NIEMIECKIE ZBRODNIE: MOBILNE KOMORY GAZOWE, W KTÓRYCH MORDOWANO DZIECI

Reklama

wt., 10/22/2019 - 06:38 -- zzz

 

 

Podczas II wojny światowej, 10 czerwca 1942 roku, Niemcy w ramach represji po zamachu na Reinharda Heydricha dokonali masowej eksterminacji ludności cywilnej (inne miejsce wymordowania ludności to wieś Ležáky). Po wojnie wieś została ponownie założona w ścisłym sąsiedztwie pierwotnych Lidic, a na miejscu starych Lidic znajduje się obecnie pomnik oraz muzeum.

W Kladnie przez trzy dni badano lidickie dzieci, na ile są z „punktu widzenia rasowego” nadają się do „germanizacji”. Troje wybrano od razu w Kladnie, kolejnych siedmioro w wieku do jednego roku życia oddano do niemieckiego sierocińca w Pradze Krči. Pozostałych 88 deportowano do Łodzi, gdzie siedmioro z nich przeznaczono do zniemczenia, a resztę, czyli 81 dzieci, 2 lipca przewieziono do obozu Kulmhof w Kulmhof an der Nehr (obecnie Chełmno nad Nerem), gdzie prawdopodobnie jeszcze tego samego dnia je zagazowano. Dodatkowo na śmierć wysłano do Kulmhofu jeszcze jedno z trojga dzieci pierwotnie wybranych do zniemczenia. Po wojnie udało się odnaleźć i zwrócić krewnym tylko 17 dzieci.

W dniu 9 czerwca o godzinie 19.45 sekretarz stanu protektora Czech i Moraw, SS-Obergruppenführer Karl Hermann Frank przesłał z Berlina do Pragi depeszę nakazującą dowódcy policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa Herstowi Böhme niezwłocznie wykonać następujące zarządzenie, dotyczące miejscowości Lidice:


„1. Wszystkich dorosłych mężczyzn rozstrzelać.
2. Wszystkie kobiety przetransportować do obozów koncentracyjnych.
3. Wybrać dzieci, które można poddać germanizacji i przekazać je rodzinom SS w Rzeszy.
Resztę dzieci wychować w inny sposób.
4. Wieś spalić i zrównać z ziemią[...]

”2.Lidice, zgodnie z wolą i osobistym rozkazem Hitlera, jaki otrzymał od führera tego dnia K.H. Frank, dzieci miały zostać zgładzone. Należy dodać, że Frank, żądny władzy i kreujący własny wizerunek człowieka szybkiego w decyzjach i bezwzględnego w działaniu, sam przedstawił Hitlerowi propozycję pacyfikacji Lidic, a potem osobiście nadzorował jej przebieg.

1.
Karl Hermann Frank.

Bezpośrednim powodem niemieckiej akcji eksterminacyjnej, w ramach której zniszczone zostały Lidice, był zamach na Reinharda Heydricha, szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy w latach 1939–1942, który w latach 1941–1942 sprawował funkcję protektora Czech i Moraw. Dokonał go czeski ruch oporu w dniu 27 maja 1942r.. Heydrich zmarł 4 czerwca z powodu odniesionych ran, a jego uroczysty państwowy pogrzeb w Berlinie odbył się w dniu 9 czerwca. W tym samym dniu zapadł wyrok na Lidice. Morderczy terror miał zastraszyć czechosłowackie społeczeństwo i sparaliżować wolę wszelkich aktów oporu.

Późnym wieczorem 9 czerwca Lidice otoczyły jednostki SS i niemieckiej policji. Nikomu nie wolno było oddalić się ze wsi. Wójta zmuszono do wydania wszystkich dokumentów gminy i kosztowności. Mieszkańców po północy wyprowadzono z domów. Mężczyzn w wieku powyżej 15 lat zgromadzono w piwnicy i oborze gospodarstwa Horáka. Wszystkie wartościowe rzeczy, w tym konie, bydło, maszyny rolnicze zostały zagrabione i wywiezione do pobliskiego Buštěhradu.

 

Autor: 
zzz
Źródło: 

facebook

Polub Plportal.pl:

Reklama