Reklama

Wojna chorwacko-węgierska w 1848 roku i obrona podstawowych praw narodu chorwackiego pod dowództwem ukochanego bana Josipa Jelačića wywarły potrzebę stwarzania jednolitej flagi narodowej
Lijepa naša pierwszy raz w historii oficjalnie została ogłoszona państwowym hymnem w pierwszej poprawce do Konstytucji (paragraf 4.) dnia 29 lutego 1972 roku.
Chociaż Chorwacja rozwijała się pod wpływem wielu kultur europejskich, wniosła swój wyjątkowy wkład w historię cywilizacji europejskiej.
To chyba jeden z najmilszych dla Polski filmów w anglojęzycznym internecie. Indy Neidell z kanału the Great War oraz zespół Sabaton popełnili świetny i bardzo uczciwy film o bitwie pod Wizną i historii ich popularności w naszym kraju.
Odnaleźliśmy świadka zbrodni dokonanej przez oddział jednego z najsłynniejszych żołnierzy wyklętych. Ta ciemna część biografii Romualda Rajsa niezbyt pasuje do opowieści o niezłomnym żołnierzu AK i NZW.
Odbyły się w dniach 4 i 18 czerwca 1989. Zostały przeprowadzone w wyniku i na zasadach uzgodnionych w trakcie rozmów Okrągłego Stołu. W ich wyniku wybranych zostało 460 posłów na Sejm PRL oraz 100 senatorów do nowo utworzonego Senatu PRL.
Aleksander Jabłonowski represja Policji pod Ambasadą Ukrainy.
Konstytucja 3. Maja jest oficjalnie uznawana za drugi na świecie akt tego typu po konstytucji Stanów Zjednoczonych i pierwszy w Europie.
Polska młodzież atakowana jest zewsząd nową wersją historii. Bohaterami robi się zdrajców, natomiast prawdziwych niezłomnych ludzi zabija się po raz kolejny – milczeniem. Dziś warto przypomnieć postać Karola Levittoux – polskiego działacza niepodległościowego. Urodził się On w roku 1820 w Kumelsku. Zmarł 7 lipca 1841 roku w Warszawie.
Brak funduszy na prowadzenie działalności konspiracyjnej wpłynął na podjęcie decyzji o dokonaniu napadu na transport pieniędzy kontrolowanego przez niemieckiego okupanta Banku Emisyjnego w Warszawie. Rozkaz o zatwierdzeniu akcji wydał dowódca AK gen. Stefan Grot-Rowecki.

Reklama