Jak powstało NATO?

Reklama

wt., 05/24/2022 - 22:31 -- MagdalenaL

  Prezydent Truman podpisuje Traktat Północnoatlantycki 

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego została założona 4 kwietnia 1949 roku.

Traktat Północnoatlantycki, podpisany przez dwanaście narodów w poniedziałkowe popołudnie 1949 roku w Waszyngtonie sprawił, że Stany Zjednoczone objęły przywództwo w powojennym ruchu oporu wolnego świata wobec komunistycznej agresji i propagandy. To wyjątkowe wydarzenie w amerykańskiej historii pokoju, było wynikiem ponad rocznej działalności politycznej i dyplomatycznej, w której główną rolę odegrali senator Vandenberg i generał Marshall ze Stanów Zjednoczonych, Ernest Bevin z Wielkiej Brytanii i Lester Pearson z Kanady.

Układ wojskowy zobowiązał jego sygnatariuszy do traktowania zbrojnego ataku na któregokolwiek z nich jako agresji na wszystkich i do odpowiedniego reagowania, w tym z użyciem sił zbrojnych. Został on opracowany przez dyplomatów ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Francji, Holandii, Belgii i Luksemburga. Prace nad nim rozpoczęły się w lipcu 1948 roku, a projekt tekstu powstał w grudniu. Przedstawiciele tych krajów i pięciu innych (Włochy, Portugalia, Norwegia, Dania i Islandia) podpisali traktat w audytorium Departamentu Stanu przy Constitution Avenue. Odbyło się to przy długim mahoniowym stole przed dwunastoma flagami poszczególnych krajów. Znakomita publiczność złożona z 1500 ludzi była świadkiem aktu podpisania traktatu przez reprezentującego Belgię Paula Henriego Spaaka, a następnie przez Pearsona reprezentującego Kanadę. Następna była Francja, w imieniu której podpisał się Robert Schuman, a Bevin (brytyjski minister spraw zagranicznych) i Dean Acheson, sekretarz stanu USA, podpisali się jako ostatni. Każdy minister spraw zagranicznych użył innego pióra. W swoim przemówieniu prezydent Truman określił ten sojusz jako „tarczę przed agresją i lękiem przed agresją - bastion, który pozwoli nam zająć się prawdziwymi sprawami rządu i społeczeństwa, sprawami osiągnięcia pełniejszego i szczęśliwszego życia dla wszystkich naszych obywateli”. Ceremonia była prosta, ale robiła wrażenie. Chociaż Sir Nicholas Henderson, jeden z dyplomatów zajmujących się przygotowaniem tego traktatu, zdeprecjonował „niefrasobliwy wpływ” amerykańskiej orkiestry morskiej, która grała melodie Gershwina, takie jak „Bess, jesteś teraz moją kobietą” w oczywistym hołdzie dla pani Truman, która siedziała w pierwszym rzędzie.

Układ musiał jeszcze zostać ratyfikowany przez Senat Stanów Zjednoczonych, który zatwierdził go 21 lipca, po prawie dwutygodniowej debacie. Senator Vandenberg w imieniu republikanów i senator Connally z Teksasu w imieniu demokratów bardzo chwalili podpisanie traktatu natomiast senator Taft z Ohio, który twierdził, że oznacza to „uzbrajanie Europy Zachodniej kosztem Ameryki”, był temu przeciwny. Głosowanie końcowe dało osiemdziesiąt dwa głosy za i trzynaście głosów przeciw. Była to niezbędna większość dwóch trzecich głosów. Prezydent Truman podpisał dokument akcesyjny, i w ten sposób powstała Organizacja Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO) wraz ze swoim sekretariatem we Francji.

 

Autor: 
Richard Cavendish / Tłumaczenie: Wiktoria Kochman
Polub Plportal.pl:

Reklama