W imię pamięci Mistrza Leonardo

Reklama

wt., 08/27/2019 - 19:34 -- izabela.szkatula

Rok 2019 zostaƚ ogƚoszony przez UNICEF Rokiem Leonarda da Vinci. Na całym świecie odbywają się wystawy artystyczne i wszelkiego rodzaju imprezy kulturalne związane z dziaƚalnością Mistrza.

Co prawda ten rok powoli dobiega już końca, ale z pewnością pozostanie on nam dƚugo w pamięci, z uwagi na liczne imprezy, wystawy, wydarzenia, programy telewizyjne, filmy, dzieƚa literackie i opracowania naukowe związane z wszechstronnym geniuszem Leonardo da Vinci. 

Vinci. Wielki Mistrz urodził się 13 kwietnia 1452 roku. Był nieślubnym dzieckiem florenckiego prawnika i księgowego Piera da Vinci oraz dziewczyny o imieniu Caterina. Tutaj dorastaƚ pośród pięknych uroków przyrody typowych dla Toskanii, a które to pozostaną już na zawsze w jego pamięci. Niejednokrotnie zostaną upamiętnione w sƚynnyh jego dzieƚach. Bardzo szybko zacząƚ rysować, a spędzając większość czasu w towarzystwie wuja Francesco dużo interesowaƚ się roślinnością, zwierzętami, a w szczególności ptakami, zjawiskami istniejącymi w przyrodzie oraz mechaniką dziaƚania maszyn. Na podstawie tych wƚaśnie oserwacji powstanie w przyszƚości „Codice Atlantico”. 
W Vinci znajduje się staƚe muzeum poświęcone jego życiu i dziaƚalności „Museo Leonardiano”, w którym to organizowane są imprezy artystyczne jak również tematyczne wystawy okolicznościowe.

Florencja. W tym mieście Leonardo zaczął pobierać swoje pierwsze artystyczne wyksztaƚcenie. Praktykowaƚ w dobrze znanej pracowni ówczesnego malarza i rzeźbiarza, Andrea del Verrocchio. Zanim przystąpiƚ do nauki malowania, musiał zgłębić podstawy tego procesu: poznać właściwości różnych gatunków drewna (topoli, orzecha, gruszy, jarzębu). Potem Leonardo posiadł umiejętność odlewania w brązie. Pracował w glinie i w marmurze, malował techniką malarstwa olejnego, temperą jajową oraz uczył się sporządzania farby, przygotowywania podkładów malarskich. Verrocchio był także muzykiem, więc nie da się wykluczyć, że pod jego pieczą Leonardo rozwinął swoje zdolności muzyczne. To tutaj wƚaśnie powstaƚ jego obraz, pt.: „Zwiastowanie”, który wraz z „Chrztem Chrystusa” i (nieukończonym) „Pokƚonem Trzech Króli” znajduje się w Muzeum „Uffizi”. Mƚody da Vinci będąc pod opieką Lorenzo il Magnifico zajmowaƚ się również rzeźbą. Z okresu florenckiego pochodzi duża liczba rysunków technicznych przedstawiających najróżniejsze mechanizmy a najczęściej te o tematyce wojennej.
W tym roku, we Florencji zostaƚy zorganizowane wystawy poświęcone Mistrzowi zarówno w Palazzo Strozzi, jak i w Palazzo Vecchio.

Mediolan W 1482 roku Leonardo zamknął swój warsztat we Florencji i udał się do Mediolanu. Tutaj wƚaśnie rozpoczął pracę na dworze Sforzów, dla Ludwika Sforzy zwanego „Moro”. Książę zapraszał artystów i uczonych nie tylko dla rozrywki, ale także po to, by rozsławić swoją dynastię. Jedna z biografii Leonarda z XVI wieku podaje, iż Leonardo początkowo przybył na dwór jako muzyk. Podarował władcy srebrną, samodzielnie zaprojektowaną lutnię w formie końskiej czaszki, ze srebrnym pudłem rezonansowym. Przedstawił się jako doskonały wynalazca machin wojennych, budowniczy mostów i urządzeń fortyfikacyjnych, dodaƚ, że może również... malować i rzeźbić. Został przyjęty jednak głównie dzięki dobrym manierom, talentowi muzycznemu i umiejętności organizacji przyjęć. Z czasem artysta zyskał zabezpieczenie materialne i możliwość rozwijania zdolności w różnych dziedzinach. Otrzymał tytuł nadwornego malarza i inżyniera. Początkowo da Vinci koncentrował się gƚównie na posągu konnym z brązu i kopułach pałacu. Tutaj wƚaśnie namalowaƚ portret Cecylii Gallerani, pt. : „Dama z ƚasiczką”, obraz „Madonny w grocie” i malowidƚo ścienne: „Ostatnia Wieczerza”-do refektarza klasztoru przy kościele Santa Maria delle Grazie (Matki Bożej Łaskawej). Projektował także dekoracje na uroczystości i elementy scenografii. Rysował rebusy i alegorie. Sprawiało mu to wiele przyjemności, gdyż lubił wszelkie zagadki, tajemnice i żarty. Oprócz zadań artystycznych pracował nad różnymi projektami, m.in. zaprojektowaƚ studnie, urządzenia grzejne i pawilony ogrodowe. Badał urządzenia systemu kanałów w otoczeniu miasta, konstruował machiny wojenne. Studiował podstawy mechaniki i zgłębiał naturę wody. W Mediolanie spotkał wybitne osobistości. Wymieniał się poglądami i pomysłami z artystami i uczonymi, uzyskując dzięki tym kontaktom wiele inspiracji. Za sprawą znajomości z architektem Donato Bramante rozwinął zdolność sztuki budowlanej. Razem z matematykiem Luca Piacioli studiował geometrię i w 1498 roku wykonał ilustracje do jego książki zatytułowanej: „O boskiej proporcji”. Leonardo zaczął również studiować podstawy geometrii, kanony proporcji i harmonii. Samodzielnie również zgłębiał język łaciński. 
W tym roku, w Mediolanie zorganizowano wystawy poświęcone wynalazkom wielkiego Mistrza. Jego dzieƚa można byƚo oglądać w Bibliotece Ambriozjańskiej oraz w Zamku Sforców.

Turyn To miasto również zawiera pamiątki po sƚynnym artyście. Należy do nich sƚynny autoportret Leonardo da Vinci, mieszczący się w skarbcu Biblioteki Królewskiej. Natomiast Muzeum Królewskie wystawiƚo w tym roku okoƚo 50 dzieƚ wielkiego Mistrza o tematyce przyrodniczo-naukowej.

Autor: 
Valeria Copperi/Tłum. Anna Skowronek
Źródło: 

Viaggionauta

Dział: 
Polub Plportal.pl:

Reklama