AD - Lecce, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 277) 
1465 AD - Fes , Maroko - Żydzi wydaleni ( https://www.jewishvirtuallibrary.org/thetreatment-of-jews-in-arab-islamic-countries )
1466 AD - Arnstadt, Niemcy - Żydzi wydaleni / zabici (B. Booker, "Kłamstwo: eksponowanie 
szatańskiej fabuły za antysemityzmem, rozdział 4) 
1466 AD - Sycylia, Włochy - Żydzi wydaleni przez królową Izabelę I 
http: // /www.jewishhistory.org.il/history.php ) 
1468 AD - Gaeta, Neapol - Żydzi Wygnani przez mieszkańców miast, ale odrzuceni przez króla Ferranta I 
https://www.jewishvirtuallibrary.org/gaeta ) 
1468 AD - Egipt - Żydzi zostali wydaleni przez Sultan Qa'it Bay 
https://www.jewishhistory.org.il/history.php ) 
1469 AD - Sycylia, Włochy - Żydzi Wygnani ponownie, gdy jealosy z 400 bogato ubranych Żydów maszerują 
w paradzie (C. Roth, " Historia Żydów we Włoszech ", s. 253)
1470 AD - Baden, Niemcy - Żydzi wydaleni / zabici za mord rytualny (B. Booker, "Kłamstwo: 
eksponowanie szatańskiej fabuły za antysemityzmem, rozdział 4) 
1470 AD - Florencja, Włochy - Żydzi wydaleni (E. Michael Jones , "Barren Metal: Historia 
kapitalizmu jako konfliktu między pracą a lichwą", s. 196) 
1472 AD - Schaffhausen, Szwajcaria - Żydzi wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo: wystawianie 
szatańskiej działki za antysemityzmem, Ch. 4) 
1473 AD - Cordoba, Hiszpania - Żydzi i Marranos wydaleni przez Chrześcijańskie Bractwo 
działające pod rządami króla Henryka Impotenta po oskarżeniu go o przekupienie jednego z 
najpotężniejszych generałów, Alonso Fernandeza de Aguilara (C. Roth, "Historia Marranos ', s. 35-36 
)
1473 AD - Jaen, Hiszpania - Żydzi Wygnani po oskarżeniu o zamordowanie konstabla 
Castilla (C. Roth, "Historia Marranosa", s. 36) 
1473 AD - Trapani, Włochy - Żydzi Wygnani po pogromie (C. Roth , "Historia Żydów we 
Włoszech, s. 250) 
1474 AD - Palermo, Włochy - Żydzi wyrzuceni za herezję / bluźnierstwo (C. Roth," The History of the 
Jews of Italy, s. 250) 
1474 AD - Termini, Włochy - Żydzi Wygnani do "lese majeste" i bluźnierstwa (C. Roth, " 
Historia Żydów we Włoszech, s. 250) 
1474 AD - Sciacca, Włochy - Żydzi Wygnani do" lese majeste "i bluźnierstwa (C. Roth, " 
Historia Żydów we Włoszech, s. 250)
1474 AD - Modica, Włochy - Żydzi Wygnani po zamachu na dzielnicę żydowską (C. Roth, " 
Historia Żydów we Włoszech, s. 250) 
1474 AD - Moguncja, Niemcy - Wygnani Żydzi (Barbara W. Tuchman," Distant Mirror ", s. 
113) 
1474 AD - Serovia, Hiszpania - Żydzi wydaleni / Massacred (C. Roth," A History of the Marranos ", 
s. 36) 
1475 AD - Tirol, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell and Burnett , "Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 35) 
1475 AD - Noto, Włochy - Żydzi Wygnani po zamieszkach (C. Roth, "The History of the Jews of Italy, s. 
252) 
1475 AD - Monte S. Giuliano, Włochy - Żydzi wygnani po zamieszkach (C. Roth, "The History of the 
Jews of Italy, s. 252)
1475 AD - Sciassa, Włochy - Żydzi Wygnani po zamieszkach (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech, 
s. 252) 
1475 AD - Palermo, Włochy - Żydzi Wygnani po zamieszkach (C. Roth," The History of the Żydzi 
Włoch, s. 252) 
1475 ne - Naro, Włochy - Żydzi wygnani po zamieszkach (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech, s. 
252) 
1475 AD - Castrogiovanni, Włochy - Żydzi Wygnani po zamieszkach (C Roth, "Historia Żydów 
we Włoszech, s. 252) 
1475 AD - Messina, Włochy - Żydzi Wygnani po zamieszkach (C. Roth," The History of the Jews of 
Italy, s. 252) 
1475 AD - Trent, Włochy - Żydzi wydaleni za rytuał Zabójstwo chrześcijańskiego dziecka "Przez 300 lat" 
(R. Po-Chia Hsia, "Trent 1475: Opowieści o morderstwie rytualnym")
1475 AD - Bamberg, Austria - Żydzi wydaleni za rytuał Morderstwo chrześcijańskiego dziecka 
https://www.jewishvirtuallibrary.org/carinthia ) 

 

 

1476 AD - Berg, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI w. Niemcy ", s. 35) 
1476 AD - Caltagirone, Włochy - Żydzi Wygnani po zamieszkach (C. Roth," Historia Żydów we 
Włoszech, s. 252) 
1476 AD - Agosta, Włochy - Żydzi Wygnani po zamieszkach (C. Roth, "The History of the Jews of Italy, 
s. 252) 
1477 AD - Tubingen, Niemcy - Żydzi wydaleni (B. Booker," Kłamstwo: wystawianie szatana 
za antysemityzm, rozdział 4)
1477 AD - Lorraine, Francja - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 35) 
1478 AD - Wenecja, Włochy - Żydzi wydaleni przez ludność / odrzuceni przez Medici (C. Roth, "Historia 
Żydów Włoch", s. 173) 
1478 AD - Brescia, Włochy - Żydzi zostali wydaleni, ponieważ chrześcijanie uczęszczali na żydowskie wesela 
(C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 173) 
1478 AD - Mantua - Włochy - Żydzi wydaleni za mord rytualny (C. Roth, "The History of the 
Jews of Italy", s. 173) 
1478 AD - Reggio, Włochy - Żydzi wydaleni za mord rytualny (C. Historia Żydów 
we Włoszech ", s. 173)
1478 AD - Pasawa, Bawaria - Żydzi wydaleni / zabici za poświęcenie Hostii (B. Booker, "Kłamstwo: 
wystawianie szatańskiej fabuły za antysemityzm, rozdział 4) 
1478 AD - Bamberg, wyższa Bawaria, Niemcy - Żydzi wydaleni" 
http : //www.jewishencyclopedia.com/articles/2422-bamberg ) 
1478 AD - Styria, Niemcy - Żydzi częściowo wydaleni przez Fryderyka III po licznych pogromach 
dla żydowskich lichwiarzy (Gerhard Benecke, "Maximilian I: 1459-1519: An Analytical 
Biography" , str. 71) 
1479 AD - Strasburg, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 436) 
1479 AD - Mediolan, Włochy - Żydzi wydaleni za mord rytualny ( C. Roth, "Historia Żydów
Włochy ", str. 173) 
1479 AD - Arena, Włochy - Żydzi wydaleni za mord rytualny (C. Roth, "Historia Żydów 
Włoch", s. 173) 
1479 AD - Pawia, Włochy - Żydzi Wygnani po żydowskiej dzielnicy zwalnianej z miasta (C Roth, "The 
History of the Jews of Italy", s. 173) 
1479 AD - Portobuffole, Treviso, Włochy - Żydzi wydaleni za mord rytualny (C. Roth, " 
Historia Żydów we Włoszech", s. 173) 
1479 ne - Helmstadt, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 433) 
1480 AD - Kolonia, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell and Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w Niemczech w XVI wieku ", s. 35)
1480 ne - Brescia, Włochy - Żydzi ponownie usunięci przez władze kościelne (C. Roth, "The History of 
the Jews of Italy", s. 173) 
1483 AD - Andaluzja, Hiszpania - Żydzi Wydalony przez króla Ferdynanda II z Aragonii 
http: //www.jewishhistory.org.il/history.php ) 
1483 AD - Sewilla, Hiszpania - Żydzi Wypędzeni przez króla Ferdynanda II z Aragonii 
https://www.jewishhistory.org.il/history.php ) 
1483 AD - Kordowa , Hiszpania - Żydzi wypędzeni przez króla Ferdynanda II z Aragonii 
https://www.jewishhistory.org.il/history.php ) 
1483 AD - Moguncja, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI wieku Niemcy ", s. 35)
1484 ne - Katzeneln-bogen, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm 
i reformacja w XVI w. Niemcy", s. 35) 
1484 AD - Hesse, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi , Judaizm i 
reformacja w XVI w. Niemcy ", s. 35) 
1484 AD - Warszawa, Polska - Żydzi wydaleni (Bell and Burnett," Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI wieku Niemcy ", s. 35) 
1485 AD - Bamberg, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI w. Niemcy", s. 35) 
1485 AD - Perugia, Włochy - Żydzi zostali wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch ", s. 175)
1485 ne - Werona, Włochy - Żydzi wydaleni za mord rytualny (C. Roth, "Historia Żydów 
Włoch", s. 173) 
1485 AD - Viadana, Włochy - Żydzi wydaleni za mord rytualny (C. Historia Żydów 
we Włoszech ", s. 173) 
1485 AD - Helmstadt, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett," Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI wieku Niemcy ", s. 433) 
1485-1486 AD - Vincenza , Włochy - Wygnani Żydzi (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 
175) 
1486 AD - Gubbio, Włochy - Wygnani Żydzi (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 175) 
1486 AD - Saragossa, Hiszpania - Żydzi Wygnani po aferze Arbues, w której żyli Żydzi
"Wpłynęło" na Marannos, aby działać przeciwko interesom Hiszpanii; król nakazuje nagłe 
wypędzenie Żydów z całego arcybiskupstwa, jako "zapowiedź" "ostatecznego rozwiązania" 
w 1492 r. (Norman Roth, "Średniowieczna cywilizacja żydowska: encyklopedia", s. 35) 
1486 AD - Albarracin, Hiszpania - Żydzi wypędzeni po aferze z Arbues (Norman Roth, 
"Średniowieczna żydowska cywilizacja: encyklopedia", s. 35) 
1486-1487 AD - Syrakuzy, Włochy - Żydzi wygnani po zamieszkach (C. Roth, "Historia Żydów 
we Włoszech" , s. 252) 
1486-1487 AD - Caltagirone, Włochy - Żydzi Wygnani po zamieszkach (C. Roth, "The History of the 
Jews of Italy", s. 252) 
1486-1487 AD - Sciatta, Włochy - Żydzi Wygnani po zamieszkach (C. Roth, "The History of the Jews of
Włochy ", str. 252) 
1486-1487 AD - Malta, Włochy - Żydzi Wygnani po zamieszkach (C. Roth, "The History of the Jews of 
Italy", s. 252) 
1487 AD - Taormina, Włochy - Żydzi Wygnani po ukamienowaniu dzielnicy żydowskiej (C Roth, "The 
History of the Jews of Italy", s. 252) 
1487 AD - Corleone, Włochy - Żydzi Wygnani po zamieszkach (C. Roth, "Historia Żydów we 
Włoszech", s. 252) 
1488 AD - Oettingem, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI w. Niemcy", s. 35) 
1488 AD - Florencja, Włochy - Żydzi Wygnani; natychmiast przypomniał sobie b / c żydowskiej łapówki dla 
Lorenzo de'Medici - (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 175)
1489 ne - Brandenburgia, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 35) 
1489 AD - Forli, Włochy - Żydzi wydaleni za lichwę (C. Roth, "The Historia Żydów we 
Włoszech ", s. 175) 
1489 AD - Prowansja, Francja - Żydzi wydaleni (B. Booker," Kłamstwo: wystawianie szatańskiej działki 
za antysemityzmem, rozdz. 4) 
1490 AD - Castroreale, Włochy - Żydzi wygnani po pogromach (C. Roth, "Historia Żydów 
Włoch", s. 252) 
1490 AD - Santa Lucia, Włochy - Żydzi wygnani po pogromach (C. Roth, "Historia Żydów 
we Włoszech", s. 252) 
1491 AD - Castiglione, Włochy - Żydzi wydaleni w Boże Narodzenie po pogromie (C.
Historia Żydów we Włoszech ", s. 254) 
1491 ne - Rawenna, Włochy - Żydzi wydaleni ( https://www.jewishvirtuallibrary.org/timeline-ofjwish-history-initaly ) 
1491 AD - Thurgau, Szwajcaria - Żydzi wydaleni (B. Booker, "The Lie: Odsłaniając szatański 
spisek za antysemityzmem, rozdz. 4) 
1491 ne - Prowansja, Francja - Żydzi zostali wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 
259) 
1492 AD - Wurttenberg, Niemcy - Żydzi zostali wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI w. Niemcy", s. 35) 
1492 AD - Hiszpania - Żydzi wydaleni przez króla Ferdynanda II Aragonii i królową Izabelę I z 
Kastylii (Philip Broadhead / Chris Cook, " The Routledge Companion to Early Modern Europe,
1493-1763) 
1492 AD - Kolonie Hiszpanii - Żydzi Wypędzeni przez króla Ferdynanda II z Aragonii i królową 
Izabelę I z Kastylii (Philip Broadhead / Chris Cook, "The Routledge Companion to Early 
Modern Europe, 1493-1763) 
1492 AD - Aragon, Hiszpania - Żydzi Ponownie wydalony za mord rytualny (B. Booker, "Kłamstwo: 
wystawianie szatańskiej fabuły za antysemityzmem, rozdz. 4) 
1492 AD - Sardynia, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth," Historia Żydów Włoch ", s. 254, 
268) 
1492 ne - Ciminna, Włochy - Żydzi zostali wyrzuceni przez władcę (C. Roth," Historia 
Żydów Włoch ", s. 259) 
1492 AD - Cammarata, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 
259)
1492 AD - Girgenti, Włochy - Żydzi Wygnani / aresztowani / uwięzieni (C. Roth, "The History of the 
Jews of Italy", s. 259) 
1492 AD - Genua, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydzi Włoch ", s. 189) 
1492 ne - Wenecja, Włochy - Żydzi wydaleni z powodu głoszenia Fra Bernardino (C. Roth," 
Historia Żydów Włoch ", s. 175) 
1492 AD - Castelfranco, Włochy - Żydzi wydaleni z powodu zwiastowania Fra Bernardino (C. Roth, 
"Historia Żydów Włoch", s. 175) 
1492 AD - Bassano, Włochy - Żydzi Wygnani w związku z nauczaniem Fra Bernardino (C. Roth, "The 
Historia Żydów we Włoszech ", s. 175) 
1492 AD - Crema, Włochy - Żydzi zostali wydaleni z powodu zwiastowania Fra Bernardino (C. Roth," The
Historia Żydów we Włoszech ", s. 175) 
1492 ne - Alghero, Włochy - Żydzi wydaleni ( https://www.jewishvirtuallibrary.org/alghero ) 

 

1492 AD - Fano, Włochy - Żydzi Wyrzuceni przez radę gminy / przegrani (C. Roth, " 
Historia Żydów Włochy ", s. 173) 
1492 AD - Castronuovo, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth," Historia Żydów Włoch ", s. 
260) 
1492 AD - Piazza, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth," Historia Żydów we Włoszech ", s. 260) 
1492 AD - S. Marco, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth," Historia Żydów Włoch ", s. 260) 
1492 AD - Castroreale, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 
260)
1492 ne - Caltagirone, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 
260) 
1492 AD - Ragusa, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech" ", s. 260) 
1492 AD - Lentini, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth," Historia Żydów Włoch ", s. 260) 
1492 AD - Camarata, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth," The Historia Żydów we Włoszech ", s. 260) 
1492 AD - Sciatta, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth," Historia Żydów Włoch ", s. 260) 
1492 AD - Syrakuzy, Włochy - Żydzi wydaleni ( C. Roth, "The History of the Jews of Italy", s. 260) 
1492 AD - Taranto, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 260)
1492 AD - Cagliari, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 268) 
1492 AD - Księstwo Meklemburskie, Niemcy - Żydzi wyrzuceni (Bell i Burnett, "Żydzi, 
judaizm i Reformacja w XVI wieku Niemcy ", s. 428) 
1492 AD - Campo St. Pietro, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth," Historia Żydów Włoch ", 
s. 175) 
1492 AD - Pietro, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech, s. 176) 
1492 AD - Rzym, Włochy - Żydzi zostaną wydaleni; przekupił papieża Borgia, Aleksandra VI, by został 
(C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 179) 
1492-1493 AD - Sycylia, Włochy - Żydzi wydaleni za mord rytualny (C. Roth, "Historia z 
Żydów z Włoch”, str. 178, 261)
1493 AD - Magdeburg, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI w. Niemcy", s. 433) 
1493 AD - Arcybiskupstwo Meklemburska, Niemcy - Żydzi zostali wyrzuceni za Hosta Desecration 
Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i reformacja w Niemczech w XVI wieku", str. 
33; Żydzi wyrzuceni (Bell and Burnett, "Żydzi, judaizm i reformacja w XVI 
wieku Niemcy", s. 35) 
1493 AD - Pomorze, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI wieku Niemcy ", s. 35, 433) 
1493 AD - Halberstadt, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell and Burnett," Żydzi, judaizm i 
reformacja w Niemczech w XVI w. ", S. 35)
1494 rne - Naumberg, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI w. Niemcy", s. 35) 
1494 AD - Brescia, Włochy - Żydzi Wydalona b / c propagandy przez Fra Bernardino ( C. Roth, " 
Historia Żydów we Włoszech", s. 176) 
1494 ne - Neapol, Włochy - Żydzi wygnani po francuskiej inwazji (C. Roth, "Historia 
Żydów we Włoszech", s. 280) 
1494 AD - Lecce, Włochy - Żydzi wygnani po francuskiej inwazji (C. Roth, "Historia 
Żydów Włoch", s. 280) 
1494 AD - Acquaviva, Włochy - Żydzi Wygnani po francuskiej inwazji (C. Roth, "Historia od 
Żydów z Włoch”, str. 280)
1494 AD - Catanzaro, Włochy - Żydzi Wygnani po francuskiej inwazji (C. Roth, "Historia 
Żydów Włoch", s. 280) 
1494 AD - Bitonto, Włochy - Żydzi Wygnani po francuskiej inwazji (C. Historia 
Żydów we Włoszech ", s. 280) 
1494 AD - Cozenza, Włochy - Żydzi Wygnani po francuskiej inwazji (C. Roth," Historia 
Żydów Włoch ", s. 280) 
1495 AD - Neapol, Włochy - Wygnani z Maranno Żydzi (C. Roth, "The History of the Jews of Italy", 
s. 281) 
1495 AD - Forence, Italy - Jews Wydalony przez Girolamo Savonarola (E. Michael Jones, "Barren 
Metal", s. 197) 
1495 AD - Litwa - Żydzi wygnani przez wielkiego księcia Aleksandra (Bernard D. Weinryb, "A
Historia społeczno-gospodarcza gminy żydowskiej w Polsce od 1100 do 1800 r. 
1495 r. - Kraków, Polska - Żydzi wypędzeni przez króla Aleksandra I z Polski (Bernard D. 
Weinryb, "Historia społeczno-gospodarcza gminy żydowskiej w Polsce od 1100 r. do 
1800) 
1495 ne - Kazimierz, Polska - Żydzi wypędzeni przez króla Aleksandra I z Polski (Bernard D. 
Weinryb, "Historia społeczno-gospodarcza gminy żydowskiej w Polsce od 1100 do 
1800 r.) 
1496 r. - Karyntia, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w Niemczech w XVI w.", S. 35) 
1496 AD - Napels, Włochy - Żydzi Ponownie wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech", str. 
281)
1496 AD - Florencja, Włochy - Żydzi wydaleni wraz z Medici przez Savonarolę (C. Roth, " 
Historia Żydów Włoch", s. 190) 
1496 AD - Portugalia - Żydzi częściowo wydaleni przez króla Manuela I 
http: // /www.jewishhistory.org.il/history/php ) 
1496 AD - Karyntia, Słowenia - Żydzi wygnani przez cesarza Maksymiliana I 
https://www.jewishvirtuallibrary.org/ljubljana ) 
1496 AD - Styria, Austria - Żydzi wygnani przez cesarza Maksymilian I (Bell i Burnett, "Żydzi, 
judaizm i reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 433) 
1497 AD - Graz, Austria - Żydzi Wygnani po raz trzeci przez cesarza Maksymiliana I 
http: //www.jewishhistory .org.il / history / php
1497 AD - Isenberg-Budingen, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm 
i reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 35) 
1497 AD - Portugalia - Żydzi wydaleni oficjalnie (C. Roth, "The Historia Żydów we Włoszech ", s. 
180, C. Roth," Historia Marranosa ", s. 54-73) 
1497 AD - Wenecja, Włochy - Wygnani Żydzi marańscy (C. Roth," Historia Żydzi we Włoszech ", 
s. 187) 
1498 ne - Salzburg, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett," Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI w. Niemcy ", s. 35) 
1498 AD - Wenecja, Włochy - Żydzi zostali wydaleni dla lichwy (C. Roth, "The History of the Jews of Italy", 
s. 130) 
1498 AD - Navarre, Hiszpania - Żydzi wydaleni
https://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-transcipts-and-maps/jewsexpulsion-spain-portugal ) 

 

 

1498 AD - Prowansja, Francja - Żydzi Wygnani przez króla Ludwika XII (C. Roth, "Historia z 
Żydów z Włoch”, str 180). 
latach 1498-1499 AD - Norymberga, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, 'Żydów, judaizmu 
i reformacji w XVI w Niemczech', s 433). 
latach 1498-1499 ne - Werona, Włochy - Żydzi wydaleni za lichwę (C. Roth, "Historia Żydów 
Włoch", s. 130) 
1499 AD - Rodos, Włochy - Żydzi Wygnani (przyjęci do Nicei) (C. Roth, "Historia Żydzi 
we Włoszech ", s. 180) 
1499 AD - Norymberga, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett," Żydzi, judaizm i
Reformacja w XVI wieku Niemcy ", str. 441) 
1501 AD - Prowansja, Francja - Żydzi wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo: demaskowanie satanistycznego spisku 
za antysemityzmem", rozdz. 4) 
1502 AD - Florencja, Włochy - Żydzi zostaną wyrzuceni / ocaleni przez Catherine Sforza (C. Roth, "The 
History of the Jews of Italy", str. 201) 
1504 AD - Pilzno, Czechy - Żydzi wypędzeni z hostii ("Booker", "Kłamstwo: 
wystawianie szatańskiej fabuły za antysemityzmem", Rozdział 4) 
1504 AD - Moskwa, Rosja - Żydzi wydaleni ( https://www.jewishhistory.org.il/history.php ) 
1504 AD - Evora, Portugalia - żydowscy Marranos wydaleni / eksterminowani (C. Roth, "Historia od 
marranów, str. 64)
1504 AD - Piacenza, Włochy - Żydzi Wydalony b / ca bank nie-Żydowski przybył do miasta (C. Roth, " 
Historia Żydów Włoch", s. 182) 
1505 AD - Orange, Francja - Żydzi wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo: eksponowanie satanistycznego spisku 
za antysemityzmem", rozdz. 4) 
1506 AD - Lizbona, Portugalia - żydowscy Marranos Wyrzuceni / ponad 500 (inne źródło mówi 
między 2 a 4 tys.) Zabici przez chłopski motłoch głównie dlatego, że tam to był głód i 
nowy chrześcijański podatnik, który tak się właśnie stał najbogatszym i najbardziej znienawidzonym człowiekiem w 
Lizbonie, został obwiniony za to (prawdopodobnie poprawnie) (Philip Broadhead / Chris Cook, "The Routledge 
Companion to Early Modern Europe, 1453-1763; C. Roth, "A History of the Marranos", s. 64- 
66)
1506 AD - Nola, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 283) 
1507 AD - Nordlingen, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja") w XVI wieku Niemcy ", s. 433) 
1509 AD - Treviso, Włochy - Żydzi wydaleni z powodu skarg bankowych (C. Roth," The History of 
the Jews of Italy, s. 184) 
1509 AD - Verona, Italy - Jews Expelled ze względu na skargi bankowe (C. Roth, "The History of 
the Jews of Italy, s. 184) 
1509 AD - Novi, Włochy - Żydzi wydaleni za mord rytualny (C. Roth," Historia Żydów 
Włoch ", s. 183) 
1509 AD - Padwa, Włochy - Żydzi Wyrzuceni po wyrzuceniu z miasta (C. Roth, "Historia Żydów 
we Włoszech", s. 194)
1510 rne - Braunschweig, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI w. Niemcy", s. 433) 
1510 rne - Brandenberg, Austria - Żydzi wydaleni za Hostię Poświęcenie i kradzież 
własności kościelnej ( Bell and Burnett, "Żydzi, judaizm i reformacja w 
Niemczech w XVI wieku ", s. 433) 
1510 AD - Berlin, Niemcy - Żydzi zostali wygnani z Hostii 
https://www.jewishvirtuallibrary.org/berlin-germany-jewish -historia-tour ) 
1510 AD - Neapol, Włochy - Żydzi Wygnani po raz trzeci przez króla Ferdynanda II Aragonii (C. 
Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 180) 
1510 AD - Prusy - Żydzi wydaleni
1510 AD - Apulia, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 283) 
1510 AD - Kalabria, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech" ", s. 189, 
283) 
1511 AD - Conegliano, Włochy - Żydzi wydaleni (przegrani) 
https://www.jewishvirtuallibrary.org/conegliano ) 
1511 AD - Reggio, Włochy - Żydzi zostali wydaleni (C. Roth," Historia Żydów z Włoch ", s. 283) 
1511 AD - Castrovillari, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth," Historia Żydów Włoch ", s. 
283) 
1511 AD - Lecce, Włochy - Żydzi wydaleni (C Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 283) 
1512 AD - Colmar, Francja - Żydzi wydaleni (https://www.jewishvirtuallibrary.org/bischheim ) 
1512 AD - Regensburg, Niemcy - Żydzi wydaleni (Raphael Straus, "Regensburg i 
Augsburg", s. 13) 
1513 AD - Munzenbourg, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, " Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI wieku Niemcy ", s. 442) 
1514-1515 AD - Strasburg, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett," Żydzi, judaizm 
i reformacja w XVI wieku Niemcy ", s. 436) ) 
1515 AD - Genua, Włochy - Żydzi wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo: wystawianie szatańskiej fabuły 
za antysemityzm", rozdz. 4) 
1515 AD - Ljubljana, Słowenia - Żydzi wydaleni po raz czwarty przez cesarza Maksymiliana I 
https://www.jewishhistory.or.il/history.php
1515 AD - Apulia, Włochy - Żydzi / Marannos wydaleni przez Papieską Inkwizycję (C. Roth, "Historia 
Żydów Włoch", s. 284) 
1515 AD - Kalabria, Włochy - Żydzi / Marannos wydaleni przez papieską inkwizycję (C Roth, " 
Historia Żydów Włoch", s. 284) 
1515 AD - Ragusa, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 284) 
1516 AD - Wenecja, Włochy - Żydzi Wydaleni b / c władcy byli "antysemici" (C. Roth, "Historia 
Żydów Włoch", s. 186) 
1516 AD - Łowicz, Polska - Żydzi wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo" : Odsłanianie satanistycznego spisku 
za antysemityzmem, rozdz. 4) 
1516 AD - Gelnhausen, Niemcy - Żydzi Wyrzuceni / nieudani po całym terytorium
spotkanie książąt, szlachty itp. (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w Niemczech w XVI w.", s. 442) 
1516 AD - Hanau, Niemcy - Żydzi wydaleni / nieudani po wszechstronnym spotkaniu 
między książętami, szlachta itp. (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i reformacja w 
Niemczech w XVI w.", s. 442) 
1516 AD - Lindheim, Niemcy - Żydzi Wygnani / nieudani po spotkaniu obejmującym całe terytorium 
między książętami, szlachtę itd. ( Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i reformacja w 
Niemczech w XVI wieku", s. 442) 
1516 AD - Ruckingen, Niemcy - Żydzi Wygnani / nieudani po całym terytorium 
spotkania książąt, szlachty itp. (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i
Reformacja w XVI wieku Niemcy ", str. 442) 
1518 AD - Conegliano, Włochy - Żydzi wydaleni / nieudani 
https://www.jewishvirtuallibrary.org/conegliano ) 

 


1519 AD - Weutemberg, Niemcy - Żydzi usunięci (B. Booker, "Kłamstwo: wystawianie szatańskiej 
fabuły za Anti -Semitism ", rozdział 4) 
1519 AD - Regensburg, Niemcy - Żydzi wydaleni przez cesarza Maksymiliana I z inicjatywy 
radykalnego reformatora Balthasara Hubmaiera (Bell and Burnett," Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI wieku Niemcy ", s. 433, 441) 
1519 AD - Dangolsheim, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI w. Niemcy", s. 436)
1519-1520 AD - Rothenburg ob der Tauber, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, " 
Żydzi, judaizm i reformacja w XVI w. Niemcy", s. 433) 
1522 AD - Norymberga, Niemcy - Próba żydowskiego wydalenia za wykuwanie monet i 
przemyt dobrych monet z regionu (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w Niemczech w XVI w.", s. 436) 
1523 AD - Medina, Włochy - Żydzi Wygnani po zamieszkach na żydowskich kwaterach (C. Roth, "Historia 
Żydów Włoch", s. 182) 
1523 AD - Bolonia, Włochy - Żydzi wygnani do podpalenia (C. Roth, "Historia Żydów 
Włoch", s. 182) 
1524 AD - Hesse, Niemcy - Próba wypędzenia Żydów; nie udało się przekupić Żydów
Landgraf Wilhelm II (Bell and Burnett, "Żydzi, judaizm i reformacja w XVI 
wieku Niemcy", s. 441-443) 
1524 AD - Kassel, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI wieku Niemcy ", s. 443) 
1524 AD - Marburg an der Lahn, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett," Żydzi, 
judaizm i reformacja w XVI wieku Niemcy ", s. 443) 
1524 AD - Kalabria, Włochy - Żydzi wydaleni w 
1526 r. - Chorwacja - Żydzi wydaleni przez cesarza Ferdynanda I za pomoc najeźdźcom Turków 
https://www.jewishhistory.org ) 
1526 AD - Capua, Włochy - Żydzi wydaleni za lichwy (C. Roth, "Historia Żydów 
z Włoch ", s. 285)
1526 AD - Węgry - Żydzi wydaleni przez cesarza Ferdynanda I dla wspomagania inwazji Turków 
https://www.jewishhistory.org ) 
1527 AD - Florence, Italy - Żydzi Wydalony wraz z rodziny Medici (C. Roth, „The History of 
Żydzi we Włoszech ", s. 190) 
1527 AD - Pawia, Włochy - Żydzi Wygnani b / c z Plagi (C. Roth," Historia Żydów 
Włoch ", s. 180) 
1527 AD - Rzym, Włochy - Żydzi Wydalony / nieudany z powodu przekupstwa na kardynała della Valle 
(C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 191) 
1528 AD - Hagenau, Niemcy - Żydzi wyrzuceni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
Reformacja w Niemczech w XVI wieku, s. 436)
1528 AD - Alentejo, Portugalia - marrano Żydzi Wydalony / wytępić (C Roth, 'A Historia 
marranów' p. 68), 
1528 AD - Santarem, Portugalia - marrano Żydzi Wydalony / wytępić (C Roth, „A Historia 
Marranos 's. 68) 
1528 AD - Gouvea, Portugalia - Żydzi marrano wydaleni / eksterminowani (C. Roth, "Historia 
Marranosa" s. 68) 
1528 AD - Santarem, Portugalia - Żydzi marrano wydaleni / eksterminowani (C. Roth , "Historia 
Marranosa" str. 68) 
1528 AD - Olivenca, Portugalia - Żydzi Marrano wydaleni / eksterminowani (C. Roth, "Historia 
Marranosa" s. 68) 
1528 AD - Azory, Portugalia - Żydzi marrano Wydalony / eksterminowany (C. Roth, "Historia 
Marranosa" s. 68)
1528 AD - Madera, Portugalia - Żydzi Marrano wydaleni / eksterminowani (C. Roth, "Historia 
Marranosa" s. 68) 
1529 AD - Posen, Niemcy - Żydzi Wyrzuceni / deportowani / 30 spaleni na stosach za 
mord rytualny (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku 
Niemcy", s. 436) 
1530 AD - Modena, Włochy - Żydzi wydaleni za mord rytualny (C. Roth, "Historia Żydów 
we Włoszech", s. 183) 
1530 AD - Augsburg, Niemcy - Próba żydowskiego wydalenia Żydów w zmowie z Turkami 
na Węgrzech; odwołany przez lobbing i przekupstwo Josela Rosheima (Bell i Burnett, " 
Żydzi, judaizm i reformacja w XVI w. Niemcy", s. 436)
1530 AD - Strasburg, Niemcy - Żydzi wydaleni za działalność lichwiarsko-lichwiarzy (Bell i 
Burnett, "Żydzi, judaizm i reformacja w XVI w. Niemcy", s. 443) 
1531 AD - Capua, Włochy - Żydzi ponownie wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 
285) 
1533 AD - Śląsk, Niemcy - Żydzi wydaleni za mord rytualny (Bell and Burnett, "Żydzi, 
judaizm i reformacja w XVI w. Niemcy", s. 436) ) 
1533 AD - Konstancja, Niemcy - Żydzi wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo: demaskowanie szatańskiej 
fabuły za antysemityzmem", rozdział 4) 
1533 ne - Neapol, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów z Włoch ", s. 285)
1535 AD - Wurttemberg, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 436) 
1536-1537 AD - Saksonia, Niemcy - Żydzi wydaleni (Paul Johnson, "Historia Żydów, s. 
242, Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku Niemcy", 
s. 436, 443) 
1539 AD - Hesse, Niemcy - Żydzi wyrzuceni (Bell i Burnett, "Żydzi, Judaizm i 
reformacja w Niemczech w XVI wieku, s. 436) 
1539 ne - Neapol, Włochy - Żydzi Ponownie wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 
286) 
1540 AD - Mediolan, Włochy - Żydzi wydaleni przez okupantów hiszpańskich; exhiled do The Levant (C.
Roth, "Historia Żydów Włoch", str. 187) 
1540 ne - Neapol, Włochy - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: przyczyny 
i skutki") 
1540 AD - Praga, Węgry - Żydzi zostali wydaleni w 
1541 r. - Otranto, Włochy - Żydzi zostali wydaleni (C. Roth , "Historia Żydów Włoch", s. 287) 
1541 ne - Neapol, Włochy - Żydzi Ponownie wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 
180, 189, 286) 
1541 AD - Tittingen, Niemcy - Żydzi wydaleni za mord rytualny (Bell i Burnett, "Żydzi, 
judaizm i reformacja w XVI w. Niemcy", s. 436) 
1541-1542 AD - Czechy, Niemcy - Żydzi wydaleni przez cesarza Ferdynanda I za pomocnictwo 
najeżdżanie Turków ( https://www.jewishhistory.org
1542 AD - Praga, Węgry - Żydzi zostali wydaleni w 
1542 r. - Piotrków, Polska - Żydzi zostali wydaleni ( https://www.jewishhistory.org ) 

 

 

1542 AD - Hildesheim, Niemcy - Żydzi zostali wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI Niemczech”, str 433). 
1543 AD - Muehlhausen, Niemcy - Żydzi Wydalony (B. Booker 'The Lie: Odsłanianie Satanic Plot Behind antysemityzmowi') 
1543-1544 AD - Goslar, Niemcy - Żydzi Wydalony (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 434) 
1544 AD - Wurzburg, Niemcy - Żydzi zostali wydaleni za mord rytualny (Bell i Burnett, "Żydzi, 
judaizm i reformacja w XVI-wieczne Niemcy ", s. 436)
1546 AD - Braunschweig, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI w. Niemcy", s. 433, 439-442) 
1547 AD - Ankona, Włochy - Żydzi wydaleni / deportowani po bojkot żydowskich banków 
(C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 182) 
1547 AD - Polska - Żydzi wydaleni / zabici za mord rytualny ( https://www.jewishhistory.org ) 
1547 AD - Treviso, Włochy - Żydzi wydaleni / zabici (B. Booker, "Kłamstwo: demaskowanie szatańskiej fabuły 
za antysemityzmem") 
1549 AD - Goslar, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI-wieczne Niemcy ", s. 434)
1550 AD - Henneberg, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 433) 
1550 AD - Madryt, Hiszpania - Żydzi wydaleni przez króla (C. Roth, "The Historia Żydów we Włoszech ", 
s. 322) 
1550 AD - Genua, Włochy - Żydzi Wyrzucony na b / c nie-żydowski wydział lekarski był" zazdrosny "(C. Roth, 
" Historia Żydów we Włoszech ", str. 183, 309) 
1550 ne - Wenecja, Włochy - Wygnani Żydzi marrannowi (C. Roth, "Historia Żydów Włoch, 
s. 187) 
1551 AD - Bawaria, Niemcy - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin," Anti -Semitism: 
Przyczyny i skutki ") 
1553 AD - Asti, Włochy - Żydzi wydaleni za mord rytualny (C. Roth," Historia Żydów w
Włochy ", str. 183) 
1554 AD - Ankona, Włochy - Żydzi częściowo wydaleni; Palenie Talmudu (R. Maryks, 
"Zakon Jezuitów jako synagoga Żydów", s. 93) 
1555 AD - Pesaro, Włochy - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: przyczyny 
i skutki" ) 
1555 AD - Rzym, Włochy - Żydzi Wydalony przez kardynała Farnese / Papież 
zainterweniował / przegrał (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 183) 
1556 AD - Turyngia, Niemcy - Żydzi zostali wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 430) 
1556 AD - Benevento, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 
299)
1556 AD - Ankona, Włochy - Wygnani Żydzi Marrano (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", 
s. 314) 
1556 AD - Ankona, Włochy - Wszyscy Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch ", s. 
299, 301) 
1556 AD - Rzym, Włochy - Maraninowi Żydzi wydaleni / spaleni na stosie (C. Roth," Historia 
Żydów Włoch ", s. 300) 
1556 AD - Udine, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 309) 
1557 AD - Praga, Węgry - Żydzi wydaleni po raz trzeci przez cesarza Ferdynanda I 
www.yivoencyclopedia.org 
1557 AD - Czechy, Niemcy - Żydzi wydaleni po raz trzeci przez cesarza Ferdynanda I 
www.yivoencyclopedia.org )
1557 AD - Cremona, Włochy - Żydzi Wygnani do druku Talmudu i Zohar (C. Roth, " 
Historia Żydów Włoch", s. 303) 
1558 AD - Recanati, Włochy - Żydzi zostali wydaleni ( http: // www. jewishhistory.org ) 
1558 AD - Urbino, Włochy - Żydzi Marrano wydaleni przez księcia (C. Roth, "Historia 
Żydów Włoch", s. 302) 
1559 AD - Austria - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: przyczyny i 
skutki") 
1559 AD - Czechy, Niemcy - Żydzi Wygnani po raz czwarty przez cesarza Ferdynanda I 
https://www.jewishhistory.org ) 
1559 AD - Civitanova, Włochy - Żydzi Wygnani za próbę nawrócenia franciszkanin do
Judaizm (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 302) 
1559 AD - Pawia, Włochy - Żydzi wygnani po pogromach (C. Roth, "Historia Żydów we 
Włoszech", s. 304) 
1560 AD - Conegliano, Włochy - Żydzi Wydaleni / nieudani 
https://www.jewishvirtuallibrary.org ) 
1560 AD - Piemont, Savoy, Włochy - Żydzi Wypędzeni przez księcia Emanuela Filiberto, "Żelazna 
głowa" / odwołany wkrótce po wstawiennictwie przez przekupstwo Azariah de'Rossi, (C. Roth, "The 
History of the Jews of Italy", s. 312-313) 
1560 AD - Monferrat, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 
313) 
1560 AD - Casale, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 313)
1561 AD - Praga, Węgry - Żydzi ponownie usunięci (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: 
przyczyny i skutki") 
1561-1565 AD - Gorizia, Włochy - Żydzi zostali wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech" , s. 
310) 
1561-1565 AD - Friuli, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 
310) 
1561-1565 AD - Piemont, Sabaudia, Włochy - Żydzi wydaleni ponownie / odwołany ponownie z powodu 
przekupstwa "20.000 florenów" (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 313) 
1562 AD - Acqui, Włochy - Żydzi Wygnani po pogromie (C. Roth, "Historia Żydów z 
Włoch „str 313). 
1566 AD - Madryt, Hiszpania - Żydzi Wydalony / anulowana przez łapówkę (C. Roth,” historia
Żydzi włoscy ", s. 322) 
1565 AD - Praga, Węgry - Żydzi Ponownie wydaleni (Rafael Patai, "Żydzi węgierscy", s. 
175) 
1566 AD - państwa kościelne, Włochy - Żydzi Wygnani z głównego miasta / wydzieleni w getcie (C. Roth, 
"Historia Żydów Włoch", s. 309) 
1566 AD - Alessandria, Włochy - Żydzi Wygnani z murów miejskich / posegregowani w getcie (C. Roth, 
"Historia Żydów we Włoszech", s. 309) 
1567 AD - Conegliano, Włochy - Żydzi wydaleni / nieudani 
https://www.jewishvirtuallibrary.org ) 

 

 

1567 AD - Wurzbburg, Niemcy - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: 
przyczyny i skutki")
1567-1568 AD - Genua, Włochy - Żydzi Ponownie wydaleni z sąsiednich terytoriów (C. Roth, " 
Historia Żydów Włoch", s. 183, 309) 
1568 AD - Bolonia, Włochy - Żydzi Wygnani do druku Talmudu (C. Roth, "Historia 
Żydów Włoch", s. 306) 
1568 AD - Bergheim, Niemcy - Żydzi Wygnani po synagodze zostają splądrowani (Bell i 
Burnett, "Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku Niemcy") , s. 433) 
1569 AD - Benevento, Włochy - Żydzi Wygnani przez papieża Piusa V (C. Roth, "Historia Żydów 
Włoch", s. 307) 
1569 AD - Este, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth "Historia Żydów we Włoszech", s. 307)
1569 AD - Umbria, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 307) 
1569 AD - Kampania, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech" ", s. 
307) 
1569 AD - Camerino, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth," Historia Żydów Włoch ", s. 307) 
1569 AD - Fano, Włochy - Żydzi zostali wydaleni (C. Roth," The Historia Żydów we Włoszech ", s. 307) 
1569 AD - Orvieto, Włochy - Wygnani Żydzi (C. Roth," Historia Żydów Włoch ", s. 307) 
1569 AD - Spoleto, Włochy - Żydzi wydaleni ( C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 307) 
1569 AD - Rawenna, Włochy - Wygnani Żydzi (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 307)
1569 AD - Terracina, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 307) 
1569 AD - Perugia, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech" ", s. 307) 
1569 AD - Viterbo, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth," Historia Żydów Włoch ", s. 307) 
1569 AD - Senigallia, Włochy - Żydzi zostali wydaleni (C. Roth," The Historia Żydów we Włoszech ", s. 307) 
1569 AD - Pesaro, Włochy - Wygnani Żydzi (C. Roth," Historia Żydów Włoch ", s. 307) 
1569 AD - Volterra, Włochy - Żydzi wydaleni ( C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 310) 
1570 AD - Urbino, Włochy - Żydzi Wygnani przez Guidubaldo della Rovere / zmuszeni do getta 
poza murami miasta (C. Roth, "Historia Żydów w Włochy ", s. 309)
1570 AD - Parma, Włochy - Żydzi wydaleni / krótko wezwani z powrotem (C. Roth, "Historia 
Żydów Włoch", s. 309) 
1570 AD - Piacenza, Włochy - Żydzi Wyrzuceni / krótko wezwani z powrotem (C. Roth, "Historia 
Żydów Włoch", s. 309) 
1570 AD - Florencja, Włochy - Żydzi z rodziny bankowej Da Pisa wydaleni za lichwę (C. Roth, 
"Historia Żydów we Włoszech", s. 310) 
1570 AD - Florencja, Włochy - Wszyscy Żydzi z 21 "contados" Wydalony przez Cosimo I Medici (C. 
Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 311) 
1571 AD - Brandenburg, Austria - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: 
przyczyny i skutki") 
1571 AD - Berlin, Niemcy - Żydzi wydaleni (https://www.jewishvirtuallibrary.org ) 
1571 AD - Sienna, Włochy - Wygnani Żydzi (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 311) 
1571 AD - Wenecja, Włochy - Żydzi Wyrzuceni za pomoc Turcy w Lepanto / odwołany dwa lata 
później przez "wystawną łapówkę" ze strony Żydów (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 
311) 
1572 AD - Lucca, Włochy - Żydzi Wygnani / nie wyjaśnienie (C. Roth, "Historia Żydów we 
Włoszech", s. 309) 
1573 AD - Breisgau i inne miasta w Austrii - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, 
judaizm i reformacja w XVI wieku Niemcy") , s. 430) 
1573 AD - Niemcy - Żydzi wydaleni (Marvin Lowenthal, "Żydowscy Niemcy: historia
Szesnaście stuleci ", str. 202) 
1575 AD - Palatynat, Niemcy - Żydzi wydaleni (Philip Broadhead / Chris Cook, "The 
Routledge Companion to Early Modern Europe, 1453-1763") 
1575 AD - Casale, Włochy - Żydzi wydaleni za nie noszenie "Żydowskiej odznaki wstydu" "(C. Roth, 
" Historia Żydów Włoch ", s. 313) 
1576 AD - Gellnausen, Niemcy - Żydzi Wygnani ostatecznie z tego, co zrobili w 1516 r. (Bell i 
Burnett," Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wiek Niemcy ", s. 442) 
1577 AD - Mantua, Włochy - Żydzi wydaleni za lichwę (C. Roth," Historia Żydów 
Włoch ", s. 313) 
1581 AD - Diosces of Basel, Niemcy - Żydzi wydaleni 
https://www.jewishvirtuallibrary.org/baden
1581 AD - Ferrara, Włochy - Żydzi wydaleni przez księcia Alfonso (C. Roth, "Historia Żydów 
Włoch", s. 314) 
1582 AD - Pavia, Włochy - Żydzi wydalani za herezję (C. Roth, "The Historia Żydów we Włoszech ", 
s. 322) 
1582 AD - Holandia - Żydzi zostali wydaleni (PE Grosser / EG Halperin," Antysemityzm: 
przyczyny i skutki ") 
1582 AD - Węgry - Żydzi zostali wydaleni (Rafael Patai," The Żydzi Węgier ", s. 399) 
1583 AD - Triest, Włochy - Żydzi wyrzuceni z powodu" okrutnych zbrodni ", prawdopodobnie 
mord rytualny / odwołany (C. Roth," Historia Żydów we Włoszech ", s. 310) 
1583 AD - Campo di Fiori, Włochy - Żydzi wydaleni / spaleni na stosie (C. Roth, "The History of 
the Jews of Italy", s. 314)
1585 ne - Wenecja, Włochy - Żydzi Wygnani / odwołani / zamknięci w getcie (C. Roth, "Historia 
Żydów Włoch", s. 323) 
1587 AD - Hanower, Niemcy - Żydzi wygnani po protestanckich kaznodziejach głoszących kazania przeciwko 
Żydom, Lichwa i ich tolerancja (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i reformacja w 
XVI wieku Niemcy", s. 433) 
1590 AD - Lombardia, Włochy - Żydzi Wypędzeni przez króla Filipa II z Hiszpanii (William Thomas Walsh, 
"Phillip II ', s. 137) 
1590 AD - Mediolan, Włochy - Żydzi wydaleni ( https://www.jewishvirtuallibrary.org/alessandria ) 

 

1590 AD - Mantua, Włochy - "Zagraniczni" Żydzi usunięci (C. Roth, "Historia Żydzi 
Włoch ", s. 325)
1590 AD - Petrokov, Polska - Żydzi wydaleni za mord rytualny (B. Booker, "Kłamstwo: wystawianie 
szatańskiej fabuły za antysemityzm", rozdz. 4) 
1590-1591 AD - Braunshweig / Wolfenbuttel, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, " 
Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 428) 
1591 AD - Hanau, Niemcy - Żydzi zostali wydaleni za to, co zrobili w 1516 (Bell i Burnett, " 
Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wiek Niemcy ", s. 442) 
1591 AD - Pawia, Włochy - Żydzi Ponownie wypędzeni przez króla Filipa (C. Roth," Historia Żydów 
Włoch ", s. 322) 
1591 AD - Mediolan, Włochy - Żydzi wydaleni przez króla Filipa (C. Roth, "The History of the Jews of 
Italy", s. 322)
1591 AD - Cremona, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 323) 
1591 AD - Lodi, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech" ", s. 323) 
1591 AD - Alessandria, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth," Historia Żydów Włoch ", s. 
323, 343) 
1593 AD - Perugia, Włochy - Żydzi Wydalony przez papieża Klemensa VIII 
https://www.jewishvirutallibrary.org/perugia ) 
1593 AD - Bolonia, Włochy - Żydzi Wydalony przez papieża Klemensa VIII 
https://www.jewishvirtuallibrary.org/bologna-jewish-history-tour ) 
1593 AD - Brandenburgia, Austria - Żydzi wydaleni (Henry Wickham Steed, The Hapsburg 
Monarchy, 1914, s. 60)
1593 rne - Stany Kościelne, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", 
s. 300, 313) 
1593 rne - Bawaria, Niemcy - Żydzi wydaleni (James F. Harris, "Ludzie Speak: AntiSemitism 
and Emancipation ", s. 17) 
1593 AD - Brunszwik, Anglia - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin," Antysemityzm: 
przyczyny i skutki ") 
1595 AD - Hildersheim, Niemcy - Żydzi Wydaleni; odwrócona w 1601 r. (Bell i Burnett, " 
Żydzi, judaizm i reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 431) 
1597 AD - Cremona - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: przyczyny i 
skutki") 
1597 AD - Pavia - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: przyczyny i
Efekty ") 
1597 AD - Lodi - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin," Antysemityzm: przyczyny i 
skutki ") 
1597 AD - Mediolan, Włochy - Żydzi zostali wydaleni (C. Roth," Historia Żydów we Włoszech " , s. 182) 
1598 AD - Hanower, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell i Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 434) 
1599 AD - Genua, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth , "Historia Żydów Włoch", s. 183) 
1600 AD - Rzym, Włochy - Żydzi wydaleni / spaleni na stosie (C. Roth, "Historia 
Żydów we Włoszech", s. 288) 
1600 AD - Mantua, Włochy - Żydzi spaleni żywcem za "czary" (C. Roth, "Historia Żydów 
we Włoszech", s. 325)
1602 AD - Mirandola, Włochy - Żydzi wydaleni za nie noszenie "żydowskiej odznaki wstydu" (C. 
Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 326, 341) 
1603 AD - Werona, Włochy - Żydzi oskarżeni o Mord rytualny (C. Roth, "Historia Żydów 
we Włoszech", s. 388) 
1608 AD - Hiszpania - krypto-Żydzi wydaleni z Towarzystwa Jezusowego (Jezuici) przez 
Przełożonego Generalnego Jezuitów Claudio Acquavivę (Robert Markys, " Zakon Jezuitów jako synagoga 
Żydów: jezuici pochodzenia żydowskiego i prawa czystości krwi we wczesnym Towarzystwie Jezusa, s. 
146) 
1609 ne - Londyn, Anglia - Żydzi zostali wydaleni ( http: //www.jewishvirtuallibrary. org / london )
1611 AD - Casale, Włochy - Żydzi oskarżeni o mord rytualny (C. Roth, "The History of the Jews of 
Italy", s. 388) 
1612 AD - Gwinea, Afryka - tubylcy i portugalscy chrześcijanie próbują wydalić Żydów; zaprzeczany 
przez króla Baola z Lambaia po dary / przekupstwo (Kagen i Morgan, "Atlantic Diasporas: Żydzi, 
Conversos i Crypto-Żydzi w erze Mercantilism, 1500-1800", s. 176, 283) 
1612 AD - Gwinea, Afryka - tubylcy i portugalscy chrześcijanie usiłują (znowu) wydalić Żydów; 
odrzucony przez króla Sine Bur Sun po przekupstwie (Kagen i Morgan, "Atlantic Diasporas: Żydzi, 
Conversos i Crypto-Jews w erze Mercantilism, 1500-1800", s. 176, 283) 
1612 AD - Casale, Włochy - Żydzi wydaleni / zamknięci w getcie poza miastem (C. Roth, "The
Historia Żydów we Włoszech ", s. 314) 
1612-1614 AD - Rovigo, Włochy - Żydzi wydaleni (bez powodzenia) / zamknięci w getcie (C. Roth, 
"Historia Żydów Włoch", s. 325 371) 
1614 AD - Frankfort, Niemcy - Żydzi Wygnani; pozwolono się przesiedlić w ciągu dekady (PE 
Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: przyczyny i skutki", Bell and Burnett, "Żydzi, judaizm 
i reformacja w Niemczech w XVI wieku", s. 33) 
1614 AD - Baden, Niemcy - Żydzi wydaleni ( https://www.jewishvirtuallibrary.org/baden ) 
1615 AD - Worms, Niemcy - Żydzi Wydaleni; pozwolono przesiedlić się w ciągu dekady (PE 
Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: przyczyny i skutki", Bell and Burnett, "Żydzi, judaizm,
i reformacja w XVI wieku Niemcy ", str. 33) 
1615 AD - Francja - Żydzi Wypędzeni przez króla Ludwika XIII z Francji (William Chester Jordan, " 
Francuska monarchia i Żydzi: od Filipa Augusta do Ostatnich Kapetów", s. 180) 
1618 AD - niemieckie miasta - Żydzi Wojna 30-letnia 
https://www.jewishhistory.org ) 
1618 AD - Morawskie miasta - Żydzi wygnani podczas wojny 30-letniej 
https://www.jewishhistory.org ) 
1619 AD - Kijów, Rosja - Żydzi zostali wydaleni ( http: / /www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Kiev ) 
1620 AD - Florencja, Włochy - Żydowscy tkacze jedwabiu wydalani za nielegalność (C. Roth, "Historia 
Żydów Włoch", s. 372)
1622 AD - Udine, Włochy - Żydzi Wydalony (C. Roth, 'Historia Żydów z Włoch', s. 309) 
1623 AD - Piemont, Włochy - Goldsmiths żydowskie / Merchants wydaleni (C. Roth, „Historia 
Żydzi Włoch ", s. 376) 
1624 AD - Ferrara, Włochy - Żydzi wydaleni / deportowani (C. Roth," Historia Żydów 
Włoch ", s. 321) 
1626 1627 AD - Mantua, Włochy - żyd. Kupcy wydaleni / ponownie wezwani szybko po antyżydowskich 
zamieszkach (C. Roth, "The History of the Jews of Italy", s. 338, 375) 
1628 AD - Casale, Włochy - Żydzi oskarżeni o mord rytualny (ponownie) (C. Roth , "Historia 
Żydów Włoch", s. 388) 
1629 AD - Mantua, Włochy - Żydzi Wygnani za bycie lojalnym wobec obalonego władcy Charlesa de
Rethel (C. Roth, "The History of the Jews of Italy", s. 339) 
1637 AD - Conegliano, Włochy - Żydzi wydaleni / zamknięci w getcie (C. Roth, "Historia 
Żydów we Włoszech", str. 325) 
1637 AD - Mirandola, Włochy - Żydowskie synagogi zniszczone po pogromie (C. Roth, " 
Historia Żydów Włoch", s. 383) 
1638 AD - Modena, Włochy - Żydzi wydaleni / zamknięci w getcie (C. Roth "Historia 
Żydów we Włoszech", s. 328, 340) 
1639 AD - Massa, Włochy - Żydzi wydaleni / deportowani (C. Roth, "Historia Żydów 
Włoch", s. 321) 
1639 AD - Bagnacavallo, Włochy - Żydzi wydaleni / zamknięci w getcie poza miastem (C. Roth, " 
Historia Żydów we Włoszech", s. 321)
1639 ne - Rzym, Włochy - powstanie żydowskie w getcie / brutalnie stłumione (C. Roth, " 
Historia Żydów Włoch", s. 380) 
1639 AD - Padwa, Włochy - żydowscy kupcy / kupcy częściowo wydaleni po zamieszkach 6 dni 
(c. Roth, "Historia Żydów z Włoch", s. 389) 
1639 AD - Turyn, Włochy - Żydzi Wygnani na bocznicę z wrogiem po tym, jak miasto zostanie wyrzucone podczas 
wojny domowej (C. Roth, "Historia Żydów z Włoch ", s. 389) 
1639 AD - Piza, Włochy - Żydzi zamordowani po pogromach na uniwersytecie (C. Roth," Historia 
Żydów Włoch ", s. 389) 
1648 AD - Ferrara, Włochy - Żydzi Wygnani po napaści na getto (C. Roth, "Historia 
Żydów we Włoszech", s. 332)
1648 AD - Ukraina - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: przyczyny i 
skutki") 
1648 AD - Polska - Żydzi wydaleni (Bernard D. Weinryb, "Żydzi polscy: społeczna i 
gospodarcza historia Gmina żydowska w Polsce od 1100 do 1800, s. 50) 
1648 ne - Gorizia, Włochy - Żydzi wydaleni / wywiezieni (C. Roth, "Historia Żydów 
Włoch", s. 328) 
1649 AD - Hamburg, Niemcy - Żydzi wydaleni 
https://www.jewishvirtuallibrary.org/hamburg ) 

 

1654 AD - Nowy Amsterdam, Stany Zjednoczone - Żydzi wypędzeni przez Petera Stuyvesanta 
1654 AD - Mała Rosja (Beylorus) - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, " Antysemityzm: 
przyczyny i skutki ")
1655 AD - Sandomierz, Polska - Żydzi wydaleni / zabici (B. Booker, "Kłamstwo: wystawianie 
szatańskiej 
fabuły za antysemityzmem") 1655 AD - Tamobrzeg, Polska - Żydzi wydaleni / zabici (B. Booker, "Kłamstwo: Odsłanianie 
szatańskiej 
fabuły za antysemityzmem) 1656 AD - Perisa - Żydzi wydaleni przez sułtana Szacha Abbasa II 
1656 AD - Litwa - Żydzi zostali wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: przyczyny i 
skutki") 
1660 AD - Londyn , Anglia - miasto prosi Karola II o wypędzenie Żydów w sprawie przywrócenia 
Stuartów / żydowskiego handlu raniącego Anglię / nieudanego (Johnathon Israel, "Europejskie żydostwo 
w erze merkantylizmu, 1550-1750", s. 160)
1665 AD - Jamajka - Żydzi wydaleni (wielu przeprowadziło się do Nowego Jorku) (Kagan i Morgan, 
"Atlantic Diaspory: Żydzi, Conversowie i krypto-żydzi w erze Mercantilism, 1500-1800 
", s. 37) 
1665 AD - Werona , Włochy - Żydzi zabici po pladze / pogromie (C. Roth, "The History of the Jews 
of Italy", s. 357) 
1666 AD - Cayenne (terytorium francuskie na Karaibach) - Żydzi wygnani po francuskiej porażce 
Holendrów (Kagen i Morgan, "Atlantyckie Diaspory: Żydzi, Konwersi i Crypto-Żydzi w 
erze Mercantilism, 1500-1800", s. 46) 
1666 AD - Este, Włochy - Żydzi wydaleni / zamknięci w getcie na herezję (sabat) (C. 
Roth, "The History of the Jews of Italy", s. 325)
1669 AD - Oran, Afryka Północna - Żydzi wydaleni za herezję (sabataizm) (PE Grosser / EG 
Halperin, "Antysemityzm: przyczyny i skutki") 
1669-1671 AD - Reggio, Włochy - Żydzi wydaleni / wywiezieni do Palestyny ​​( C. Roth, " 
Historia Żydów Włoch", s. 328) 
1670 AD - Wiedeń, Austria - Żydzi wygnani przez cesarza Leopolda I (Joseph A. Biesinger, 
"Niemcy: przewodnik od renesansu do współczesności" , s. 216) 
1671 AD - Fulda, Niemcy - Żydzi wydaleni (Bell and Burnett, "Żydzi, judaizm i 
reformacja w XVI wieku Niemcy", s. 432) 
1678 AD - Florencja, Włochy - żydowscy kupcy / wytwórcy wydaleni ( C. Roth, "The History 
of the Jews of Italy", s. 372)
1678 AD - Jemen - Żydzi wygnani przez sułtana Mehmeda IV za herezję (sabat) (Necan 
Alkan, "Dissent and Heterodoxy in the Late Imperium Osmańskie", 2008) 
1679 AD - Turyn, Włochy - Żydzi wydaleni / zamknięci w getcie (C. Roth , "Historia Żydów 
Włoch", s. 328, 372) 
1681 AD - Reggio, Włochy - Żydzi zostali wypędzeni do getta poza miastem (C. Roth, "Historia 
Żydów we Włoszech", s. 340) 
1682 AD - Marsylia, Francja - Żydzi wydaleni przez Ludwika XIV za żydowski 
handel / zdradę / podając informacje Dutha o planowaniu wojny (Johnathon Israel, "Europejskie żydostwo 
w epoce sarkantylizmu", 1550-1750, s. 162) 
1682 AD - Bordeaux, Francja - Żydzi wyrzuceni przez Ludwika XIV za Żydów
handel / zdrada / przekazywanie informacji Dutha na temat planowania wojny (Johnathon Israel, "Europejskie żydostwo 
w epoce merkantylizmu", 1550-1750, s. 163) 
1683 AD - Martynika (kolonia francuska) - Żydzi wydaleni przez króla Ludwika XIV dla żydowskiego 
handlu / dostarczanie informacji piratom / zdradzie (Johnathon Israel, "Europejskie żydostwo w erze 
merkantylizmu, 1550-1750", s. 162) 
1683 AD - Gwadelupa (kolonia francuska) - Żydzi wydaleni przez króla Ludwika XIV dla żydowskiego 
handlu / dostarczanie informacji do piratów / zdrady (Johnathon Israel, "Europejskie żydostwo w erze 
merkantylizmu", 1550-1750), s. 162) 
1683 AD - Cayenne (kolonia francuska) - Żydzi wydaleni przez króla Ludwika XIV dla żydowskiego 
handlu / dostarczanie informacji piratom / zdrada (Johnathon Israel, "Europejskie żydostwo w epoce
of Mercantilism, 1550-1750 ", str. 162) 
1683 AD - Morawy - Żydzi wydaleni przez Węgrów za herezję (sabatanizmu) 
https://www.jewishhistory.org ) 
1683 AD - Padwa, Włochy - kupcy żydowscy wydalony z nielegalnej działalności (C. Roth, „Historia 
z Żydzi Włoch ", s. 372) 
1684 r. - Buda, Węgry - Żydzi Wygnani po pomaganiu Turkom w oblężeniu miasta (C. Roth," 
Historia Żydów Włoch ", s. 388) 
1684-1687 AD - Triest, Włochy - Żydzi wypędzeni / zmuszeni do życia w gettach (C. Roth, "Historia 
Żydów we Włoszech", s. 337) 
1691-1700 ne - Ferrara, Włochy - Żydzi zostali wyrzuceni / zmuszeni do chrztu (C. Roth, "Historia od 
Żydów z Włoch”, str. 381)
1693-1695 AD - Triest, Włochy - Żydzi parytatywnie wydaleni / wywiezieni (C. Roth, "Historia 
Żydów Włoch", s. 328) 
1695 AD - Triest, Włochy - Żydzi wydaleni / oskarżeni o mord rytualny ( C. Roth, "Historia 
Żydów Włoch", s. 337) 
1697 AD - Toskania, Włochy - Żydzi oskarżeni o mord rytualny / czarnoksięstwo / herezję (C. Roth, " 
Historia Żydów Włoch", s. 410) 
1700 AD - Leghorn, Włochy - Żydzi Wyrzuceni za szerzenie herezji (sabat) (C. Roth, " 
Historia Żydów Włoch", s. 405) 
1700 AD - Casale, Włochy - Żydzi oskarżeni o mord rytualny za 3 raz (C. Roth, "The History 
of the Jews of Italy", s. 388)
1700 AD - Monferrata, Włochy - Żydzi wyrzuceni / zamknięci w getcie poza miastem (C. Roth, " 
Historia Żydów Włoch", s. 328) 
1700 AD - Finał, Włochy - Żydzi zamknięci w getcie (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", 
s. 340) 
1702 AD - Sycylia, Włochy - Żydzi wyrzuceni / przywołani w 1740 r. (C. Roth, "Historia Żydów 
Włoch", s. 351) 
1702 AD - Modena , Włochy - Żydzi częściowo wydaleni za herezję (sabat) / Deportowani 
do Palestyny ​​(C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 405) 
1705 AD - Wenecja, Włochy - Żydzi oskarżeni o mord rytualny / częściowo wydalony (C. Roth, "The 
History of the Jews of Italy", s. 388)
1705 AD - Viterbo, Włochy - Żydzi oskarżeni o mord rytualny (C. Roth, "The History of the Jews 
of Italy", s. 388) 
1708 AD - Pieve di Cento, Włochy - Żydzi wyrzuceni / przeniesieni (C. Roth, " Historia Żydów 
Włoch ", s. 333) 
1710 AD - Geoningen, Holandia - Żydzi wydaleni (B. Booker," Kłamstwo: wystawianie 
szatańskiej działki za antysemityzm ", rozdz. 4) 
1711 AD - Ankona , Włochy - Żydzi oskarżeni o mord rytualny / częściowo wydaleni (C. Roth, " 
Historia Żydów Włoch", s. 388) 
1712 AD - Sandomir - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: przyczyny i 
skutki ") 
1712 AD - Polska - Żydzi wydaleni przez króla Augusta II na mord rytualny 
(https://www.jewishhistory.org ) 
1717 AD - Gibraltar, terytorium brytyjskie - Żydzi wydaleni ( https://www.jewishhistory.org ) 

 

 

 

1721 AD - Senigallia, Włochy - Żydzi oskarżeni o mord rytualny (C. Roth, "The Historia Żydów 
we Włoszech ", s. 388) 
1724 AD - Vercelli, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth," Historia Żydów Włoch ", s. 328) 
1727 AD - Rosja - Żydzi wydaleni przez Katarzynę I Rosji (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: 
przyczyny i skutki") 
1729 AD - Piemont, Włochy - Żydzi zostali zmuszeni do wsi po nowej konstytucji (C. Roth, 
"Historia Żydów we Włoszech", s. 409) 
1730 AD - Cuorgne, Włochy - Żydzi deportują się do Turynu (C. Roth, "The History of the
Żydzi włoscy ", s. 409) 
1736 AD - Modena, Włochy - Żydzi wydaleni / wywiezieni (C. Roth, "Historia Żydów 
Włoch", s. 328) 
1736 AD - Correggio, Włochy - Żydzi wydaleni / zamknięci w getcie (C. Roth, "Historia 
Żydów Włoch", s. 328) 
1736 AD - Finał, Włochy - Żydzi zostali zmuszeni do getta za herezję (C. Roth, "Historia 
Żydów we Włoszech", s. 416) 
1737 AD - St. Salvatore, Włochy - Żydzi zmuszeni do przeprowadzki do Casale (C. Roth, "Historia 
Żydów we Włoszech", s. 409) 
1737 AD - Genua, Włochy - Żydzi Wyrzuceni (ale nie na długo) (C. Roth, "Historia Żydów 
Włoch", s. 416) 
1738 AD - Wurtemburg, Niemcy - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm:
Przyczyny i skutki " 
1739 AD - Monastero, Włochy - Żydzi zmuszeni przenieść się do Acqui (C. Roth," Historia 
Żydów we Włoszech ", s. 409) 
1740 AD - Mała Rosja (Beylorus) - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: 
przyczyny i skutki" 
1742 AD - miasta rosyjskie - Żydzi wyrzuceni przez cesarzową Elżbietę z Rosji 
https://www.jewishhistory.org ) 
1744 AD - Sardynia, Włochy - Żydzi częściowo wydaleni / zmuszeni do Getto (C. Roth, "Historia 
Żydów Włoch", s. 417) 
1744 AD - Breslau, Niemcy - Żydzi Wydalony przez Fryderyka II Wielki 
1744 r. - Praga, Węgry - Wygnani Żydzi (Rafael Patai, "Żydzi Węgier ", s. 319-321)
1744 ne - Czechy - Żydzi wydaleni w 
1744 r. - Węgry - Żydzi wypędzeni po raz trzeci przez królową Marię Teresę (Rafael 
Patai, "Żydzi węgierscy", s. 320-322) 
1744 rne - Słowacja - Żydzi wypędzeni w 
1744 r. - Inflanty - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: przyczyny i 
skutki") 
1744 AD - Breslau, Niemcy - Żydzi wypędzeni przez Fredrika II Wielka 
1745 ne - Werona, Włochy - Żydzi częściowo wydaleni (C. Roth, " Historia Żydów we Włoszech ", 
s. 413) 
1745 AD - Morawy - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin," Antysemityzm: przyczyny i 
skutki ") 
1745 AD - Praga, Czechy - Żydzi wypędzeni przez arcyksiężną Austrii Maria Theresa (Philip
Broadhead / Chris Cook, "The Routledge Companion to Early Modern Europe, 1453-1763") 
1746 AD - Budapeszt, Węgry - Żydzi Wygnani do szerzenia herezji (B. Booker, "Kłamstwo: 
wystawianie szatańskiej fabuły za antysemityzmem") 
1746 AD - Sycylia, Włochy - Żydzi Wygnani przez króla Karola IV z Bourbon (C. Roth, "Historia 
Żydów Włoch", s. 351) 
1746 AD - Neapol, Włochy - Żydzi Wygnani przez króla Karola IV z Bourbon ( C. Roth, "The History 
of the Jews of Italy", s. 351) 
1750 AD - Rzym, Włochy - Wywóz Żydów Spice Traders (C. Roth, "Historia Żydów 
Włoch", s. 375) 
1751 AD - Leghorn, Włochy - żydowskie zamieszki / pogromy po znalezieniu Żydów
"Muszkiety" (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 413) 
1753 AD - Werona, Włochy - pozostali Żydzi Wydaleni / zabici rabini (C. Roth, "Historia 
Żydów Włoch", s. 413) 
1753 AD - Rzym, Włochy - Żydzi częściowo wydaleni za posiadanie "zakazanych książek" (The 
Talmud) (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 411) 
1753 AD - Kovard, Litwa - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: 
przyczyny i skutki") 
1754 AD - Mantua, Włochy - Żydowskie pogromy / zamieszki (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", 
s. 413) 
1754 AD - Ferrara, Włochy - żydowskie pogromy / zamieszki (C. Roth, "The History of the Jews of Italy", s. 
413)
1754 AD - Alessandria, Włochy - Żydowskie pogromy / zamieszki (C. Roth, "Historia Żydów 
Włoch", s. 413) 
1758 AD - Parma, Włochy - Żydzi Wydalony przez Bourbon Duke (C. Roth, "Historia Żydów 
we Włoszech ", s. 417) 
1758 AD - Busseto, Włochy - Żydzi Wydalony przez Burbon Duke (C. Roth," Historia Żydów 
Włoch ", s. 417) 
1761 AD - Lubeka, Niemcy - Żydzi Wydalony ( https://www.jewishhistory.org ) 
1761 AD - Bordeaux, Francja - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: 
przyczyny i skutki") 
1761 AD - Kaunas, Litwa - Żydzi zostali wydaleni ( http: //www.jewishvirtuallibrary.org/kaunas ) 
1763 AD - Bohemia - Zagraniczni Żydzi wydaleni
https://www.jewishvirtuallibrary.org/sunderland ) 

 

 

1766 AD - Rzym, Włochy - Rzymscy rabini uwięzieni / Cmentarz, zniszczony Syangog (C. 
Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 411) 
1767 AD - Modena, Włochy - żydowscy pożyczkobiercy wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów 
Włoch", s. 416) 
1770 AD - Correggio, Włochy - Żydzi wyrzuceni (bez powodzenia) (C. Roth, "Historia Żydów 
z Włoch ", s. 416) 
1772 AD - Polska - Żydzi wydaleni / deportowani na brzeg osiedlenia (PE Grosser / EG 
Halperin," Antysemityzm: przyczyny i skutki ") 
1772 AD - Rosja - Żydzi wygnani / deportowani do The Pale of Settlement (PE Grosser / EG 
Halperin, "Antysemityzm: przyczyny i skutki")
1775 AD - Warszawa, Polska - Żydzi wydaleni ( https://www.jewishhistory.org ) 
1775 AD - Alzacja, Francja - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: 
przyczyny i skutki") 
1777 AD - Wenecja , Włochy - żydowscy kupcy / wytwórcy wydaleni za 
przestępstwo / przekupstwo (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 415, 497) 
1778 AD - Friuli, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów z Włoch ", s. 423) 
1779 AD - Correggio, Włochy - Żydzi wydaleni / wywiezieni (C. Roth," Historia Żydów 
Włoch ", s. 328) 
1780 AD - Padwa, Włochy - Żydowscy tkacze jedwabiu wydalani za przestępczość / przestępczość zorganizowaną (C. 
Roth, "The History of the Jews of Italy", s. 416)
1781 ne - Montagnana, Włochy - Żydzi wydaleni za pozostanie w getcie (C. Roth, "The History 
of the Jews of Italy", s. 416) 
1782 AD - Conselve, Włochy - Żydzi wydaleni za pozostanie w getcie (C. Roth, "Historia 
Żydów z Włoch", s. 416) 
1782 AD - Cittadella, Włochy - Żydzi zostali pozbawieni pobytu w getcie (C. Roth, "Historia 
Żydów Włoch", s. 416) 
1783 AD - Ankona, Włochy - aresztowano 60 Żydów za porwanie pierścienia / częściowo wydalono (C. Roth, 
"Historia Żydów Włoch", s. 418) 
1783 AD - Spilimbergo, Włochy - Żydzi zostali wydaleni za pozostanie w getcie (C Roth, "Historia 
Żydów we Włoszech", s. 416)
1783 AD - Friuli, Włochy - Żydzi zostali wypędzeni z getta (C. Roth, "The History of the 
Jews of Italy", s. 416) 
1783 AD - Maroko - Żydzi częściowo wydaleni przez sułtana Mohammeda Ben Abdellah al-Khatib 
https://www.jewishhistory.org ) 
1784 AD - Maroko - Żydzi ponownie wydaleni ( https://www.jewishhistory.org ) 
1785 AD - Libia - Żydzi wyrzuceni / zabici przez Ali Burzi Pasha 
http: //www.jewishvirutallibrary .org ) 
1786 AD - Maroko - Żydzi wydaleni po raz trzeci ( https://www.jewishhistory.org ) 
1786 AD - Jedda, Arabia - Żydzi wygnani przez sułtana Abdulhamida I 
https://www.jewishhistory.org )
1789 AD - Alzacja, Francja - Żydzi ponownie wyrzuceni (Beatrice Philippe, "La Revolution et 
l'Empire", 1979) 
1790 AD - Leghorn, Włochy - Żydzi częściowo Wygnani po pogromie (zwanym "Powstaniem 
Santa Giulia") (C Roth, "Historia Żydów z Włoch", s. 426) 
1790 AD - Florencja, Włochy - Żydzi Zabici po pogromie / zamieszaniu w reakcji na "Powstanie 
Santa Giulia") (C. Roth, "Historia Żydzi Włoch ", s. 426) 
1790 AD - Warszawa, Polska - Żydzi ponownie wydaleni ( https://www.jewishhistory.org ) 
1791 AD - Saint-Domingue, Hispaniola - Żydzi wyrzuceni w 
1791 r. - polskie miasta - Żydzi zostali wydaleni Catherine II z Rosji 
(https://www.haaretz.com/jewish/this-day-in-jewish-history/.premium-1.564905 ) 
1791 AD - Rosyjskie miasta - Żydzi Wydaleni przez Rosję Katarzynę II 
https://www.haaretz.com /jewish/this-day-in-jewish-history/.premium-1.564905 ) 
1793 AD - Ankona, Włochy - Odkryto żydowskie getto po spiskowym spisku żydowskich kupców 
(C. Roth, "Historia Żydów Włoch" , s. 431) 
1793 AD - Rzym, Włochy - Żydzi napadnięci za sympatyzowanie z inwazją Rewolucyjnych Francuzów 
/ Zabójstwo (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 426) 
1796 AD - Piemont, Włochy - Żydzi zaatakowany / częściowo wydalony po zwolnieniu ich getta
"Reakcjoniści" (C. Roth, "The History of the Jews of Italy", s. 428) 
1797 AD - Pesaro, Włochy - Żydzi zabici za udział w spisku mającym na celu zaopatrzenie armii francuskiej w 
broń (C. Roth, "Historia Żydzi Włochów ", s. 431) 
1797 r. - Lugo, Włochy - Żydzi zostali zabici, gdy miasto jest zwalniane (C. Roth," Historia Żydów 
Włoch ", s. 430) 
1797 AD - Padwa, Włochy - Żydzi Zabici / uwięzieni za "rewolucyjne sympatie" (C. Roth, 
"Historia Żydów Włoch", s. 432) 
1797 AD - Kowno, Litwa - Żydzi wydaleni / nieudani 
1798 AD - Rzym, Włochy - zamieszki "Viva Maria" / Żydzi zabici (C. Roth, "The History of the Jews of 
Italy", s. 432, 434)
1798 ne - Pesaro, Włochy - Żydzi Zabici / Okupowani po wyrzuceniu 2 synagog przez Włochów 
(C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 438) 
1798 AD - Wenecja, Włochy - Żydzi zabici podczas nieobecności Napoleona / kampania w Egipcie (C. Roth, 
"The History of the Jews of Italy", s. 438) 
1798 AD - Lugo, Włochy - Żydzi zabici podczas nieobecności Napoleona / kampanii w Egipcie (C. Roth, 
"Historia Żydów w Włochy ", s. 438) 
1798 AD - Cento, Włochy - Żydzi zabici podczas nieobecności Napoleona / kampanii w Egipcie (C. Roth, 
" Historia Żydów Włoch ", s. 438) 
1798 AD - Reggio, Włochy - Żydzi zabity podczas nieobecności Napoleona / kampanii w Egipcie (C. Roth, 
"The History of the Jews of Italy", s. 438)
1798 AD - Modena, Włochy - Żydzi zabici podczas nieobecności / kampanii Napoleona w Egipcie (C. 
Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 438) 
1798 AD - Campformio, Włochy - Żydzi zabici podczas nieobecności Napoleona / kampanii w Egipt (C. 
Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 438) 
1798 AD - Padwa, Włochy - Żydzi zabici podczas nieobecności Napoleona / kampanii w Egipcie (C. Roth, 
"Historia Żydów we Włoszech" , s. 438) 
1798 ne - Werona, Włochy - Żydzi zabici podczas nieobecności Napoleona / kampanii w Egipcie (C. 
Roth, "The History of the Jews of Italy", s. 438) 
1798 AD - Piemont, Włochy - Żydzi zabici podczas Nieobecność / kampania Napoleona w Egipcie (C. 
Roth, "The History of the Jews of Italy", s. 438)
1798 AD - Chieri, Włochy - Żydzi zabici podczas nieobecności Napoleona / kampanii w Egipcie (C. Roth, 
"Historia Żydów we Włoszech", s. 438) 
1798 AD - Alessandria, Włochy - Żydzi zabici podczas nieobecności Napoleona / kampanii w Egipt (C. 
Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 438) 
1798 AD - Acqui, Włochy - Żydzi zabici podczas nieobecności Napoleona / kampanii w Egipcie (C. Roth, 
"Historia Żydów we Włoszech" , s. 438) 
1798 AD - Fossano, Włochy - Żydzi zabici podczas nieobecności Napoleona / kampanii w Egipcie (C. 
Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 438) 
1798 AD - Senigallia, Włochy - Żydzi zabici w czasie Nieobecność / kampania Napoleona w Egipcie (C. 
Roth, "The History of the Jews of Italy", s. 439)
1799 AD - Malta, Włochy - Żydzi zabici / schwytani / zatrzymani za okup po pogromie (C. Roth, " 
Historia Żydów Włoch", s. 350) 
1799 AD - Urbino, Włochy - Żydzi Zabici / częściowo wydaleni po mieście został odzyskany z języka francuskiego 
(C. Roth, "The History of the Jews of Italy", s. 434) 
1799 AD - Senigallia, Italy - Jews Killed / Expelled po mieście jest zwalniany po wycofaniu się Francji 
(C. Roth, "The History of Żydzi we Włoszech ", s. 435) 

 

 

 

1799 AD - Ankona, Włochy - Żydzi zabici / wydaleni / oskarżeni o" wzywanie cudzoziemca 
(Francuzi) "(C. Roth," Historia Żydów Włoch ", s. 435 ) 
1799 AD - Ferrara, Włochy - Żydzi zabici / Getto Zrabowane po przejściu wojsk francuskich (C. Roth, " 
Historia Żydów we Włoszech", s. 437)
1799 AD - Bolonia, Włochy - Żydzi Wyrzuceni pod zarzutem nielojalności / działalności wywrotowej (C. 
Roth, "The History of the Jews of Italy", s. 439) 
1799 AD - Mediolan, Włochy - Żydzi Wyrzuceni pod zarzutem nielojalności / wywrotu działalność (C. Roth, 
"Historia Żydów Włoch", s. 439) 
1799 AD - Modena, Włochy - Żydzi Wyrzuceni pod zarzutem nielojalności / działalności wywrotowej (C. 
Roth, "Historia Żydów Włoch" , s. 439) 
1799 AD - Mantua, Włochy - Żydzi Wygnani pod zarzutem nielojalności / działalności wywrotowej (C. 
Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 439) 
1799 AD - Łaba, Włochy - Żydzi Wygnani / Uznanie za atakowanie zarówno religii katolickiej, jak i 
kapłanów (C. Roth, "The History of the Jews of Italy", s. 439)
1800 AD - Arezzo, Włochy - Żydzi zabici / wydaleni wraz z francuskimi żołnierzami (C. Roth, " 
Historia Żydów Włoch", s. 436) 
1801 AD - Florencja, Włochy - Żydzi Wydaleni / nieudani (żydowska łapówka dla arcybiskupa Antonia 
Martini) (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 436) 
1801 AD - Sienna, Włochy - Żydzi wydaleni / wywiezieni (C. Roth, "Historia Żydów 
Włoch", s. 437) 
1801 ne - Monte San Savino - Żydzi wydaleni / zabici w zamieszkach "Viva Maria" (C. Roth, " 
Historia Żydów we Włoszech", s. 437) 
1801 AD - Ivrea, Włochy - Żydzi zaatakowani / self-emigrate (C. Roth, "The History of the Jews of 
Italy", s. 442)
1802 AD - Toskania, Włochy - Żydzi Zabici / wydaleni parytetowo przez Austriaków za sympatię do 
Francuzów (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 437) 
1803 AD - Asti, Włochy - Żydzi Wygnani z getta ( C. Roth, "Historia Żydów 
Włoch", s. 442) 
1804 AD - Wsie w Rosji - Żydzi wydaleni (Aleksander Sołżenicyn, "200 lat razem") 
1806 AD - Lucca, Włochy - antyżydowskie "manifestacje" i komercyjne bojkotowanie 
przemysłu / banków kontrolowanych przez Żydów (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 442) 
1808 AD - Wsie i wioski, Rosja - Żydzi wygnani (Aleksander Sołżenicyn, "200 
lat razem") 
1809 r. - Sermide, Włochy - Żydzi zabici w buncie agrarnym (C. Roth, "The History of the Jews
Włoch ", str. 442) 
1809 rne - Ferrara, Włochy - Żydzi zabici podczas rewolty agrarnej (C. Roth, "Historia Żydów 
we Włoszech", s. 442) 
1809 AD - Rovigo, Włochy - Żydzi zabici w buncie rolniczym (C. Roth, "Historia Żydów 
Włoch", s. 442) 
1811 AD - Alzacja, Francja - wygnani żydowscy kupcy (C. Roth, "Historia Żydów 
Włoch", s. 442) 
1814 AD - Elba, Włochy - Napoleon częściowo wydala Żydów / ogranicza imigrację żydowską (C. Roth, 
"Historia Żydów Włoch", s. 442) 
1814 AD - Piemont, Włochy - Żydzi ponownie uwięzieni w gettach (C. Roth, "Historia od 
Żydów z Włoch”, str. 448)
1814 AD - Nice, Italy - żydowscy studenci usunięci ze wszystkich instytucji edukacyjnych (C. Roth, 
"Historia Żydów Włoch", s. 448) 
1815 AD - Lubeck, Niemcy - Żydzi wydaleni (Joseph A. Biesinger, "Niemcy : 
Przewodnik informacyjny od renesansu do współczesności ", s. 216) 
1815 AD - Bremen, Niemcy - Żydzi wydaleni (Joseph A. Biesinger," Niemcy: 
poradnik od renesansu do współczesności ", s. 216) 
1815 AD - Frankonia, Niemcy - Żydzi wydaleni (HI Bach, "Niemiecki Żyd: synteza 
judaizmu i cywilizacja zachodnia, 1730-1930", s. 108) 
1815 AD - Szwabia, Niemcy - Żydzi zostali wydaleni (HI Bach, "The German Żyd: synteza 
judaizmu i cywilizacji zachodniej, 1730-1930 ", s. 109)
1815 AD - Bawaria, Niemcy - Żydzi wydaleni (HI Bach, "Niemiecki Żyd: synteza 
judaizmu i cywilizacja zachodnia, 1730-1930", s. 109) 
1820 AD - Bremes, Francja - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin , "Antysemityzm: 
przyczyny i skutki") 
1820 AD - Corso, Włochy - wygnani żydowscy kupcy (C. Roth, "Historia Żydów 
Włoch", s. 450) 
1820 AD - Rzym, Włochy - Żydzi zarządzili z powrotem do gett (C. Roth, "Historia Żydów z 
Włoch", s. 450) 
1822 AD - Rubiera, Włochy - Żydzi Wygnani przez księcia Medyny za działalność wywrotową (The 
Carbonari) (C. Roth, "Historia Żydów z Włoch ", s. 455)
1822 rne - rosyjskie wsie - Żydzi wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo: demaskowanie szatańskiej fabuły 
za antysemityzmem", rozdz. 4) 
1824 rne - Mantua, Włochy - Żydzi oskarżeni o mord rytualny i pogromy (C. " 
Historia Żydów Włoch", s. 453) 
1825 AD - Mohylew, Polska - Żydzi wygnani przez cesarza Aleksandra I 
https://www.jewishhistory.org ) 
1825 AD - Witebsk, Polska - Żydzi wygnani przez cesarza Aleksandra I 
https://www.jewishhistory.org ) 
1828 AD - Slerno, Włochy - Żydzi zabici za spisek z The Carbonari (C. Roth, "Historia 
Żydów we Włoszech", s. 455)
1829 AD - Rzym, Włochy - Żydzi Zabici / częściowo wydaleni po śmierci papieża Leona XIII (C. Roth, 
"Historia Żydów Włoch", s. 453) 
1829 AD - Hamah, Syria - Żydzi wygnani do rytualnego zabójstwa Muzułmanka (sir Richard Francis 
Burton, "Żyd, cygan i El Islam", 1898) 
1829 AD - Kijów, Rosja - Żydzi zostali wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo: wystawianie szatańskiej fabuły za 
antysemityzmem", Ch. 4) 
1829 AD - Nikołajew, Rosja - Żydzi wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo: wystawianie szatańskiej fabuły 
za antysemityzm", rozdz. 4) 
1830-1831 ne - Polska - Żydzi wydaleni przez generała Ghlopickiego 
http : //www.jewishhistory.org )
1831 ne - Leghorn, Włochy - Żydzi częściowo wygnani do rewolucyjnych sympatii z 
"Młodymi Włochami" Mazziniego (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 457) 
1831 AD - Mołdawia - Żydzi, którzy nie mogli udowodnić swojej użyteczności wydalony 
https://www.jewishhistory.org ) 
1831 AD - Wallchia, Polska - Żydzi zostali wydaleni ( https://www.jewishhistory.org ) 

 

 

1833 AD - Leghorn, Włochy - Żydzi częściowo wydaleni za finansowanie / pomoc Mazzini's 'Young Italy " 
(C. Roth," Historia Żydów Włoch ", s. 457) 
1836 AD - Bolonia, Włochy - Żydzi zostali wyrzuceni za żydostwo w gospodarce (C. Roth," Historia 
Żydów Włoch ", str. 452, 491)
1840 rne - Piemont, Włochy - żydowscy rabini wyrzuceni do rewolucyjnych sympatii (C. Roth, 
"Historia Żydów Włoch", s. 454) 
1842 AD - Mantua, Włochy - Żydzi pogromowani / oskarżeni o mord rytualny (C. Roth , "Historia 
Żydów Włoch", s. 454) 
1842 AD - Mediolan, Włochy - Żydzi częściowo wydaleni za działalność wywrotową ("Młode Włochy") (C. 
Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 459) 
1843 AD - granica rosyjska - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: 
przyczyny i skutki") 
1843 AD - Austria - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: przyczyny i 
skutki ') 
1843 AD - Prusy - Żydzi wydaleni (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: przyczyny i
Efekty ") 
1844 AD - Genua, Włochy - Żydzi Bankierzy Wygnani po przemocy wobec komunizmu (C. Roth, 
" Historia Żydów Włoch ", s. 453) 
1848 AD - Paryż, Francja - Żydzi częściowo wydaleni za pomocnictwo / finansowanie rewolucja (Priscilla 
Robertson, "Rewolucje z 1848 r .: historia społeczna", s. 72) 
1848 ne - Mediolan, Włochy - Żydzi częściowo wyrzuceni z powodu rewolucji w finansowaniu pomocy (Priscilla 
Robertson, "Revolutions of 1848: A Social History", s. 350) 
1848 ne - Acqui, Włochy - Żydzi częściowo wydaleni za pomoc finansową (C. Roth, " 
Historia Żydów we Włoszech", s. 466) 
1848 AD - Wenecja, Włochy - Żydzi częściowo wydaleni za pomocnictwo / finansowanie rewolucja (C. Roth,
"Historia Żydów we Włoszech", s. 493) 
1848 AD - Berlin, Niemcy - Żydzi częściowo wydaleni za pomoc finansową (Priscilla 
Robertson, "Rewolucje z 1848 r .: historia społeczna", s. 121) 
1848 AD - Austria - Żydzi częściowo wydaleni przez Habsburgów za pomoc finansową 
(Priscilla Robertson, "Revolutions of 1848: A Social History", s. 237) 
1850 AD - Rumunia - Żydzi wydalony przez ministra spraw wewnętrznych Ion Bratianu 
https://www.jewishhistory.org ) 
1851 AD - Wenecja, Włochy - Żydzi częściowo wydalony / deportowany (C. Roth, "The History of the 
Jews of Italy", s. 468) 
1851 AD - Toskania, Włochy - Żydzi częściowo wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", 
s. 468)
1851 AD - Bolonia, Włochy - Żydzi uwięzieni / częściowo wydaleni (C. Roth, "Historia 
Żydów Włoch", s. 468) 
1851 AD - Ferrara, Włochy - Żydzi Kupcy wydalani za udział w "tajnym stowarzyszeniu" (C. 
Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 468) 
1855 AD - Badia, Rovigo, Włochy - Żydzi oskarżeni o mord rytualny i pogromy (C. Roth, " 
Historia Żydów we Włoszech", s. 453 ) 
1855 AD - Coro, Wenezuela - Żydzi wydaleni ( https://wwwjewishvirtuallibrary.org/theexpelled-jews-of-cor-venezuela ) 
1858 AD - Rzym, Włochy - Żydzi oskarżeni o mord rytualny podczas Paschy (C. Roth, "The Historia 
Żydów we Włoszech ", s. 471)
1858 r. - Sardynia, Włochy - Żydzi pogromowani / wydaleni (nieskuteczni z powodu przekupstwa 
papieża) (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 471) 
1862 rne - Obszary w Stanach Zjednoczonych pod wodzą generała Granta jurysdykcja - Żydzi wydaleni 
https://www.jewishhistory.org ) 

 

 

1862 AD - Velletri, Włochy - Wygnani żydowscy kupcy (C. Roth, "Historia Żydów 
Włoch", s. 471) 
1864 AD - Izmir, Ottoman Imperium - Żydzi oskarżeni o mord rytualny (Tracy K Harris, Śmierć 
języka, s. 43) 
1864 AD - Genua, Włochy - Żydzi pogromowani / deportowani (C. Roth, "Historia Żydów 
Włoch", s. 491) 
1866 AD - Konstantynopol - Żydzi oskarżeni o mord rytualny (Tracy K Harris, Śmierć
Język, str. 43) 
1866 AD - Galtaz, Rumunia - Żydzi wydaleni 
https://kehilalinks.jewishgen.org/galati/Galatz_history.htm ) 
1867 AD - Rumuńskie wsie - Żydzi wydaleni (B. Booker, "Kłamstwo: wystawianie szatańskiej fabuły 
za Antysemityzm ", rozdział 4) 
1868 AD - Konstantynopol - Żydzi oskarżeni o mord rytualny / częściowo wydaleni (Tracy K 
Harris, śmierć języka, s. 43) 
1872 AD - Izmir, Imperium Osmańskie - Żydzi oskarżeni o mord rytualny ( Tracy K Harris, Śmierć 
języka, s. 43) 
1874 AD - Konstantynopol - Żydzi oskarżeni o mord rytualny (Tracy K Harris, Śmierć 
języka, s. 43) 
1875 AD - Izmir, Imperium Osmańskie - Żydzi oskarżeni o mord rytualny (Tracy K Harris, Death of
a Język, str. 43) 
1881-1884 AD - Rosja - Żydzi wydaleni (Alex Bein, "The Jewish Question: Biography of a 
World Problem", s. 265) 
1891 AD - Moscow, Russia - Jews Expelled by Governor Grand Duke Sergei 
http: // www.jewishhistory.org ) 
1910 AD - Kijów, Rosja - Żydzi zostali wydaleni ( https://www.jewishhistory.org
1911 AD - Toskania, Włochy - Żydzi częściowo wydaleni za pomoc muzułmanów podczas wojny włosko-tureckiej 
(C. Roth, " Historia Żydów Włoch ", s. 479) 
1915 AD - Kowno, Rosja - Żydzi wyrzuceni przez komendanta Niolai A. (Petr L. Bark, 
" Wospominania ", 1966, s. 93) 
1915 AD - Kurland, Rosja - Żydzi wyrzuceni przez komendanta Niolai A. (Petr L. Bark,
"Wospominania", 1966, str. 93) 
1919 AD - Bawaria, Niemcy - Żydzi urodzeni za granicą (PE Grosser / EG Halperin, "Antysemityzm: 
przyczyny i skutki") 
1921 AD - Austria - Żydzi wydaleni ( https://www.jewishhistory.org ) 
1921 AD - Mongolia - Żydzi wydaleni / deportowani 
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Central_Asia ) 
1925 AD - Mediolan, Włochy - Żydzi częściowo wydaleni / uwięzieni w "antyfaszystowskim" powstaniu (C. 
Roth, "Historia Żydzi Włoch ", s. 510) 
1933-1934 AD - Miasta w Afganistanie - Wygnani Żydzi ( https://www.jewishhistory.org )
1934 AD - Piemont, Włochy - Żydzi aresztowani / wydaleni za "działalność wywrotową" (C. Roth, " 
Historia Żydów we Włoszech", s. 516) 
1935 AD - Libia (posiadanie Włoch) - Żydzi pozbawieni obywatelstwa / nakazano odejść w ciągu 
6 miesięcy (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 529) 
1935 AD - Wyspy Egejskie (posiadanie Włoch) - Żydzi pozbawieni obywatelstwa / nakazani do 
opuszczenia w ciągu 6 miesięcy (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 529) 
1936 AD - Palestyna - Żydzi zabici w zamieszkach (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 518) 
1937 AD - Mediolan, Włochy - Mussolini wydaje dekret zakazujący imigracji żydowskiej / nakazuje 
Żydom ewakuację w ciągu 6 miesięcy (C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 527)
1937 AD - Florencja / Triest, Włochy - powstaje "Instytut Studiów nad problemem żydowskim" 
(C. Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 532) 
1937 AD - Rzym, Włochy - Żydzi częściowo wydaleni / deportacja własna na "działalność wywrotową" (C. 
Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 532) 
1937 AD - Mediolan, Włochy - Żydzi częściowo wygnani po zamieszkach (C. Roth, "Historia Żydzi 
Włoch ", s. 532) 
1937 rne - Florencja, Włochy - Żydzi częściowo wydaleni po zamieszkach (C. Roth," Historia 
Żydów Włoch ", s. 532) 
1938 AD - Ekwador - Żydzi wydaleni ( http: //trove.hla.gov.au/newspaper/article/11142190 ) 
1938-1945 AD - Niemcy - Żydzi wydaleni
1939 AD - Albania - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 535) 
1939 AD - Ekwador - Żydzi wypędzeni w 
1939 r. - Polska - Żydzi wypędzeni w 
1939 r. - Węgry - Żydzi wypędzeni w 
1940 r. - Francja - Żydzi wypędzeni w 
1940 r. - Rzym, Włochy - Żydzi częściowo wydaleni po pogromie (C. Roth, "Historia 
Żydów we Włoszech", s. 536) 
1940 AD - Triest, Włochy - Żydzi częściowo wydaleni po pogromie (C. Roth, "The History of the 
Jews of Italy", s. 536) 
1940 AD - Sycylia, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 537) 
1940 AD - Sardynia, Włochy - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 537)
1940 AD - Mediolan, Włochy - żydowscy bankierzy wydaleni za brytyjskie wsparcie / pogromy (C. Roth, " 
Historia Żydów Włoch", s. 538) 
1940 AD - Genua, Włochy - żydowscy bankierzy wydaleni za brytyjskie wsparcie / pogromy ( C. Roth, "The 
History of the Jews of Italy", s. 538) 
1940 AD - Fiume, Włochy - Żydzi aresztowani / wydaleni za szerzenie antyfaszystowskiej propagandy (C. 
Roth, "Historia Żydów we Włoszech", s. 538) 
1941 rne - Afryka (posiadłości Włochów) - Żydzi aresztowani i deportowani po zamieszkach przeciwko nim 
(C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 538) 
1941 AD - Austria - Żydzi wyrzuceni w 
1941 r. - Checkloslavia - Żydzi wydaleni
1942-1943 AD - Trypolis, Afryka - Żydzi wydaleni (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 
539) 
1943 AD - Bałkany - Żydzi Wygnani / aresztowani / deportowani (C. Roth, " Historia 
Żydów Włoch ", s. 540) 
1943 AD - Alessandria, Włochy - Żydzi wydalony przez Ministra Spraw Wewnętrznych Buffarini Guidi 
https://www.jewishviturallibrary.org/alessandria ) 
1943 AD - Ferrara, Włochy - Żydzi zaatakowany / uwięziony / częściowo wydalony za zamordowanie 
faszystowskiego przywódcy (C. Roth, "Historia Żydów Włoch", s. 543, 545) 
1943 AD - Rzym, Włochy - Żydzi pogromowani / 100 częściowo wydaleni (C. Roth, "Historia 
Żydów Włoch", s. 543)
1943 AD - Werona, Włochy - Żydzi pozbawieni obywatelstwa (C. Roth, "The History of the Jews of 
Italy", s. 544) 
1944 AD - Rzym, Włochy - Żydzi pogromowani w odwecie za zasadzkę niemieckich żołnierzy (C. 
Roth , "Historia Żydów Włoch", s. 545) 
1944 AD - Florencja, Włochy - Żydzi pogromowani / wysłani do obozów koncentracyjnych (C. Roth, " 
Historia Żydów Włoch", s. 545) 
1944 AD - Piza, Włochy - Żydzi pogromowani / wysłani do obozów koncentracyjnych (C. Roth, "Historia 
Żydów Włoch", s. 545) 
1944 AD - Alessandria, Włochy - zniszczone domy żydowskie / zniszczona synagoga (C. Historia 
Żydów we Włoszech ", s. 548) 
1944 AD - Fiume, Włochy - zniszczone domy żydowskie / zniszczona synagoga (C. Roth," Historia
Żydzi włoscy ", s. 548) 
1944 AD - Turyn, Włochy - zniszczone domy żydowskie / zniszczona synagoga (C. Roth, "Historia 
Żydów Włoch", s. 548) 
1944 AD - Casale, Włochy - zniszczone domy żydowskie / zniszczona synagoga (C. Roth, "Historia 
Żydów Włoch", s. 549) 
1947 AD - Jemen - Żydzi wydaleni / zabici w 
1948 r. - Irak - Żydzi wydaleni przez premiera Nuri as-Said (Orit Bashkin, "Nowi 
Babilończycy: Historia Żydów w Modern Iraq ", 2012, s. 277) 
1948 AD - Bombaj, Indie - Żydzi wypędzeni 
https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_exudus_from_Arab_and_Muslim_countries ) 
1948 AD - Pakistan - Żydzi wydaleni 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_exudus_from_Arab_and_Muslim_countries ) 

 

 

1948 AD - Zachodni Brzeg - Żydzi wypędzeni w 
1948 r. - Jerozolima - Żydzi wypędzeni w 
1948 r. - Maroko - Żydzi wypędzeni (Yehuda Grinker, "Emigracja Żydów atlasowych do 
Izraela", 1973) 
1948-1949 AD - Jemen - Żydzi wydaleni / zabici za mord rytualny 
https://www.jewishvirtuallibrary.org/jewish-refugees-from-arab-countries-yemen ) 
1956 AD - Egipt - wydaleni Żydzi (Derek Hopwood, "Egipt 1945-1990: Polityka i społeczeństwo", 
2002) 
1959 AD - Kuba - Żydzi wydaleni / zmuszeni do emigracji 
1963 AD - Algieria, Afryka - Żydzi wygnani po algierskiej niepodległości 
(https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Algeria ) 
1968 AD - Polska - Żydzi wydaleni 
https://en.wikipedia.org/wiki/1968_Polish_political_crisis ) 
1972 AD - Uganda - Żydzi usunięci przez prezydenta Idi Amin (M. Jamison, "Idi Amin i 
Uganda: Annotated Bibliography", 1992, s. 155) 
2014 AD - San Juan la Laguana, Gwatemala - Żydzi Wyrzuceni z powodu braku kontaktu z 
miejscowymi 

 

 

Autor: 
Z.B.
Źródło: 

lordmolyneaux.wordpress.com

Dział: 
Polub Plportal.pl:

Reklama